سبد خرید شما خالی است.
موسیقی قشقایی، عاشوقلر موقاملاری (موسیقی نواحی ایران ۴۹)

موسیقی قشقایی، عاشوقلر موقاملاری (موسیقی نواحی ایران ۴۹)
سال انتشار : 1393

نمونه هایی از اجراهای آخرین بازماندگان نسل عاشوق های قشقایی

گردآوری و متن: دامون شش بلوکی

 

عاشوقلر موقاملاری روایت‌ عاشوق‌های به‌ نام قشقایی، امیرحسین جدی‌فر و‌ اسماعیل جعفری‌نیا و مرادقلی ابراهیمی است از قطعات مشهوری چون منظومه‌های غریب‌ و‌ صنم، کوراوغلو، منظومه‌ی محمود و نگار همچنین قطعه‌ای بر اساس مقام بوزداغ قشقایی و قطعاتی با نام‌های «اوچی گُزلَه مَرال گَلده» و «مَن بَنا قویمادوم چَکَم بارِ غَم» است. این اثر نمونه‌ای است از اجراهای آخرین بازماندگان نسل عاشوق‌های قشقایی. عاشیق‌ها از مهم‌ترین عوامل آفرینش و حفظ و ارائه و اشاعه‌ی ادبیات شفاهی جوامع و فرهنگ‌های قومی خویش‌اند و مضمون‌های عاشقانه، حماسی، رزمی و بزمی را در قالب منظومه های داستانی، با روایتی موسیقایی، همراه با پند‌های اخلاقی و حکیمانه و نکات عرفانی، با شیوه‌هایی جذاب و خلاقانه نقل و روایت می‌کنند.

M. CD 402

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
قسمتی از منظومه‌ی غریب و صنم (عاشوق امیرحسین جدی‌فر) 24:39 56.44 MB 8/000 تومان
قسمتی از منظومه‌ی کوراوغلو (عاشوق اسماعیل جعفری‌نیا) 4:19 9.89 MB 8/000 تومان
قسمتی از منظومه‌ی کوراوغلو (عاشوق اسماعیل جعفری‌نیا) 2:15 5.18 MB 8/000 تومان
قسمتی از منظومه‌ی کوراوغلو (عاشوق اسماعیل جعفری‌نیا) 2:52 6.58 MB 8/000 تومان
بر اساس مقام بوزداغ (عاشوق اسماعیل جعفری‌نیا) 3:52 8.88 MB 8/000 تومان
قسمتی از منظومه‌ی محمود و نگار (عاشوق مرادقلی ابراهیمی) 6:47 15.56 MB 8/000 تومان
ضربی بر اساس منظومه‌ی کوراغلو (عاشوق مرادقلی ابراهیمی) 4:49 11.06 MB 8/000 تومان
قطعه‌ی سلام از منظومه‌ی غریب و صنم (عاشوق امیرحسین جدی‌فر) 2:12 5.04 MB 8/000 تومان
اوچی گزله مرال گلده (کوراوغلو) (عاشوق امیرحسین جدی‌فر) 1:53 4.34 MB 8/000 تومان
من بنا قویمادوم چکم بارغم (عاشوق اسماعیل جعفری‌نیا) 4:37 10.59 MB 8/000 تومان
قسمتی از منظومه‌ی غریب و صنم (عاشوق مرادقلی ابراهیمی) 5:37 12.87 MB 8/000 تومان

آثار مشابه