ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه ی موسیقی ماهور، نشریه ی تخصصی موسیقی است که در هر شماره ی آن مقاله های تحقیقی و توصیفی و دیدگاه های متنوعی به قلم صاحب نظران هنر موسیقی به چاپ می رسد. نخستین شماره ی این فصلنامه در پاییز ۱۳۷۷ و آخرین شماره ی این فصلنامه (شماره ی ۱۰۰) در پاییز ۱۴۰۲ منتشر شده است. حوزه ی تخصصی این فصلنامه موسیقی ایرانی و فرهنگ های هم خانواده ی آن است. در عین حال بخشی از مطالب به مفاهیم بنیادین موسیقی و موسیقی شناسی اختصاص دارد. از شماره ی ۳۸ به بعد نیز مطالبی درباره ی نقد موسیقی (بیشتر با گرایش موسیقی غربی) به چاپ رسیده است و برخی شماره ها ویژه نامه ی موضوعاتی از جمله بداهه پردازی، موسیقی فیلم و ریتم هستند.

آخرین عناوین

عزیز
خوش آمدید