سبد خرید شما خالی است.
ساقه‌ی خشک بهار ۲

ساقه‌ی خشک بهار ۲
سال انتشار : 1397

براساس ردیف عبدالله دوامی

تار و آواز: سیاوش ایمانی

تمبک: سینا خشک‌بیجاری

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سیاوش ایمانی می‌خوانیم:«هدف از انتخاب این کارگان، جدای اهمیت و غنای موسیقایی‌اش، نبود نمونه‌ی اجرایی-منتشر شده- برای ساز تار بود. ترجمه‌ی این ردیف- براساس کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی، گردآوری استاد فرامرز پایور- به زبان تار به مثابه تجربه‌ای چالش‌ برانگیز بود، چرا که در طول زمان- از انتشار سی‌دی قبلی (ساقه‌ی خشک بهار ۱) تا امروز- تغییراتی در نحوه‌ی اجرا (به کارگیری شیوه‌های گوناگون در بستر کلّی هنر تارنوازی در بیان آواز، تحریر‌ها، تزیین‌ها، اجرای ریز و …) صورت گرفته است. بازاجرایی یک متن مقرر ازپیش‌موجود موسیقایی (در این‌جا ردیف) این امکان را فراهم می‌کند تا مجری با واکاوی اثری برجسته، فارغ از ساختار، به زیبایی‌شناسی متن توجه نماید و حاصل را به چیزی از جنس هنر تبدیل کند. در این راه حتا ممکن است تحولی در کارگانِ اجرایی سازِ تخصصی شکل بگیرد.»

M. CD 538

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه همایون) 1:30 3.66 MB 699 تومان
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) 0:59 2.48 MB 699 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:41 4.11 MB 699 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:50 4.45 MB 699 تومان
شوشتری، دزفولی (دستگاه همایون) 1:39 4.01 MB 699 تومان
بختیاری، موالف (دستگاه همایون) 1:54 4.60 MB 699 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 0:52 2.24 MB 699 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:23 3.40 MB 699 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 2:00 4.83 MB 699 تومان
بیداد، داد (دستگاه همایون) 1:46 4.28 MB 699 تومان
اوج (دستگاه همایون) 1:20 3.30 MB 699 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 2:09 5.16 MB 699 تومان
تصنیف قدیمی- همایون (دستگاه همایون) 3:25 8.05 MB 699 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 1:17 3.19 MB 699 تومان
پنجه‌شعری (دستگاه ماهور) 1:38 3.97 MB 699 تومان
داد، ساربنگ (دستگاه ماهور) 2:17 5.47 MB 699 تومان
حصار (دستگاه ماهور) 1:57 4.71 MB 699 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 1:22 3.37 MB 699 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:22 3.36 MB 699 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:26 3.51 MB 699 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 1:16 3.15 MB 699 تومان
چهارپاره (نصیرخانی) (دستگاه ماهور) 1:22 3.37 MB 699 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:41 4.09 MB 699 تومان
شکسته، فرود (دستگاه ماهور) 1:52 4.51 MB 699 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 2:12 5.27 MB 699 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:11 5.25 MB 699 تومان
عراق، محّیر، حزین (دستگاه ماهور) 2:22 5.65 MB 699 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:33 3.81 MB 699 تومان
صفیر (دستگاه ماهور) 1:00 2.55 MB 699 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 1:01 2.57 MB 699 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:30 3.66 MB 699 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:31 3.73 MB 699 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:32 3.74 MB 699 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:35 3.86 MB 699 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 2:28 5.89 MB 699 تومان
ساقی‌نامه (دستگاه ماهور) 3:02 7.19 MB 699 تومان
صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:45 4.26 MB 699 تومان
تصنیف ماهور منسوب به آقاعلی‌اکبر فراهانی (دستگاه ماهور) 3:43 8.75 MB 699 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:05 2.72 MB 699 تومان
رامکلی، تحریر نایب اسدالله، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 2:22 5.67 MB 699 تومان
حجاز، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 1:59 4.78 MB 699 تومان
چهارپاره، ترک (در چهارپاره)، اوج (در چهارپاره) (آواز ابوعطا) 2:43 6.46 MB 699 تومان
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) 1:40 4.07 MB 699 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:20 3.30 MB 699 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:28 5.90 MB 699 تومان
تصنیف قدیمی- ابوعطا (آواز ابوعطا) 3:48 8.94 MB 699 تومان

آثار مشابه