سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۵

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۵
سال انتشار : 1401

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

سردبیر: ساسان فاطمی

هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. درآمدی بر مسئله‌ی نوسانات تُندا در اجراهای موسیقی دستگاهی ایران. علی کاظمی 2. رساله‌ی موسیقی طباطبا. امین (ابوالفضل) هراتی

یادداشت‌های پراکنده: 1. تصنیفی از خواجه. ارسطو میهن‌دوست

مفاهیم بنیادین: 1. قوم‌نگاریِ موسیقیِ مکتوب: ساخت، کاربردها و گردشِ نت‌نوشت‌ها. لوسیل لیزاک، ترجمه‌ی آرش محافظ

گزارش: 1. مطالب موسیقایی در کتاب رفیق توفیق یا آداب علیه در رسوم وزارت و آداب سلطنت، اثر محمدعلی قزوینی. سهند سلطاندوست 2. درباره‌ی رکن‌الدین‌خان مختاری: موسیقیدان، رئیس شهربانی و محکوم (قسمت اول). رامتین نظری‌جو

نقد و بررسی: 1. تا فصلی ديگر... سيدمحمد موسوی

آثار مشابه