سبد خرید شما خالی است.
ساقه‌ی خشک بهار ۲

ساقه‌ی خشک بهار ۲
سال انتشار : 1397

براساس ردیف عبدالله دوامی

تار و آواز: سیاوش ایمانی

تمبک: سینا خشک‌بیجاری

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سیاوش ایمانی می‌خوانیم:«هدف از انتخاب این کارگان، جدای اهمیت و غنای موسیقایی‌اش، نبود نمونه‌ی اجرایی-منتشر شده- برای ساز تار بود. ترجمه‌ی این ردیف- براساس کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی، گردآوری استاد فرامرز پایور- به زبان تار به مثابه تجربه‌ای چالش‌ برانگیز بود، چرا که در طول زمان- از انتشار سی‌دی قبلی (ساقه‌ی خشک بهار ۱) تا امروز- تغییراتی در نحوه‌ی اجرا (به کارگیری شیوه‌های گوناگون در بستر کلّی هنر تارنوازی در بیان آواز، تحریر‌ها، تزیین‌ها، اجرای ریز و …) صورت گرفته است. بازاجرایی یک متن مقرر ازپیش‌موجود موسیقایی (در این‌جا ردیف) این امکان را فراهم می‌کند تا مجری با واکاوی اثری برجسته، فارغ از ساختار، به زیبایی‌شناسی متن توجه نماید و حاصل را به چیزی از جنس هنر تبدیل کند. در این راه حتا ممکن است تحولی در کارگانِ اجرایی سازِ تخصصی شکل بگیرد.»

M. CD 538

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه همایون) 1:30 3.66 MB 2/000 تومان
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) 0:59 2.48 MB 2/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:41 4.11 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:50 4.45 MB 2/000 تومان
شوشتری، دزفولی (دستگاه همایون) 1:39 4.01 MB 2/000 تومان
بختیاری، موالف (دستگاه همایون) 1:54 4.60 MB 2/000 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 0:52 2.24 MB 2/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:23 3.40 MB 2/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 2:00 4.83 MB 2/000 تومان
بیداد، داد (دستگاه همایون) 1:46 4.28 MB 2/000 تومان
اوج (دستگاه همایون) 1:20 3.30 MB 2/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 2:09 5.16 MB 2/000 تومان
تصنیف قدیمی- همایون (دستگاه همایون) 3:25 8.05 MB 2/000 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 1:17 3.19 MB 2/000 تومان
پنجه‌شعری (دستگاه ماهور) 1:38 3.97 MB 2/000 تومان
داد، ساربنگ (دستگاه ماهور) 2:17 5.47 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه ماهور) 1:57 4.71 MB 2/000 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 1:22 3.37 MB 2/000 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:22 3.36 MB 2/000 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:26 3.51 MB 2/000 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 1:16 3.15 MB 2/000 تومان
چهارپاره (نصیرخانی) (دستگاه ماهور) 1:22 3.37 MB 2/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:41 4.09 MB 2/000 تومان
شکسته، فرود (دستگاه ماهور) 1:52 4.51 MB 2/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 2:12 5.27 MB 2/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:11 5.25 MB 2/000 تومان
عراق، محّیر، حزین (دستگاه ماهور) 2:22 5.65 MB 2/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:33 3.81 MB 2/000 تومان
صفیر (دستگاه ماهور) 1:00 2.55 MB 2/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 1:01 2.57 MB 2/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:30 3.66 MB 2/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:31 3.73 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:32 3.74 MB 2/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:35 3.86 MB 2/000 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 2:28 5.89 MB 2/000 تومان
ساقی‌نامه (دستگاه ماهور) 3:02 7.19 MB 2/000 تومان
صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:45 4.26 MB 2/000 تومان
تصنیف ماهور منسوب به آقاعلی‌اکبر فراهانی (دستگاه ماهور) 3:43 8.75 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:05 2.72 MB 2/000 تومان
رامکلی، تحریر نایب اسدالله، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 2:22 5.67 MB 2/000 تومان
حجاز، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 1:59 4.78 MB 2/000 تومان
چهارپاره، ترک (در چهارپاره)، اوج (در چهارپاره) (آواز ابوعطا) 2:43 6.46 MB 2/000 تومان
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) 1:40 4.07 MB 2/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:20 3.30 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:28 5.90 MB 2/000 تومان
تصنیف قدیمی- ابوعطا (آواز ابوعطا) 3:48 8.94 MB 2/000 تومان

آثار مشابه