ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

سونات‌ها

سونات‌ها

  • کد اثر : MCD-452
  • سال انتشار : 1394
  • آهنگساز: محمدرضا تفضلی
درباره اثر :

پیانو: نادژدا خودینا و جولیتا واردانیان

ویلنسل: آرام تالالیان

 

سونات براى پیانو دارای سه موومان است و عناوین سه موومان آن برگرفته از فرم‌هاى هر موومان هستند. موومان اول (سونات) ابتدا با یك مقدمه آغاز مى‌شود. هم تم اصلى و هم تم فرعى این سونات از دو كنترپوان كاملاً فرعى، برگرفته از دو اثر دیگر آهنگساز هستند. موومان دوم متشكل از یك تم و واریاسیون‌هاست. این تم ملهم از ملودى مازندرانى «جونى جونى» و ملودى بختیارى «عزیزم سوزه» است. سپس بر روى این تم نُه واریاسیون صورت مى‌گیرد. موومان سوم یك فوگ دوتایى است كه اكسپوزیسیون‌هاى جدا از هم دارد و برطبق سنت فوگ‌هاى دوتایى با اكسپوزیسیون‌هاى جدا از هم، در انتهاى فوگ دو تم (سوژه) به‌طور هم‌زمان و بر روى هم ارائه مى‌شوند. سونات براى ویلنسل و پیانو دارای سه موومان است. موومان اول (آلگرو مدراتو، آلگرو كن موتو، آندانته) در فرم سونات نوشته شده است. موومان دوم (آداجیو) یك گفتگو بین ویلنسل و پیانو است كه پیانو آكوردهایى را به صورت مقدمه اجرا مى‌كند و ویلنسل متأثر از لحن بداهه‌سرایانه و رسیتاتیف گونه است. موومان سوم (لارگّتو ، پوكو پیو موسو) ابتدا با یك مقدمه و در فضاى دشتى آغاز می‌‌شود. در این موومان براى تداعى قوى‌تر دشتى و همایون، ویلنسل فواصل ریزپرده اجرا مى‌كند

 

قطعه ها :
1

سونات (سونات برای پیانو)

7:12
16.6 MB
14,000 تومان
2

تم و واریاسیون‌ها (سونات برای پیانو)

7:25
17.1 MB
14,000 تومان
3

فوگ (سونات برای پیانو) (پیانو: نادژدا خودینا)

4:47
11.1 MB
14,000 تومان
4

آلگرو مدراتو، آلگرو کن موتو، آندانته (سونات برای ویلن‌سل و پیانو)

9:53
22.7 MB
14,000 تومان
5

آداجیو (سونات برای ویلن‌سل و پیانو)

5:19
12.3 MB
14,000 تومان
6

لارگتو، پوکو پیو موسو (سونات برای ویلن‌سل و پیانو) (ویلنسل: آرام تالالیان، پیانو: جولیتا واردانیان)

5:31
12.8 MB
14,000 تومان

عزیز
خوش آمدید