ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

آوازهای محلی ایرانی

آوازهای محلی ایرانی

  • کد اثر : MCD-596
  • سال انتشار : 1400
  • آهنگساز: رضا والی
درباره اثر :

آلبوم آوازهای محلی ایرانی شامل آثاری از دو دوره‌ی آهنگسازی رضا والی است.
از اوایل سال‌های ۱۹۹۰ میلادی، والی از زبان موسیقایی مدرنیسم اروپایی فاصله گرفت. تمرکز خود را بر روی آثاری بر اساس موسیقی محلی ایران قرار داد. این آثار شامل ۱۷ مجموعه‌ی مختلف می‌شوند که برای انسامبل‌های متفاوت نوشته شده‌اند.
قطعه‌های زیر در این آلبوم، آثاری از این دوره‌اند:
- آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۹).
- آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۱۱ب).
- آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۱۵).
- کوارتت زهی شماره‌ی ۲.
در سال ۲۰۰۰ میلادی، والی از سیستم موسیقی اروپا دوری گرفته عناصر بنیادین موسیقی خود را بر اساس نظام دستگاه ـ مقام موسیقی ایران قرار داد. عوامل موسیقایی این آثار از سیستم دستگاه ـ مقام ایران گرفته شده‌اند و ویژگی‌های مدال و کوک و ریتم و فرم این قطعات با نظام دستگاه ‌ـ مقام در ارتباطند.
قطعات زیر در این آلبوم آثاری از این دوره‌ی آهنگسازی رضا والی هستند:
- سه‌گاه، دوبل کنسرتو برای نی، کمانچه، و ارکستر.
- کوارتت زهی شماره‌ی ۳.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). لارگو

2:47
7.1 MB
6,000 تومان
2

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). مُلتو آلگرو

1:33
4.3 MB
6,000 تومان
3

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). آندانته

1:38
4.4 MB
6,000 تومان
4

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). مُلتو ویواچه

1:03
3.1 MB
6,000 تومان
5

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). آداجو

3:46
9.3 MB
6,000 تومان
6

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). آلگرو اسکرتزاندو

0:59
2.9 MB
6,000 تومان
7

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). لالایی (آداجو)

2:59
7.5 MB
6,000 تومان
8

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). مُلتو آلگرو

3:40
9.1 MB
6,000 تومان
9

کوارتت زهی شماره‌ی ۲. آداجو

7:42
18.3 MB
6,000 تومان
10

کوارتت زهی شماره‌ی ۲. آلگرو اسکرتزاندو

5:25
13.1 MB
6,000 تومان
11

کوارتت زهی شماره‌ی ۲. سوگ

8:11
19.4 MB
6,000 تومان
12

کوارتت زهی شماره‌ی ۲. مُلتو آلگرو

8:27
20 MB
6,000 تومان
13

کوارتت زهی شماره‌ی ۳. لارگو

5:56
14.3 MB
6,000 تومان
14

کوارتت زهی شماره‌ی ۳. مُلتو آلگرو

7:45
18.4 MB
6,000 تومان
15

کوارتت زهی شماره‌ی ۳. لنتو

6:48
16.3 MB
6,000 تومان
سی دی شماره 2
1

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی 11B). مویه (لارگو)

5:40
13.7 MB
6,000 تومان
2

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی 11B). رقص محلی (مُلتو آلگرو)

2:43
6.9 MB
6,000 تومان
3

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). لارگو

5:44
13.8 MB
6,000 تومان
4

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). آلگرو

1:02
3.1 MB
6,000 تومان
5

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). لِنتو

4:39
11.3 MB
6,000 تومان
6

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). مُلتو آلگرو

1:04
3.1 MB
6,000 تومان
7

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). اسکرتزاندو

2:46
7 MB
6,000 تومان
8

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). لارگو

6:35
15.8 MB
6,000 تومان
9

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). مُلتو آلگرو

5:47
13.9 MB
6,000 تومان
10

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). پرلود

6:18
15.1 MB
6,000 تومان
11

آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). موومان اصلی

22:56
53.2 MB
6,000 تومان

عزیز
خوش آمدید