ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

آرام و بی‌قرار

آرام و بی‌قرار

یادی از دکتر داریوش صفوت

  • بارکد : 9789648772555
  • سال انتشار : 1396
  • تعداد صفحه: 272
  • قطع: وزیری
  • به کوشش: ستاره صفوت
درباره اثر :

کتابی که در دست داريد يادنامه‌ی زندهياد دکتر داريوش صفوت، موسيقیدان فرهيخته و يکی از تأثيرگذارترين چهرههای تاريخ معاصر موسيقی دستگاهی ايران است که در دو بخش و سه ضميمه تدوين شده است. بخش اول، شامل سیونُه مقاله، توسط شاگردان، همکاران، دوستان، صاحبنظران و نيز خواهر و دختر آن استاد گرانقدر نوشته شدهاند. بخش دوم خاطرات ايشان است که با «مأموريت فرانسه» در آغاز دهه‌ی چهل شمسی و تأسيس «مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی ايرانی» در سال ۱۳۴۷ آغاز میشود و با «خاتمه‌ی کار در مرکز» پايان میيابد. اساسنامه‌ی مرکز حفظ و اشاعه، نمونههایی از مکاتبات و قراردادها و چند سند ديگر مربوط به اين مرکز در سه ضميمه آمدهاند و پايانبخشِ کتاب، عکسهایی است از آلبوم خانوادگی دکتر داريوش صفوت.


عزیز
خوش آمدید