ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

بوف کور

بوف کور

  • کد اثر : MCD-461
  • سال انتشار : 1395
هنرمندان :
  • اثر: علیرضا مشایخی
  • به رهبری: فرهاد مشکات
درباره اثر :

آثار معرفی‌ شده در این مجموعه، دوره‌ی نخست فعالیت علیرضا مشایخی را معرفی می‌کنند. این دوره، «تمرکز گسترده» نام گرفته است؛ تمرکز بر «صدا»، «سکوت» و «زمان»، از مهمترین ویژگی آثار این دوره است. دو اثر بوف کور  اپوس ۱۶ و دائمی اپوس ۳۸ به‌ ترتیب برای اولین بار در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۱  به‌ رهبری فرهاد مشکات اجرا شد.

 

قطعه ها :
1

سمفونی شماره‌ی 3 اپوس 76 (یک سمفونی از مدافتاده برای کامپیوتر): موومان اول

5:24
12.6 MB
20,000 تومان
2

سمفونی شماره‌ی 3 اپوس 76 (یک سمفونی از مدافتاده برای کامپیوتر): موومان دوم

3:23
8 MB
20,000 تومان
3

سمفونی شماره‌ی 3 اپوس 76 (یک سمفونی از مدافتاده برای کامپیوتر): موومان سوم

7:40
17.8 MB
20,000 تومان
4

دائمی، برای 15 ساز زهی اپوس 33

12:44
29.4 MB
20,000 تومان
5

باله‌ی بوف کور، اپوس 16

31:13
71.7 MB
20,000 تومان

آثار دیگری از علیرضا مشایخی :
عزیز
خوش آمدید