سبد خرید شما خالی است.
نوروز

نوروز
سال انتشار : 1393

دستگاه شور و چهارگاه

سه تار: عطا جنگوک

 

 

عطا جنگوک یکی از چهره‌های بی‌ادعا ولی بسیار قابل توجه در موسیقی ایران است که در همه‌ی سال‌های فعالیت هنری‌اش شاگردان فراوانی تربیت کرد و زحمات بسیاری برای پیشرفت فرهنگ و هنر این مرز و بوم کشید. بخش اول این سی‌دی (دستگاه شور) شامل ضربی‌ها و آوازهای از پیش تعیین‌ شده است که بیشترشان را عطا جنگوک ساخته ‌است و بخش دوم بداهه‌نوازی کاملی است در دستگاه چهارگاه.

M. CD 412

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد خارا، درآمد، کرشمه (دستگاه شور) 3:52 8.88 MB 6/000 تومان
قطعه‌ی ساحل (دستگاه شور) 3:25 7.84 MB 6/000 تومان
تنگستانی (دستگاه شور) 2:56 6.73 MB 6/000 تومان
برای صبا (دستگاه شور) 4:01 9.21 MB 6/000 تومان
سلمک، زیرکش سلمک (دستگاه شور) 5:12 11.90 MB 6/000 تومان
بیات کرد (دستگاه شور) 4:06 9.39 MB 6/000 تومان
گریلی شستی (دستگاه شور) 2:01 4.62 MB 6/000 تومان
به یاد وطن (دستگاه شور) 4:19 9.91 MB 6/000 تومان
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 4:18 9.85 MB 6/000 تومان
چهارپاره، زابل (دستگاه چهارگاه) 2:55 6.69 MB 6/000 تومان
مخالف، نغمه (دستگاه چهارگاه) 4:07 9.44 MB 6/000 تومان
حصار، ضربی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) 5:10 11.85 MB 6/000 تومان
حدی، رجز (دستگاه چهارگاه) 3:07 7.14 MB 6/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 4:42 10.77 MB 6/000 تومان
شوشتری (دستگاه چهارگاه) 3:53 8.90 MB 6/000 تومان
ضربی (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.82 MB 6/000 تومان

آثار مشابه