سبد خرید شما خالی است.
۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران

۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران
سال انتشار : 1392

به انتخاب دکتر داریوش صفوت

سه تار: داریوش صفوت، امین پاشا صمدیان

به کوشش ستاره صفوت

 

این مجموعه شامل قطعاتی است که در کتاب ۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی ملی ایران منتشر شده است. قسمت اعظم آهنگ‌ها را دکتر داریوش صفوت طی حدود ده سال، ضمن تدریس، برای شاگردانش نواخته و نتیجتاً روی نوار کاست ضبط شده و محفوظ مانده است. تمام قطعات در فرم‌های پیش‌درآمد، رِنگ، چهارمضراب و تصنیف دسته‌بندی شده‌اند. در مورد صاحب اثر به اطلاعات روی نت‌ها اکتفا شده و سعی شده‌ است نت‌ها همان‌طور که بوده‌اند منتقل شوند. قطعاتی که با اجرای دکتر صفوت پیدا نشدند به‌وسیله‌ی یکی از شاگردانش دکتر امین‌پاشا صمدیان اجرا شده‌اند. در اغلب قسمت‌ها قطعه با سرعت کم اجرا شده‌ است تا مضراب‌ها و تزیین‌ها به خوبی شنیده شوند.

M. CD 374

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه‌ی ماهور 2:18 5.28 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور 3:24 7.78 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور 4:50 11.10 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور 2:09 4.94 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور 1:14 2.86 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور 1:38 3.78 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور 2:34 5.90 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا 3:12 7.34 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد دشتی 3:39 8.38 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد افشاری 3:02 6.95 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد افشاری 2:59 6.85 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد افشاری 3:39 8.37 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 5:40 12.97 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 4:31 10.36 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 5:44 13.15 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر) 2:33 5.86 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه 1:33 3.58 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (کلوب اردیبهشت) 4:50 11.08 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 6:17 14.40 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 1:55 4.39 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 4:01 9.23 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد همایون 8:21 19.15 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد شوشتری 2:28 5.67 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 5:07 11.75 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 3:25 7.83 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 3:16 7.50 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد راست‌پنجگاه 5:23 12.35 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (حربی) 3:41 8.44 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور قدیم (شهر آشوب) 3:28 7.95 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (قهر و آشتی) 1:55 4.40 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور 2:23 5.46 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور 3:47 8.69 MB 1/139 تومان
سه ضربی ماهور 1:20 3.06 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (رنگ حالتی) 1:52 4.28 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (شهر آشوب) 1:48 4.13 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (نوید بهار) 0:47 1.83 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (یادگار) 0:59 2.28 MB 1/139 تومان
رنگ شور (گرایلی) 4:08 9.47 MB 1/139 تومان
رنگ شور (گرایلی شستی 1) 1:45 4.03 MB 1/139 تومان
رنگ شور (گرایلی شستی 2) 2:52 6.59 MB 1/139 تومان
رنگ شور (ضرب اصول) 2:48 6.41 MB 1/139 تومان
رنگ شور (هَشدَری) 1:01 2.36 MB 1/139 تومان
رنگ شور (هَشدَری) 0:18 713.33 KB 1/139 تومان
رنگ شور (شهر آشوب) 16:49 38.50 MB 1/139 تومان
رنگ شور 2:21 5.40 MB 1/139 تومان
رنگ سه قسمتی شور 2:36 5.95 MB 1/139 تومان
رنگ شور 3:39 8.36 MB 1/139 تومان
رنگ ابوعطا 3:23 7.75 MB 1/139 تومان
رنگ ابوعطا 1:53 4.33 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی 2:01 4.65 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (در قفس) 1:41 3.88 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (به یاد گذشته) 0:49 1.88 MB 1/139 تومان
تمرین دشتی 1:14 2.82 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی 1:13 2.81 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری 5:38 12.91 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری 1:19 3.02 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری 1:49 4.17 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری (رقص چوپی قاسم آبادی) 2:16 5.21 MB 1/139 تومان
رنگ بیات ترک 2:59 6.83 MB 1/139 تومان
رنگ بیات ترک 2:21 5.41 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه (رنگ دلگشا) 4:29 10.26 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه 2:09 4.94 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه 2:47 6.40 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه 1:55 4.40 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه (کلوب اردیبهشت) 1:41 3.88 MB 1/139 تومان
رنگ سه‌گاه (سامانی) 1:36 3.67 MB 1/139 تومان
ضربی سه‌گاه (بهار مست) 1:07 2.59 MB 1/139 تومان
رنگ مخالف سه‌گاه 1:18 3.01 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (لزگی) 2:16 5.19 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (حاشیه) 4:44 10.83 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (متن) 2:22 5.42 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (شهر آشوب) 11:48 27.03 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (رنگ ناز) 2:22 5.42 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه 3:50 8.78 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه 1:43 3.93 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه 3:45 8.61 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (پهلوانان فومنی مقام) 0:25 991.91 KB 1/139 تومان
رنگ همایون (رنگ فرح) 5:49 13.34 MB 1/139 تومان
رنگ همایون (شهر آشوب) 8:36 19.71 MB 1/139 تومان
رنگ همایون 3:55 8.98 MB 1/139 تومان
رنگ همایون 1:36 3.69 MB 1/139 تومان
رنگ همایون 2:08 4.89 MB 1/139 تومان
رنگ شوشتری 1:10 2.67 MB 1/139 تومان
رنگ بیات اصفهان (فرح انگیز) 5:07 11.74 MB 1/139 تومان
رنگ بیات اصفهان (پریچهر و پریزاد) 2:47 6.40 MB 1/139 تومان
رنگ بیات اصفهان (غنی و فقیر) 2:05 4.78 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 2:59 6.87 MB 1/139 تومان
رنگ بیات اصفهان 2:00 4.61 MB 1/139 تومان
رنگ بیات اصفهان 6:31 14.92 MB 1/139 تومان
رنگ نوا (نستاری) 5:52 13.45 MB 1/139 تومان
رنگ نوا و شهرآشوب 4:02 9.25 MB 1/139 تومان
رنگ راست‌پنجگاه (حربی) 3:44 8.57 MB 1/139 تومان
رنگ راست‌پنجگاه (شهر آشوب) 4:41 10.72 MB 1/139 تومان
چهارمضراب ماهور 1:33 3.57 MB 1/139 تومان
چهارمضراب ماهور 1:17 2.94 MB 1/139 تومان
چهارمضراب ماهور 3:59 9.15 MB 1/139 تومان
چهارمضراب شور 3:41 8.47 MB 1/139 تومان
چهارمضراب دشتی (کاروان) 4:38 10.61 MB 1/139 تومان
چهارمضراب دشتی 2:36 5.95 MB 1/139 تومان
چهارمضراب افشاری 1:20 3.06 MB 1/139 تومان
چهارمضراب چهارگاه 1:57 4.49 MB 1/139 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 0:53 2.03 MB 1/139 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 1:23 3.20 MB 1/139 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 1:49 4.17 MB 1/139 تومان
چهارمضراب نوا 2:00 4.58 MB 1/139 تومان
چهارمضراب نوا (نهفت) 0:53 2.05 MB 1/139 تومان
ماهور (ساقی‌نامه) 1:43 3.97 MB 1/139 تومان
تصنیف ماهور (تاب بنفشه) 2:53 6.61 MB 1/139 تومان
تصنیف ماهور (ای تیر غمت) 2:07 4.86 MB 1/139 تومان
تصنیف ماهور (ز من نگارم) 2:55 6.69 MB 1/139 تومان
تصنیف ماهور (مرغ سحر) 2:43 6.24 MB 1/139 تومان
تصنیف ماهور (زندگی) 4:17 9.83 MB 1/139 تومان
تصنیف دشتی (از خون جوانان وطن) 1:12 2.75 MB 1/139 تومان
تصنیف دشتی (نوای نی) 2:15 5.15 MB 1/139 تومان
تصنیف بیات ترک (قصد جفاها) 1:53 4.32 MB 1/139 تومان
تصنیف سه‌گاه، مخالف (چه خوش صید دلم کردی) 1:49 4.17 MB 1/139 تومان
تصنیف سه‌گاه، مخالف (تو مو می‌بینی) 2:53 6.60 MB 1/139 تومان
تصنیف سه‌گاه (عروس گل) 1:25 3.27 MB 1/139 تومان
تصنیف سه‌گاه (من بی‌دل) 3:18 7.57 MB 1/139 تومان
تصنیف چهارگاه (از دلم بی‌خبری) 1:23 3.20 MB 1/139 تومان
تصنیف چهارگاه (زد لشگر گل) 2:54 6.67 MB 1/139 تومان
تصنیف چهارگاه 3:33 8.13 MB 1/139 تومان
همایون (ساقی‌نامه) 2:45 6.30 MB 1/139 تومان
تصنیف شوشتری (سلسله‌ی موی دوست) 0:50 1.91 MB 1/139 تومان

آثار مشابه