ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ساقه‌ی خشک بهار ۱

ساقه‌ی خشک بهار ۱

به‌ روایت عبدالله دوامی

  • کد اثر : MCD-414
  • سال انتشار : 1394
  • تار و آواز: سیاوش ایمانی
  • کمانچه: سهیل صادقی
  • تمبک: گوهرناز مسائلی
درباره اثر :

ساقه‌ی خشک بهار اولین مجموعه از سری مجموعه‌ی ردیف آوازی دوامی به‌ روایت استاد فرامرز پایور است. لوح اول شامل دستگاه چهارگاه و آوازهای افشاری، بیات‌ ترک و کرد‌ بیات است. این اثر اولین اجرای منتشر  شده با ساز تار از ردیف استاد دوامی است. در اجرای اثر رویکرد آفرینش  محور بیشتر از آموزش محور مد‌نظر قرار گرفته است تا بتواند توفیق بیشتری در شنیدنی‌تر شدن اثر بیابد. همچنین در پایان هر قسمت از مجموعه، تصنیفی گنجانده شده که همراه کمانچه و تمبک اجرا شده است.

 

قطعه ها :
1

درآمد (دستگاه چهارگاه)

2:43
6.5 MB
3,000 تومان
2

زابل، بسته‌نگار، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)

2:29
6 MB
3,000 تومان
3

رجز (دستگاه چهارگاه)

0:37
1.7 MB
3,000 تومان
4

حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه)

1:19
3.3 MB
3,000 تومان
5

حصار (دستگاه چهارگاه)

1:50
4.5 MB
3,000 تومان
6

مخالف، کرشمه‌ی مخالف، میرزایی (دستگاه چهارگاه)

1:44
4.3 MB
3,000 تومان
7

مغلوب، نغمه‌ی مغلوب، حزان، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)

2:56
7 MB
3,000 تومان
8

منصوری (دستگاه چهارگاه)

2:41
6.5 MB
3,000 تومان
9

تصنیف چهارگاه (دستگاه چهارگاه)

2:43
6.5 MB
3,000 تومان
10

درآمد (آواز افشاری)

1:22
3.5 MB
3,000 تومان
11

جامه‌دران (آواز افشاری)

1:15
3.2 MB
3,000 تومان
12

میرزایی (آواز افشاری)

1:02
2.7 MB
3,000 تومان
13

قرایی (آواز افشاری)

1:34
3.9 MB
3,000 تومان
14

عراق (آواز افشاری)

1:18
3.3 MB
3,000 تومان
15

مثنوی، شاه‌خطایی (آواز افشاری)

2:37
6.3 MB
3,000 تومان
16

تصنیف افشاری (آواز افشاری)

3:05
7.4 MB
3,000 تومان
17

درآمد سماع حضور، درآمد اول (آواز بیات ترک)

0:41
1.9 MB
3,000 تومان
18

درآمد دوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک)

1:14
3.1 MB
3,000 تومان
19

درآمد سوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک)

0:47
2.1 MB
3,000 تومان
20

جامه‌دران، محمد صادق خانی (آواز بیات ترک)

1:30
3.7 MB
3,000 تومان
21

دوگاه، مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)

1:06
2.8 MB
3,000 تومان
22

قطار (آواز بیات ترک)

0:55
2.4 MB
3,000 تومان
23

شهابی (آواز بیات ترک)

0:57
2.5 MB
3,000 تومان
24

روح الارواح (آواز بیات ترک)

1:42
4.2 MB
3,000 تومان
25

فیلی (آواز بیات ترک)

0:48
2.2 MB
3,000 تومان
26

شکسته (آواز بیات ترک)

0:48
2.2 MB
3,000 تومان
27

ابول (آواز بیات ترک)

0:54
2.4 MB
3,000 تومان
28

مثنوی (آواز بیات ترک)

2:00
4.9 MB
3,000 تومان
29

تصنیف بیات ترک (آواز بیات ترک)

2:40
6.4 MB
3,000 تومان
30

درآمد، حزین (آواز کرد بیات)

3:00
7.2 MB
3,000 تومان
31

اوج، زنگ شتر، بسته‌نگار، حزین (آواز کرد بیات)

1:40
4.1 MB
3,000 تومان
32

تصنیف کرد بیات (آواز کرد بیات)

2:32
6.1 MB
3,000 تومان

عزیز
خوش آمدید