راخمانینُف و  پُرکُفیف

راخمانینُف و پُرکُفیف
سال انتشار : 1389

پیانو: سهیل ناصری

 

 

سهیل ناصری یکی از اجراکنندگان برجسته‌ی موسیقی معاصر است. قبل از آشنایی با معلم فعلی‌اش ژرومه لُوِنتال با کارل اُلریش اِشنابِل به‌طور خصوصی کار کرده است. نشریات معروفی چون نیویورک تایمز و برلینر زایتونگ با کلماتی نظیر «همواره پُرکشش»، «همواره دقیق»، «تکنیکی بی‌نظیر» و «عالی» از او تقدیر کرده‌اند. در این اثر، او قطعاتی از راخمانینف و  پُرکُفیف را اجرا کرده است. این قطعات عبارتند از: «پرلود» اثر سرگئی راخمانینُف و سونات شماره‌ی ۷ در سیبمل ماژور، اپوس۸۳ اثر سرگئی پُرکُفیف.

KM. CD 68

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پرلود (سرگئی راخمانینف) 1:17 2.96 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 3:02 6.96 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 2:33 5.85 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 5:33 12.73 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 3:02 6.96 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 1:27 3.33 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 2:10 4.99 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 1:43 3.96 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 3:05 7.06 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 4:53 11.20 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 2:04 4.75 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 2:26 5.59 MB 2/699 تومان
پرلود (سرگئی راخمانینف) 4:39 10.66 MB 2/699 تومان
الگرو اینکویتو (سرگئی پرُکُفیف) 8:08 18.63 MB 2/699 تومان
آندانته کالُرُسو (سرگئی پرُکُفیف) 7:02 16.12 MB 2/699 تومان
پرچیپیتاتو (سرگئی پرُکُفیف) 3:45 8.60 MB 2/699 تومان

آثار مشابه