ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران

۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران

  • کد اثر : MCD-374
  • سال انتشار : 1392
  • سه تار: داریوش صفوت، امین پاشا صمدیان
  • به کوشش: ستاره صفوت
درباره اثر :

به انتخاب دکتر داریوش صفوت

این مجموعه شامل قطعاتی است که در کتاب ۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی ملی ایران منتشر شده است. قسمت اعظم آهنگ‌ها را دکتر داریوش صفوت طی حدود ده سال، ضمن تدریس، برای شاگردانش نواخته و نتیجتاً روی نوار کاست ضبط شده و محفوظ مانده است. تمام قطعات در فرم‌های پیش‌درآمد، رِنگ، چهارمضراب و تصنیف دسته‌بندی شده‌اند. در مورد صاحب اثر به اطلاعات روی نت‌ها اکتفا شده و سعی شده‌ است نت‌ها همان‌طور که بوده‌اند منتقل شوند. قطعاتی که با اجرای دکتر صفوت پیدا نشدند به‌وسیله‌ی یکی از شاگردانش دکتر امین‌پاشا صمدیان اجرا شده‌اند. در اغلب قسمت‌ها قطعه با سرعت کم اجرا شده‌ است تا مضراب‌ها و تزیین‌ها به خوبی شنیده شوند.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

مقدمه‌ی ماهور

2:18
5.6 MB
3,000 تومان
2

پیش‌درآمد ماهور

3:24
8.1 MB
3,000 تومان
3

پیش‌درآمد ماهور

4:51
11.4 MB
3,000 تومان
4

پیش‌درآمد ماهور

2:09
5.2 MB
3,000 تومان
5

پیش‌درآمد ماهور

1:15
3.2 MB
3,000 تومان
6

پیش‌درآمد ماهور

1:39
4.1 MB
3,000 تومان
7

پیش‌درآمد ماهور

2:35
6.2 MB
3,000 تومان
8

پیش‌درآمد ابوعطا

3:12
7.7 MB
3,000 تومان
9

پیش‌درآمد دشتی

3:40
8.7 MB
3,000 تومان
10

پیش‌درآمد افشاری

3:02
7.3 MB
3,000 تومان
11

پیش‌درآمد افشاری

3:00
7.2 MB
3,000 تومان
12

پیش‌درآمد افشاری

3:39
8.7 MB
3,000 تومان
13

پیش‌درآمد بیات ترک

5:40
13.3 MB
3,000 تومان
14

پیش‌درآمد بیات ترک

4:31
10.7 MB
3,000 تومان
15

پیش‌درآمد بیات ترک

5:45
13.5 MB
3,000 تومان
16

پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر)

2:34
6.2 MB
3,000 تومان
17

پیش‌درآمد سه‌گاه

1:34
3.9 MB
3,000 تومان
18

پیش‌درآمد سه‌گاه (کلوب اردیبهشت)

4:50
11.4 MB
3,000 تومان
19

پیش‌درآمد چهارگاه

6:17
14.7 MB
3,000 تومان
20

پیش‌درآمد چهارگاه

1:55
4.7 MB
3,000 تومان
21

پیش‌درآمد چهارگاه

4:02
9.5 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 2
1

پیش‌درآمد همایون

8:22
19.5 MB
3,000 تومان
2

پیش‌درآمد شوشتری

2:29
6 MB
3,000 تومان
3

پیش‌درآمد بیات اصفهان

5:08
12.1 MB
3,000 تومان
4

پیش‌درآمد بیات اصفهان

3:25
8.1 MB
3,000 تومان
5

پیش‌درآمد بیات اصفهان

3:17
7.8 MB
3,000 تومان
6

پیش‌درآمد راست‌پنجگاه

5:24
12.7 MB
3,000 تومان
7

رنگ ماهور (حربی)

3:41
8.8 MB
3,000 تومان
8

رنگ ماهور قدیم (شهر آشوب)

3:28
8.3 MB
3,000 تومان
9

رنگ ماهور (قهر و آشتی)

1:55
4.7 MB
3,000 تومان
10

رنگ ماهور

2:23
5.8 MB
3,000 تومان
11

رنگ ماهور

3:48
9 MB
3,000 تومان
12

سه ضربی ماهور

1:20
3.4 MB
3,000 تومان
13

رنگ ماهور (رنگ حالتی)

1:52
4.6 MB
3,000 تومان
14

رنگ ماهور (شهر آشوب)

1:48
4.4 MB
3,000 تومان
15

رنگ ماهور (نوید بهار)

0:48
2.1 MB
3,000 تومان
16

رنگ ماهور (یادگار)

1:00
2.6 MB
3,000 تومان
17

رنگ شور (گرایلی)

4:08
9.8 MB
3,000 تومان
18

رنگ شور (گرایلی شستی 1)

1:46
4.3 MB
3,000 تومان
19

رنگ شور (گرایلی شستی 2)

2:53
6.9 MB
3,000 تومان
20

رنگ شور (ضرب اصول)

2:48
6.7 MB
3,000 تومان
21

رنگ شور (هَشدَری)

1:02
2.7 MB
3,000 تومان
22

رنگ شور (هَشدَری)

0:18
1 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 3
1

رنگ شور (شهر آشوب)

16:49
38.8 MB
3,000 تومان
2

رنگ شور

2:22
5.7 MB
3,000 تومان
3

رنگ سه قسمتی شور

2:36
6.3 MB
3,000 تومان
4

رنگ شور

3:39
8.7 MB
3,000 تومان
5

رنگ ابوعطا

3:23
8.1 MB
3,000 تومان
6

رنگ ابوعطا

1:54
4.6 MB
3,000 تومان
7

رنگ دشتی

2:02
5 MB
3,000 تومان
8

رنگ دشتی (در قفس)

1:42
4.2 MB
3,000 تومان
9

رنگ دشتی (به یاد گذشته)

0:49
2.2 MB
3,000 تومان
10

تمرین دشتی

1:14
3.1 MB
3,000 تومان
11

رنگ دشتی

1:14
3.1 MB
3,000 تومان
12

رنگ افشاری

5:38
13.2 MB
3,000 تومان
13

رنگ افشاری

1:19
3.3 MB
3,000 تومان
14

رنگ افشاری

1:49
4.5 MB
3,000 تومان
15

رنگ افشاری (رقص چوپی قاسم آبادی)

2:17
5.5 MB
3,000 تومان
16

رنگ بیات ترک

2:59
7.1 MB
3,000 تومان
17

رنگ بیات ترک

2:22
5.7 MB
3,000 تومان
18

رنگ سه‌گاه (رنگ دلگشا)

4:29
10.6 MB
3,000 تومان
19

رنگ سه‌گاه

2:09
5.3 MB
3,000 تومان
20

رنگ سه‌گاه

2:48
6.7 MB
3,000 تومان
21

رنگ سه‌گاه

1:55
4.7 MB
3,000 تومان
22

رنگ سه‌گاه (کلوب اردیبهشت)

1:42
4.2 MB
3,000 تومان
23

رنگ سه‌گاه (سامانی)

1:36
4 MB
3,000 تومان
24

ضربی سه‌گاه (بهار مست)

1:08
2.9 MB
3,000 تومان
25

رنگ مخالف سه‌گاه

1:19
3.3 MB
3,000 تومان
26

رنگ چهارگاه (لزگی)

2:16
5.5 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 4
1

رنگ چهارگاه (حاشیه)

4:44
11.1 MB
3,000 تومان
2

رنگ چهارگاه (متن)

2:22
5.7 MB
3,000 تومان
3

رنگ چهارگاه (شهر آشوب)

11:49
27.3 MB
3,000 تومان
4

رنگ چهارگاه (رنگ ناز)

2:22
5.7 MB
3,000 تومان
5

رنگ چهارگاه

3:50
9.1 MB
3,000 تومان
6

رنگ چهارگاه

1:43
4.2 MB
3,000 تومان
7

رنگ چهارگاه

3:46
8.9 MB
3,000 تومان
8

رنگ چهارگاه (پهلوانان فومنی مقام)

0:25
1.3 MB
3,000 تومان
9

رنگ همایون (رنگ فرح)

5:50
13.7 MB
3,000 تومان
10

رنگ همایون (شهر آشوب)

8:37
20 MB
3,000 تومان
11

رنگ همایون

3:55
9.3 MB
3,000 تومان
12

رنگ همایون

1:37
4 MB
3,000 تومان
13

82-reng-homayun

2:08
5.2 MB
3,000 تومان
14

83-pishdaramad-bayat-esfahan-alinaghi-vaziri

3:00
7.2 MB
3,000 تومان
15

84-reng-bayat-esfahan-aliakbar-shahnazi

2:01
4.9 MB
3,000 تومان
16

85-reng-shushtari-darvish-khan

1:10
3 MB
3,000 تومان
17

86-reng-bayat-esfahan-farah-angiz

5:08
12 MB
3,000 تومان
18

87-reng-bayat-esfahan-parichehr-o-parizad

2:48
6.7 MB
3,000 تومان
19

88-reng-bayat-esfahan-ghani-o-faghir

2:05
5.1 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 5
1

89 reng bayat esfahan cd5

6:31
15.2 MB
3,000 تومان
2

90 reng nava nastari cd5

5:53
13.8 MB
3,000 تومان
3

91 reng nava and shahr ashub jean during cd5

4:02
9.6 MB
3,000 تومان
4

92 reng rast panjgah harbi cd5

3:45
8.9 MB
3,000 تومان
5

93 reng rast panjgah shahr ashub cd5

4:41
11 MB
3,000 تومان
6

94 chaharmezrab mahur cd5

1:34
3.9 MB
3,000 تومان
7

95 chaharmezrab mahur pt 2 cd5

1:17
3.3 MB
3,000 تومان
8

96 chaharmezrab mahur pt 3 cd5

4:00
9.5 MB
3,000 تومان
9

97 chaharmezrab shur darvish khan cd5

3:42
8.8 MB
3,000 تومان
10

98 chaharmezrab dashti karavan abolhasan saba cd5

4:38
10.9 MB
3,000 تومان
11

99 chaharmezrab dashti abolhasan saba cd5

2:36
6.3 MB
3,000 تومان
12

100 chaharmezrab afshari abolhasan saba cd5

1:20
3.4 MB
3,000 تومان
13

101 chaharmezrab chahargah abolhasan saba cd5

1:58
4.8 MB
3,000 تومان
14

102 chaharmezrab esfahan abolhasan saba cd5

0:53
2.3 MB
3,000 تومان
15

103 chaharmezrab bayat esfahan abolhasan saba pt 2 cd5

1:24
3.5 MB
3,000 تومان
16

104 chaharmezrab esfahan abolhasan saba pt 3 cd5

1:49
4.5 MB
3,000 تومان
17

105 chaharmezrab nava abolhasan saba cd5

2:00
4.9 MB
3,000 تومان
18

106 chaharmezrab nava nahoft cd5

0:54
2.4 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 6
1

107 mahur saghinameh cd6

1:44
4.3 MB
3,000 تومان
2

108 tasnif mahur tabe banafsheh cd6

2:53
6.9 MB
3,000 تومان
3

109 tasnif mahur ey tire ghamat cd6

2:07
5.2 MB
3,000 تومان
4

110 tasnif mahur ze man negaram cd6

2:55
7 MB
3,000 تومان
5

111 tasnif mahur morqe sahar cd6

2:44
6.6 MB
3,000 تومان
6

112 tasnif mahur zendegi cd6

4:18
10.1 MB
3,000 تومان
7

113 tasnif dashti az khune javanane vatan cd6

1:12
3.1 MB
3,000 تومان
8

114 tasnif dashti navaye ney cd6

2:15
5.5 MB
3,000 تومان
9

115 tasnif bayat tork ghasde jafaha cd6

1:53
4.6 MB
3,000 تومان
10

116 tasnif segah mokhalef che khosh seyde delam cd6

1:49
4.5 MB
3,000 تومان
11

117 tasnif segah mokhalef to mu mibini cd6

2:53
6.9 MB
3,000 تومان
12

118 tasnif segah aroose gol cd6

1:26
3.6 MB
3,000 تومان
13

119 tasnif segah mane bi del cd6

3:18
7.9 MB
3,000 تومان
14

120 tasnif chahargah az delam bi khabari cd6

1:24
3.5 MB
3,000 تومان
15

121 tasnif chahargah zad lashkare gol cd6

2:55
7 MB
3,000 تومان
16

122 tasnif chahargah ebrahim mansuri cd6

3:33
8.4 MB
3,000 تومان
17

123 homayun saghinameh cd6

2:45
6.6 MB
3,000 تومان
18

124 tasnif shushtari selseleye muye dust cd6

0:50
2.2 MB
3,000 تومان

عزیز
خوش آمدید