ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ضربی‌های قدیمی به روایت و اجرای استاد یوسف فروتن (۲)

ضربی‌های قدیمی به روایت و اجرای استاد یوسف فروتن (۲)

  • کد اثر : MCD-311
  • سال انتشار : 1390
هنرمندان :
  • به روایت و اجرای: یوسف فروتن
درباره اثر :

مجموعه‌ای از ضربی‌های استاد فروتن در دستگاه‌های شور، ماهور، سه‌گاه، چهارگاه و آوازهای افشاری، بیات ترک، دشتی و بیات اصفهان. درباره‌ی این اثر، به قلم فرشاد توکلی می‌خوانیم:«سبک فروتن در سه‌تار جایی است که ردیف میرزاحسینقلی با ضربی‌ها و پیش‌درآمدهای رکن‌الدین مختاری به یکدیگر می‌رسند، و این هر دو با ظرافت‌های سه‌تار درویش‌خان و رنگ‌آمیزی‌های پیانوی مشیرهمایون شهردار درهم‌می‌آمیزند. ... سه‌تار فروتن سرود ملی دوره‌ی ناصری (ساخته‌ی ژان باتیست لومر) را با همان اصالت روایت می‌کند که رِنگ شهرآشوب شور را».

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

پیش‌درآمد شور (رکن‌الدین مختاری)

4:25
10.5 MB
4,000 تومان
2

رنگ شور (رکن‌الدین مختاری)

3:40
8.8 MB
4,000 تومان
3

گریلی شور (مشیرهمایون شهردار)

7:44
18.1 MB
4,000 تومان
4

پیش‌درآمد شور (ناشناس)

2:26
6 MB
4,000 تومان
5

پیش‌درآمد شور (ناشناس)

2:52
7 MB
4,000 تومان
6

پیش‌درآمد شور (ناشناس)

5:07
12.1 MB
4,000 تومان
7

گریلی شور (ناشناس)

4:20
10.3 MB
4,000 تومان
8

رنگ شلخو، ماهور (ناشناس)

1:27
3.7 MB
4,000 تومان
9

تصنیف ماهور (سماع حضور)

1:40
4.2 MB
4,000 تومان
10

سرود ملی (ژان باتیست لومر)

2:01
5 MB
4,000 تومان
11

پیش‌درآمد افشار (ناشناس)

2:58
7.2 MB
4,000 تومان
12

ضربی افشاری (ناشناس)

2:03
5.1 MB
4,000 تومان
13

پیش‌زنگوله، چهارگاه

1:02
2.8 MB
4,000 تومان
14

چهارمضراب زابل (چهارگاه)

1:18
3.4 MB
4,000 تومان
15

چهارمضراب مخالف (چهارگاه)

1:09
3 MB
4,000 تومان
16

قسمت حصار پیش‌درآمد چهارگاه (رکن‌الدین مختاری)

0:55
2.5 MB
4,000 تومان
17

رنگ چهارگاه (رکن‌الدین مختاری)

1:16
3.3 MB
4,000 تومان
18

رنگ شهرآشوب (چهارگاه)

2:21
5.8 MB
4,000 تومان
19

پیش‌درآمد شوشتری (درویش‌خان)

2:37
6.4 MB
4,000 تومان
20

رنگ شوشتری (درویش‌خان)

1:23
3.6 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 2
1

پیش‌درآمد بیات ترک (رکن‌الدین مختاری)

6:33
15.4 MB
4,000 تومان
2

رنگ بیات ترک (رکن‌الدین مختاری)

2:11
5.4 MB
4,000 تومان
3

ضربی بیات ترک (ناشناس)

2:49
6.9 MB
4,000 تومان
4

رنگ بیات ترک (فروتن)

5:24
12.8 MB
4,000 تومان
5

چهارمضراب بیات ترک

1:51
4.7 MB
4,000 تومان
6

سه‌ضربی بیات ترک (رکن‌الدین مختاری)

2:43
6.6 MB
4,000 تومان
7

پیش‌درآمد بیات ترک (مرتضی نی‌داوود)

2:33
6.3 MB
4,000 تومان
8

پیش‌درآمد بیات ترک (فروتن)

2:42
6.6 MB
4,000 تومان
9

پیش‌درآمد بیات اصفهان (منتظم‌الحکما)

1:56
4.8 MB
4,000 تومان
10

پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس)

5:35
13.2 MB
4,000 تومان
11

پیش‌درآمد بیات اصفهان (مرتضی نی‌داوود)

2:48
6.8 MB
4,000 تومان
12

پیش‌درآمد بیات اصفهان (درویش‌خان)

6:56
16.3 MB
4,000 تومان
13

رنگ غنی و فقیر (درویش‌خان)

1:52
4.7 MB
4,000 تومان
14

رنگ پریچهر و پریزاد (درویش‌خان)

1:10
3.1 MB
4,000 تومان
15

رنگ بیات اصفهان (درویش‌خان)

2:23
5.9 MB
4,000 تومان
16

پیش‌درآمد سه‌گاه (درویش‌خان)

4:14
10.1 MB
4,000 تومان
17

پیش‌درآمد سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری)

7:09
16.8 MB
4,000 تومان
18

رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری)

2:16
5.6 MB
4,000 تومان
19

رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری)

2:19
5.7 MB
4,000 تومان
20

رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری)

1:43
4.4 MB
4,000 تومان
21

رنگ روحوضی سه‌گاه (ناشناس)

2:09
5.3 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 3
1

ردیف دشتی

13:46
31.9 MB
4,000 تومان
2

چهارمضراب

1:24
3.6 MB
4,000 تومان
3

چهارمضراب اوج

1:05
2.9 MB
4,000 تومان
4

پیش‌درآمد (رکن‌الدین مختاری)

3:17
7.9 MB
4,000 تومان
5

رنگ (رکن‌الدین مختاری)

1:17
3.4 MB
4,000 تومان
6

شهرآشوب دشتی

1:52
4.7 MB
4,000 تومان
7

رنگ (فروتن)

3:56
9.4 MB
4,000 تومان
8

تصنیف (ناشناس)

2:20
5.8 MB
4,000 تومان
9

سلام انجمن اخوت (ناشناس)

1:37
4.1 MB
4,000 تومان
10

چهارمضراب (موسی مهام

0:44
2.1 MB
4,000 تومان
11

ضربی (ناشناس)

2:55
7.1 MB
4,000 تومان
12

ضربی (فروتن)

1:03
2.8 MB
4,000 تومان
13

چهارضربی

4:22
10.4 MB
4,000 تومان
14

چهارمضراب ترک در دشتی (فروتن)

3:20
8 MB
4,000 تومان

عزیز
خوش آمدید