سبد خرید شما خالی است.
ترانه های بنان

ترانه های بنان
سال انتشار : 1391

پرتو عشق، گریه ی شمع، افسون سخن، جویبار، رقص مستانه، گلشن دل 

آهنگساز: نصرالله زرین پنجه

 

 

آثار روان و دلنشین زرین‌پنجه حکایت از ذوق سرشار و هنر بی‌انتهای او در ملُدی‌پردازی دارد. او با نوشتن هارمُنی‌های ساده با حداقل ترکیب سازها، ارکسترهای خوش‌صدایی را هدایت می‌کرد. آهنگ‌هایش در عین تازگی حکایت از پیوند عمیق سازنده‌اش با سنت‌های موسیقایی نسل‌های گذشته دارد. بنان هم با صدای مخملین خود جلوه‌ای دیگر به آثار فاخر زرین‌پنجه بخشید؛ جلوه‌ای که تا نسل‌های آتی همچنان زنده و پابرجا خواهد ماند. 

M. CD 325

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
تصنیف «سودازاده» (آواز بیات اصفهان) 5:27 12.48 MB
ساز و آواز 6:34 15.07 MB
رِنگ 0:47 1.81 MB
تصنیف «بلاکش» (دستگاه شور) 4:46 10.91 MB
ساز و آواز 2:49 6.48 MB
تصنیف «بلاکش» 3:46 8.63 MB
مقدمه‌ی تصنیف «طالع بیدار» (دستگاه سه‌گاه) 1:26 3.31 MB
ساز و آواز 6:27 14.79 MB
تصنیف «طالع بیدار» (دستگاه سه‌گاه) (بی‌کلام) 4:45 10.88 MB
تصنیف «تو بهار منی» (دستگاه ماهور) 3:56 9.01 MB
ساز و آواز 2:54 6.66 MB
تصنیف «تو بهار منی» 3:56 9.03 MB
تصنیف «پرتوعشق» (1) (آواز افشاری) 5:24 12.37 MB
ساز و آواز 3:25 7.85 MB
تصنیف «پرتوعشق» (1) 4:18 9.87 MB
تصنیف «سخن نگاه» (دستگاه شور) 4:01 9.22 MB
ساز و آواز 4:33 10.43 MB
تصنیف «سخن نگاه» 3:58 9.11 MB
تصنیف «گریه‌ی شمع» (دستگاه شور) 3:33 8.16 MB
ساز و آواز 9:40 22.16 MB
گروه‌نوازی و ادامه‌ی آواز 5:49 13.35 MB
تصنیف «گریه‌ی شمع» 3:34 8.17 MB
تصنیف «گویای راز» (آواز بیات اصفهان) 5:39 12.94 MB
تک‌نوازی ویلن 1:31 3.47 MB
تصنیف «گویای راز» 5:39 12.94 MB
مقدمه‌ی تصنیف «دختر رامشگر« (آواز دشتی) 1:40 3.83 MB
ساز و آواز 6:04 13.91 MB
تصنیف «دختر رامشگر» (آواز دشتی) 4:42 10.78 MB
تصنیف «اثر نگاه» (دستگاه سه‌گاه) 3:11 7.29 MB
تک‌نوازی تار 1:42 3.90 MB
تصنیف «اثر نگاه» 5:33 12.71 MB
تصنیف «دیشب مَهِ من» (آواز بیات اصفهان) 6:05 13.94 MB
ساز و آواز 3:49 8.74 MB
قسمت دوم تصنیف «دیشب مَهِ من» 2:45 6.29 MB
تصنیف «پرتو محبت» (آواز دشتی) 6:19 14.47 MB
ساز و آواز 6:41 15.33 MB
ضربی اوج 1:20 3.06 MB
ساز و آواز 3:23 7.75 MB
تصنیف «پرتو محبت» 6:20 14.51 MB
مقدمه‌ی تصنیف «گذشته‌ی من» (آواز بیات اصفهان) 1:12 2.75 MB
ساز و آواز 6:01 13.77 MB
تصنیف «گذشته‌ی من» (آواز بیات اصفهان) 5:31 12.64 MB
مقدمه‌ی تصنیف «نسیم آشنایی» (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.24 MB
ساز و آواز 6:15 14.31 MB
تصنیف «نسیم آشنایی» (دستگاه سه‌گاه) 4:54 11.22 MB
تصنیف «از یاد رفته» (دستگاه ماهور) 4:16 9.78 MB
ساز و آواز 3:53 8.92 MB
تصنیف «از یاد رفته» 3:25 7.82 MB
تصنیف «رقص مستانه» (آواز بیات اصفهان) 4:28 10.26 MB
ساز و آواز 3:17 7.54 MB
تصنیف «رقص مستانه» 4:27 10.22 MB
تصنیف «گلشن دل» (دستگاه ماهور) 5:08 11.76 MB
تک‌نوازی تار 2:31 5.76 MB
تصنیف «گلشن دل» 5:08 11.76 MB
تصنیف «پرتو عشق (۲)» (آواز افشاری) 8:42 19.93 MB
ساز و آواز 4:01 9.20 MB
رنگ افشاری 0:53 2.04 MB
تصنیف «به خاطر تو» (آواز بیات اصفهان) 5:00 11.48 MB
ساز و آواز 3:30 8.01 MB
تصنیف «به خاطر تو» 4:21 9.99 MB
تصنیف «بهشت عاشق (۱)» (دستگاه شور) 3:13 7.39 MB
ساز و آواز 5:01 11.48 MB
تصنیف «بهشت عاشق (۱)» 3:12 7.34 MB
مقدمه‌ی تصنیف «نمانده رفتی» (دستگاه سه‌گاه) 1:07 2.56 MB
ساز و آواز 5:13 11.96 MB
تصنیف «نمانده رفتی» (دستگاه سه‌گاه) 6:18 14.44 MB
تصنیف «بوسه‌ی آرزو» (آواز ابوعطا) 4:49 11.03 MB
ساز و آواز 4:25 10.12 MB
تصنیف «بوسه‌ی آرزو» 4:50 11.07 MB
مقدمه (دستگاه چهارگاه) 3:14 7.42 MB
تصنیف «سخن عشق» (دستگاه چهارگاه) 5:34 12.76 MB
تصنیفی در چهارگاه 2:47 6.38 MB
رنگ ناز 2:25 5.54 MB
تصنیف «جویبار» (آواز افشاری) 5:30 12.59 MB
تک‌نوازی تار 2:13 5.11 MB
تصنیف «جویبار» 5:32 12.67 MB
مقدمه‌ی تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان) 1:07 2.57 MB
ساز و آواز 5:19 12.19 MB
تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان) 6:17 14.39 MB
تصنیف «نسیم نوبهاران» (دستگاه شور) 5:13 11.95 MB
ساز و آواز 6:15 14.33 MB
رنگ شَور 1:54 4.38 MB
تصنیف «رقص درو» (دستگاه چهارگاه) 5:12 11.92 MB
ساز و آواز 3:49 8.76 MB
تصنیف «رقص درو» 3:27 7.93 MB
مقدمه‌ی همایون 1:18 3.01 MB
ساز و آواز 6:52 15.73 MB
تصنیف «هنر تو» (دستگاه همایون) 4:20 9.92 MB
تصنیف «افسون سخن» (آواز کرد بیات) 5:14 12.01 MB
ساز و آواز 5:44 13.14 MB
رنگ 0:58 2.22 MB
مقدمه (دستگاه شور) 3:41 8.45 MB
ساز و آواز 12:39 28.97 MB
تصنیف «بهشت عاشق (2)» (دستگاه شور) 7:17 16.70 MB
مقدمه‌ی تصنیف «بیا ای ساقی» (آواز بیات اصفهان) 1:24 3.23 MB
ساز و آواز 4:44 10.87 MB
تصنیف «بیا ای ساقی» (آواز بیات اصفهان) 6:34 15.06 MB

آثار مشابه