ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی بلوچستان، مکّران (موسیقی نواحی ایران ۶۷)

موسیقی بلوچستان، مکّران (موسیقی نواحی ایران ۶۷)

کردهای حماسی و زَهیروک‌ها

  • کد اثر : MCD-491
  • سال انتشار : 1395
هنرمندان :
  • سرود (قیچک): علیمحمد بلوچ
  • تمبورک: گلمحمد بلوچ قصر قندی و رحم‌دل پرونده
  • گردآوری، پژوهش و نگارش متن: محمدرضا درویشی
درباره اثر :

مقام‌های آخر مراسم گواتی و سه روایت حماسی

 

 آواز کردی در جنوب کرمان رواج دارد و حماسی‌خوان‌های بلوچ آن را از این منطقه گرفته و به مکّران برده‌اند و با تلفیق دو شیوه‌ی اجرایی، نواهای زیبا و بدیعی را پدید آورده‌اند. زهیروک عنوانی کلی برای مجموعه‌ای از مقام‌های موسیقی بلوچستان است که دارای متر آزاد هستند و غالبا در «مُد»های متفاوت قرار دارند و گاه نیز جمله‌بندی‌شان کاملا متفاوت است. گواتی به بیماری می‌گویند که گرفتار «گوات» یا «باد» شده باشد و مراسم و آیین گواتی، مراسمی است که برای مهار این «باد» برگزار می‌شود. این مراسم به صورت‌های مختلف در نواحی بلوچستان برپا می‌شود و سازهای مورد استفاده در آن عبارتند از تمبورک، سرود (قیچک)، دونَلی و دُهُلک.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

کُردی نیم‌درَنگ (کُردی‌های حماسی بلوچستان)

3:45
8.8 MB
7,000 تومان
2

زهیروک سَردَک (کُردی‌های حماسی بلوچستان)

0:49
2.1 MB
7,000 تومان
3

کُردی کامل (زهیروک کُردی کامل) (کُردی‌های حماسی بلوچستان)آرمن

2:51
6.7 MB
7,000 تومان
4

کُردی کامل (کُردی‌های حماسی بلوچستان)

3:20
7.8 MB
7,000 تومان
5

کُردی گوربام (زهیروک گوربام) (کُردی‌های حماسی بلوچستان)

3:12
7.5 MB
7,000 تومان
6

زهیروک رِند (زهیروک‌های بلوچستان)

3:01
7.1 MB
7,000 تومان
7

زهیروک باهو (دشتیاری) (زهیروک‌های بلوچستان)

2:49
6.6 MB
7,000 تومان
8

زهیروک سیم (زهیروک کوک‌کار) (زهیروک‌های بلوچستان)

2:46
6.5 MB
7,000 تومان
9

زهیروک مثال (زهیروک جَدگالی) (زهیروک‌های بلوچستان)

1:51
4.4 MB
7,000 تومان
10

زهیروک جَت (زهیروک‌های بلوچستان)

1:59
4.7 MB
7,000 تومان
11

زهیروک اول شیربام اشرف دُرّا (زهیروک‌های بلوچستان)

3:16
7.7 MB
7,000 تومان
12

زهیروک دوم گوربام اشرف دُرّا (زهیروک‌های بلوچستان)

2:09
5.1 MB
7,000 تومان
13

زهیروک بی‌یاک (زهیروک کوک‌کار) (زهیروک‌های بلوچستان)

3:04
7.2 MB
7,000 تومان
14

زهیروک میانه (زهیروک بَشاگِردی) (زهیروک‌های بلوچستان)

2:12
5.2 MB
7,000 تومان
15

زهیروک قبله‌ای (زهیروک کُماچ) (زهیروک‌های بلوچستان)

1:11
2.9 MB
7,000 تومان
16

زهیروک زرکَنیکی (زهیروک‌های بلوچستان)

1:19
3.2 MB
7,000 تومان
17

زهیروک مید (زهیروک‌های بلوچستان)

2:15
5.4 MB
7,000 تومان
18

زهیروک زامِرانی (زهیروک‌های بلوچستان)

1:54
4.5 MB
7,000 تومان
19

لیکو مَکُّران (زهیروک‌های بلوچستان)

1:47
4.3 MB
7,000 تومان
20

موتک (زهیروک‌های بلوچستان)

2:01
4.8 MB
7,000 تومان
سی دی شماره 2
1

ساز مام (مقام خرس) (مقام‌های آخر مراسم گواتی)

6:36
15.3 MB
7,000 تومان
2

ساز بَگ (مقام گلّه‌ی شتر) (مقام‌های آخر مراسم گواتی)

4:18
10 MB
7,000 تومان
3

ساز سیمرغ (مقام سیمرغ) (مقام‌های آخر مراسم گواتی)

5:12
12.1 MB
7,000 تومان
4

ساز مار (مقام مار) (مقام‌های آخر مراسم گواتی)

8:16
19.1 MB
7,000 تومان
5

مقام (ذکر)های کواتی (مقام‌های آخر مراسم گواتی)

6:16
14.5 MB
7,000 تومان
6

هانی و شیخ مُرید (سه روایت حماسی)

7:26
17.2 MB
7,000 تومان
7

حَمَلّ جیهَند (سه روایت حماسی)

9:12
21.2 MB
7,000 تومان
8

بیا مَنی جَنگانی نَقیب سوهین (سه روایت حماسی)

12:59
29.9 MB
7,000 تومان
9

موتک (سه روایت حماسی)

2:19
5.5 MB
7,000 تومان

آثار دیگری از محمدرضا درویشی :
عزیز
خوش آمدید