ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

آوازها و ترانه های عالِم قاسم اف

آوازها و ترانه های عالِم قاسم اف

موسیقی آذربایجان

  • کد اثر : KMCD-24
  • سال انتشار : 1384
هنرمندان :
  • تار: مالک قاسم‌اف
  • آواز و دف: عالم قاسم اف
  • کمانچه: الشَن منصوراف
درباره اثر :

مجموعه ای از آوازها، تصنیف ها و ترانه های مردمی که با خوانندگی عالِم قاسم اف، به همراه تار مالک منصورف و کمانچه‌ی اِلشان منصورف، اجرا شده است. 

قطعه ها :
1

باقیشلامنی

6:26
14.9 MB
7,000 تومان
2

شوشتر موقاموندا، بسته کار ماهنی لاری

7:12
16.6 MB
7,000 تومان
3

شیروان شکسته سی

9:37
22.2 MB
7,000 تومان
4

راست

8:44
20.2 MB
7,000 تومان
5

سه‌گاه

10:04
23.2 MB
7,000 تومان
6

ماهور

10:47
24.9 MB
7,000 تومان
7

نازلی یار

1:50
4.4 MB
7,000 تومان
8

کَسمه شکسته سی

3:27
8.1 MB
7,000 تومان
9

نازلی یاریم قاراگُزو

2:17
5.4 MB
7,000 تومان
10

قاراگیله

3:01
7.1 MB
7,000 تومان
11

قاراگیز

3:37
8.4 MB
7,000 تومان
12

طاووس کیمی

3:58
9.3 MB
7,000 تومان
13

رهاب تصنیفی

2:52
6.7 MB
7,000 تومان

عزیز
خوش آمدید