سبد خرید شما خالی است.
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۲

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۲
سال انتشار : 1400

صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور

مدیر مسئول: محمد موسوی

سردبیر: ساسان فاطمی

هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. گورو در بستری متفاوت؟ دیدگاه‌هایی در بابِ یادگیریِ موسیقیِ کلاسیکِ شمالِ هند در محیط‌های متغیر با هدف تعلیم حرفه‌ای. هِب سْخیپِرش، ترجمه‌ی لیلا رسولی 2. زمینه‌کاوی تاریخی و فکریِ کاربرد شعر نو در موسیقی کلاسیک ایران. ماهنوش صالحی 3. اشارات موسیقایی در رساله‌ی صناعیه‌ی میرفندرسکی. امین (ابوالفضل) هراتی 4. سه رویکرد فُرمال به ساختار موسیقی و متن خیامی (خیام‌خوانی در بوشهر). حمیدرضا فلاحی
مفاهیم بنیادین: 1. تمایز و هویت موسیقایی: یک نت‌نوشت برای هم‌نوایی. ایو دُفرانس، ترجمه‌ی ساسان فاطمی
گفتگو: 1. از ساقه تا ساز، گفتگو با سیامک جهانگیری درباره‌ی جنبه‌های آکوستیکی و فنیِ نیِ ایرانی. سعید کردمافی
گزارش: 1. صفحه‌شناسیِ صفحات هیز مَسترز وُیس در تهران، سال 1947. مایکل کنی‌یر، ترجمه و توضیحات: مهدی فراهانی
نقد و بررسی: 1. تا فصلی ديگر... سيدمحمد موسوی

آثار مشابه