ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی کردی (موسیقی نواحی ایران ۲۱)

موسیقی کردی (موسیقی نواحی ایران ۲۱)

مقامات تنبور

  • کد اثر : MCD-272
  • سال انتشار : 1387
هنرمندان :
  • روایت، تنبور و آواز: علی اکبر مرادی
درباره اثر :

اجرای مقام های کلام و مقام های مجلسی تنبور توسط علی اکبر مرادی. در بخش هایی از متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی علی اکبر مرادی، آمده است:«راجع به تاریخچه‌ی مقامات ما توانسته ایم به دو چیز استناد کنیم: ۱) دفاتر مقدس یارسان، ۲) فرهنگ شفاهی و سینه به سینه که طی قرن ها و سال ها از استادان تنبور به شاگردان این ساز منتقل شده است. آنچه مسلم است، از قرن چهارم هجری تاکنون این ساز و مقامات آن در اختیار مردم یارسان بوده و تنبور ساز آیینی مردم یارسان بوده و هست. در بین سایر قوم ها و آیین های ایرانی و حتا کُردان غیریارسان این مقامات و تنبور وجود نداشته است.»

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

قه‌تار

7:25
17.2 MB
4,000 تومان
2

باریه

4:45
11.1 MB
4,000 تومان
3

ته‌رز یاری

2:15
5.3 MB
4,000 تومان
4

هَی لاوه

4:52
11.3 MB
4,000 تومان
5

یار دیده‌کانی چُی وَه‌‌شَن یار

3:04
7.2 MB
4,000 تومان
6

حق حق هو هو

2:36
6.1 MB
4,000 تومان
7

سلطان دینه ۱

2:46
6.5 MB
4,000 تومان
8

هَروا بوگه و هَروا دهَ‌بی

2:59
7 MB
4,000 تومان
9

بیِان و یاری

4:31
10.5 MB
4,000 تومان
10

لاو هِی لاو

5:00
11.6 MB
4,000 تومان
11

آقا یار داود

1:54
4.5 MB
4,000 تومان
12

حق داود

3:05
7.2 MB
4,000 تومان
13

هانا فریادرس داود

1:54
4.5 MB
4,000 تومان
14

سَه‌حه‌ری

10:39
24.6 MB
4,000 تومان
15

هو هو یار

3:21
7.9 MB
4,000 تومان
16

علی علی هو

3:08
7.4 MB
4,000 تومان
17

هِی دوس

3:20
7.8 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 2
1

مقام‌های شیخ امیری ۱

3:45
8.8 MB
4,000 تومان
2

مقام‌های شیخ امیری ۲

3:23
7.9 MB
4,000 تومان
3

لامی لامی

4:02
9.4 MB
4,000 تومان
4

یار داود

2:58
7 MB
4,000 تومان
5

علی علی

2:10
5.2 MB
4,000 تومان
6

هِی گیان هِی گیان ۱

3:19
7.8 MB
4,000 تومان
7

شاه‌خوشینی ۱

3:29
8.2 MB
4,000 تومان
8

هِی دَیار دَیار

3:17
7.7 MB
4,000 تومان
9

ایمانِم یار

1:40
4 MB
4,000 تومان
10

ده‌سی وِت وه‌لَه

3:23
7.9 MB
4,000 تومان
11

عالی گُرز ویش

4:28
10.4 MB
4,000 تومان
12

جم نیان دوسان اویانه

2:45
6.5 MB
4,000 تومان
13

سید محمد به‌ره‌و دیوانی

3:31
8.2 MB
4,000 تومان
14

تالَه‌سواران

3:49
8.9 MB
4,000 تومان
15

به‌لی‌ها

2:39
6.3 MB
4,000 تومان
16

رژیان دالاهو

3:54
9.1 MB
4,000 تومان
17

یاران جم نیان

3:41
8.6 MB
4,000 تومان
18

یار دیده‌کانی شاه‌مِیو

3:13
7.6 MB
4,000 تومان
19

یار دیده‌کانی بنیامین پیره

2:59
7 MB
4,000 تومان
20

سائیل ای سائیل

2:41
6.3 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 3
1

ته‌نه‌میری

3:23
7.9 MB
4,000 تومان
2

مقام‌های بابا ناعوثی و بابا جلیلی ۱

3:47
8.8 MB
4,000 تومان
3

مقام‌های بابا ناعوثی و بابا جلیلی ۲

3:14
7.6 MB
4,000 تومان
4

مقام‌های بابا ناعوثی و بابا جلیلی ۳

3:25
8 MB
4,000 تومان
5

خاص به‌ژه‌نه

2:30
5.9 MB
4,000 تومان
6

سه‌ر خیِوی

3:13
7.6 MB
4,000 تومان
7

پیشرِوی پِردی‌ور

2:47
6.5 MB
4,000 تومان
8

خیاله مَسَه

2:02
4.8 MB
4,000 تومان
9

هی ایمانم یار

2:22
5.6 MB
4,000 تومان
10

مقام‌های هاها ۱

2:12
5.2 MB
4,000 تومان
11

مقام‌های هاها ۲

1:28
3.5 MB
4,000 تومان
12

سلطان دینه ۲

2:35
6.1 MB
4,000 تومان
13

خواجای خُلامان

2:36
6.1 MB
4,000 تومان
14

چِل‌تن چِلانان ۱

2:28
5.8 MB
4,000 تومان
15

چِل‌تن چِلانان ۲

2:31
5.9 MB
4,000 تومان
16

سِی خاموشی

4:21
10.1 MB
4,000 تومان
17

داود نه کویره کوثر وردن تاو

3:30
8.2 MB
4,000 تومان
18

شاه‌خوشینی ۲

3:34
8.4 MB
4,000 تومان
19

هی گیان هی گیان ۲

3:04
7.2 MB
4,000 تومان
20

حقن حقن

2:34
6.1 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 4
1

سه‌ر ته‌رز

7:33
17.5 MB
4,000 تومان
2

یاران و باطن

2:24
5.7 MB
4,000 تومان
3

عابدینه

2:52
6.7 MB
4,000 تومان
4

مقام غریبی

3:36
8.4 MB
4,000 تومان
5

دو واله

5:18
12.3 MB
4,000 تومان
6

ساروخانی

7:15
16.8 MB
4,000 تومان
7

هجرانی

6:11
14.3 MB
4,000 تومان
8

مجنونی

3:27
8.1 MB
4,000 تومان
9

ته‌رز روسه‌م

3:58
9.2 MB
4,000 تومان
10

پاوَه موری ۱

2:46
6.5 MB
4,000 تومان
11

پاوَه موری ۲

2:10
5.1 MB
4,000 تومان
12

گِل وه‌ده‌ره

5:06
11.9 MB
4,000 تومان
13

مقام الوَن

3:03
7.2 MB
4,000 تومان
14

گُل و خاک

3:42
8.6 MB
4,000 تومان
15

فانی فانی ون

3:17
7.7 MB
4,000 تومان

عزیز
خوش آمدید