سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۶

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره‌ی ۷۶
سال انتشار : 1396

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

هیئت تحریریه: ساسان فاطمی، محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

 

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. فرم‌های آوازی و سازی سنت موسیقایی عالمانه‌ی برخاسته از نهضت مشرق عربی، ندا ابومراد، ترجمه‌ی ساسان فاطمی ۲. پژوهش بدن‌مدار در قوم‌موسیقی‌شناسی: تأملاتی درباره‌ی کار میدانی در ایران، الکساندرا بالاندینا، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه ۳. الگویی تحلیلی برای مطالعه‌ی کارگان موسیقایی باغشی‌های ترکمن، آرمان گوهری‌نسب ۴. سبک آوازی ادیب خوانساری: تغییرات سبکی از ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۷، براساس آثار منتشرشده، پویا نکویی

مفاهیم بنیادین: ۱. حوزه‌ی میانی در فرهنگ موسیقی شمال هند: بین و ورای «مردمی» و «کلاسیک»، پیتر منوئل، ترجمه‌ی لیلا رسولی

گزارش: ۱. گزارشی از چهل‌و‌چهارمین کنفرانس شورای بین‌المللی موسیقی سنتی (ICTM)، بهرنگ نیک‌آیین

یاد یاران: ۱. کتاب‌شناسی، دیسکوگرافی و فیلم‌شناسی نظیر‌علی جیرازبُی، ایمی کتلین-جیرازبُی و هلن ریس، ترجمه‌ی بابک خضرایی

دیدگاه: ۱. سه‌ جستار درباره‌ی همه‌گونه پیوند تصویر و موسیقی، بخش دوم: جُستار سوم، آروین طداقت‌کیش

نقد و بررسی: ۱. فرانتز لیست، منتقد لُهنگرین ریچارد واگنر، برنار مئو، ترجمه‌ی آرش محافظ ۲. تا فصلی دیگر…سید محمد موسوی

 

آثار مشابه