جشن

جشن
سال انتشار : 1393

علیرضا مشایخی

ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی

پیانو: فریماه قوام‌صدری

ویلنسل: صنم قراچه‌داغی

 

این مجموعه آثار چندفرهنگی علیرضا مشایخی را در بردارد. این دوره از آثار آهنگساز با عنوان Meta-X قابل بازشناسی و بررسی است. Meta-X عنوان یکی از تِزهای فلسفه‌ی موسیقی مشایخی نیز است. مبتنی بر این اندیشه، وی در جست‌وجو و تدوین «منطق برتر»یست که بتواند شُمار بیشتری از مجهولات را گردهم آورد. به باور وی، صرفا از رهگذر ساختارهای چندمنطقی تفکر هنری می‌توان به «حقیقت» نائل آمد و آن را کشف کرد. مطابق نظر وی این یگانه راهی است که ما را به «حقیقت» که حامل «تناقضات» است هدایت می‌کند. وی استدلال می‌کند با رها کردن و ترک روش «حل مسئله» ـ که از دستآوردهای منطق دو ارزشی به خصوص از زمان نیُتُن است ـ قادریم هم‌زمان شمار بیشتری از مجهولات را مورد پرسش قرار دهیم و پیگیری کنیم. وی مبتنی بر این اندیشه روش خود را در آهنگسازی، همچون راهی می‌داند که امکانی را در جهت بهره‌گیری از همه‌ی مجهولات فراهم می‌آورد که در دورهای از آهنگسازی خود، آن را Meta-X نامید.

M. CD 436

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
جشن برای پیانو و سازهای کوبه‌ای، شماره‌ی ۲، اپوس ۱۳۳ 17:30 40.07 MB 16/000 تومان
فرا ایکس شماره‌ی یک برای ویلنسل و ارکستر، شماره‌ی ۲، اپوس ۱۵۲ 12:49 29.34 MB 16/000 تومان
سونات شماره‌ی ۲ برای پیانو و ارکستر، اپوس ۱۳۸ 10:12 23.36 MB 16/000 تومان
سکوت شماره‌ی ۴ برای ارکستر، اپوس ۱۵۴ 7:54 18.12 MB 16/000 تومان
سونات ۸۲ برای پیانو و ارکستر، شماره‌ی ۳، اپوس ۱۲۸ 8:27 19.36 MB 16/000 تومان

آثار مشابه