ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

رقص قطره

رقص قطره

  • کد اثر : MCD-408
  • سال انتشار : 1393
هنرمندان :
  • تار: شورش رعنایی
  • تمبک: سید عمادالدین توحیدی
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم سیدعلیرضا میرعلینقی می‌خوانیم:«بخش اول این مجموعه حاوی ایده های شخصی نوازنده است که طیفی سیال و تعیین‌ناپذیر را بین بداهه نوازی آزاد و نواپردازی های معیّن نشان می دهد. بخش دوم مروری پُرشورش است بر سطحی گسترده از مطالبه‌ای که علاقه‌های ثابت و درونی مجری را تشکیل می‌دهد. اجرای موسیقی در بخش اول گاه می‌کوشد از قیدوبند روایتگری نغمه‌های آشنا و فواصل عادت شده فراتر برود و حالتی اکسپرسیو پیدا کند. در بخش دوم، انگیزه و هدف، متفاوت با بخش اول است. وجود این دو بخش متفاوت شاید نشانه‌ای است از وسعت مشرب و آزاداندیشی ای که تا چند دهه‌ی قبل تصور آن نیز نمی رفت.»

 

قطعه ها :
1

شبنم (بخش اول: تک‌نوازی تار)

2:18
5.6 MB
5,000 تومان
2

رقص قطره (بخش اول: تک‌نوازی تار)

8:26
19.6 MB
5,000 تومان
3

راز مه (بخش اول: تک‌نوازی تار)

1:41
4.2 MB
5,000 تومان
4

غلیان (بخش اول: تک‌نوازی تار)

3:03
7.3 MB
5,000 تومان
5

رژیان (بخش اول: تک‌نوازی تار)

1:36
4 MB
5,000 تومان
6

اوینار (عاشق) (بخش اول: تک‌نوازی تار)

4:03
9.6 MB
5,000 تومان
7

هق هق (بخش اول: تک‌نوازی تار)

1:45
4.3 MB
5,000 تومان
8

رقص عشق (بخش اول: تک‌نوازی تار)

3:54
9.3 MB
5,000 تومان
9

مقدمه راز (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

2:11
5.3 MB
5,000 تومان
10

پیش‌درآمد سه‌گاه (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

7:02
16.5 MB
5,000 تومان
11

درآمد (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

3:15
7.8 MB
5,000 تومان
12

زابل (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

3:02
7.3 MB
5,000 تومان
13

مویه و ضربی مویه (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

4:20
10.3 MB
5,000 تومان
14

مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

1:55
4.7 MB
5,000 تومان
15

ضربی مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

10:09
23.6 MB
5,000 تومان
16

حصار (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

1:41
4.2 MB
5,000 تومان
17

مستی (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

3:52
9.2 MB
5,000 تومان
18

خروش (بخش دوم: دونوازی تار و دف)

4:31
10.7 MB
5,000 تومان

عزیز
خوش آمدید