سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۶

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۶
سال انتشار : 1401

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

سردبیر: ساسان فاطمی

هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. زمان، اطوار و توجه در یک اجرای خیال. مارتین کلِیتُن، ترجمه‌ی فاطمه محمدی 2. صوت‌خوانی در فرهنگ موسیقایی مازندران. میلاد محمودی نوسر 3. راه‌ها و قلمروهای موسیقایی در میان ترکمن‌ها. آرمان گوهری‌نسب

مفاهیم بنیادین: 1. « قوم‌موسیقی‌شناسیِ آوازخوان »: دخالتِ پژوهشگر در جنبشِ احیاگرای ا. ج. ش. س. و روسیه. اُلگا وِلیچکینا، ترجمه‌ی ساسان فاطمی

یاد یاران: 1. تغزل و سرود سایه، نگاهی به ذوق و کارنامه‌ی موسیقایی هوشنگ ابتهاج. بابک خضرائی

گزارش: 1. درباره‌ی رکن‌الدین‌خان مختاری: موسیقیدان، رئیس شهربانی و محکوم (قسمت دوم). رامتین نظری‌جو 2. شرحی از زندگی پروانه به‌روایت مصطفی فاتح و ابوالحسن ورزی. محمدرضا شرایلی 3. آثار ضبط‌شده‌ی حسینعلی نکیسا بر روی صفحات سنگی. وهرز پوراحمد

نقد و بررسی: 1. تا فصلی دیگر... سیدمحمد موسوی

آثار مشابه