سبد خرید شما خالی است.
دستور سه‌تار دوره‌ی ابتدایی

دستور سه‌تار دوره‌ی ابتدایی
سال انتشار : 1385

سه تار: حسین علیزاده

 

هدف از انتشار این مجموعه آشنایی هنرجویان با تکنیک‌های مناسب سه تار و نیز درک نغمه‌های ایرانی و ردیف موسیقی دستگاهی است. در این مجموعه، هنرجو ابتدا با شکل‌های کشش‌ها آشنا می‌شود و پس از آن در بخش سرمشق‌های مضراب می‌تواند با استفاده از اَتانین به فراگیری بپردازد و بعد از تسلط کافی آنها را با خط موسیقی بنویسد. در بخش آشنایی با دستان‌ها، هنرجو با ده دستان آشنا خواهد شد که همه‌ی آنها، در تکنیک، از یک شکل پیروی می‌کنند. پس از فراگیری دستان‌ها هنرجو می‌تواند سرمشق‌های مضراب را در دستان‌های مختلف به‌کار بگیرد. بخش سوم آشنایی با فواصل و پرده‌های دستگاه هاست و در بخش پایانی بیش از پنجاه تمرین مختلف با توضیحات و راهنمایی‌های لازم برای دست چپ و راست آمده است.

M. CD 195

 

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
معرفی اشکال کشش‌ها و سرمشق‌های مضراب (درس‌های ۱-۵۴) 26:10 59.92 MB 7/999 تومان
درس ۵۵ 0:45 1.76 MB 799 تومان
درس ۵۶ 0:46 1.81 MB 799 تومان
درس ۵۷ 0:46 1.79 MB 799 تومان
درس ۵۸ 0:47 1.82 MB 799 تومان
درس ۵۹ 0:48 1.89 MB 799 تومان
درس ۶۰ 0:46 1.79 MB 799 تومان
درس ۶۱ 0:45 1.77 MB 799 تومان
مقدمه درس ۶۲ 0:49 1.92 MB 799 تومان
درس ۶۲ 1:36 3.70 MB 799 تومان
درس ۶۳ 0:45 1.75 MB 799 تومان
درس ۶۴ 0:45 1.77 MB 799 تومان
درس ۶۵ 0:50 1.94 MB 799 تومان
درس ۶۶ 0:49 1.92 MB 799 تومان
درس ۶۷ 0:59 2.28 MB 799 تومان
درس ۶۸ 1:09 2.67 MB 799 تومان
درس ۶۹ 0:31 1.22 MB 799 تومان
درس ۷۰ 1:17 2.96 MB 799 تومان
درس ۷۱ 0:49 1.90 MB 799 تومان
درس ۷۲ 0:26 1.02 MB 799 تومان
درس ۷۳ 0:34 1.34 MB 799 تومان
درس ۷۴ 0:35 1.36 MB 799 تومان
درس ۷۵ 0:26 1.03 MB 799 تومان
درس ۷۶ 0:34 1.36 MB 799 تومان
درس ۷۷ 0:29 1.14 MB 799 تومان
درس ۷۸ 0:36 1.43 MB 799 تومان
درس ۷۹ 0:37 1.45 MB 799 تومان
درس ۸۰ 0:50 1.95 MB 799 تومان
درس ۸۱ 0:44 1.72 MB 799 تومان
درس ۸۲ 0:57 2.20 MB 799 تومان
درس ۸۳ 0:48 1.89 MB 799 تومان
درس ۸۴ 0:32 1.26 MB 799 تومان
درس ۸۵ 0:34 1.32 MB 799 تومان
درس ۸۶ 0:26 1.01 MB 799 تومان
درس ۸۷ 1:04 2.47 MB 799 تومان
درس ۸۸ 1:20 3.08 MB 799 تومان
درس ۸۹ 1:09 2.69 MB 799 تومان
درس ۹۰ 1:21 3.13 MB 799 تومان
درس ۹۱ 0:30 1.19 MB 799 تومان
درس ۹۲ 0:38 1.49 MB 799 تومان
درس ۹۳ 1:47 4.11 MB 799 تومان
درس ۹۴ 1:01 2.36 MB 799 تومان
درس ۹۵ 0:42 1.65 MB 799 تومان
درس ۹۶ 2:30 5.77 MB 799 تومان
درس ۹۷ 0:59 2.30 MB 799 تومان
درس ۹۸ 1:09 2.69 MB 799 تومان
درس ۹۹ 1:01 2.35 MB 799 تومان
درس ۱۰۰ 1:16 2.93 MB 799 تومان
درس ۱۰۱ 0:39 1.54 MB 799 تومان
درس ۱۰۲ 1:27 3.35 MB 799 تومان
درس ۱۰۳ 1:23 3.19 MB 799 تومان
درس ۱۰۴ 1:32 3.55 MB 799 تومان
درس ۱۰۵ 0:55 2.14 MB 799 تومان
درس ۱۰۶ 0:55 2.13 MB 799 تومان
درس ۱۰۷ 0:35 1.36 MB 799 تومان
درس ۱۰۸ 0:48 1.88 MB 799 تومان
درس ۱۰۹ 1:34 3.64 MB 799 تومان
درس ۱۱۰ 0:46 1.80 MB 799 تومان
درس ۱۱۱ 1:11 2.74 MB 799 تومان
درس ۱۱۲ 1:02 2.41 MB 799 تومان
درس ۱۱۳ 0:47 1.85 MB 799 تومان
درس ۱۱۴ 0:56 2.18 MB 799 تومان
درس ۱۱۵ 1:15 2.90 MB 799 تومان
درس ۱۱۶ 0:33 1.32 MB 799 تومان
درس ۱۱۷ 2:25 5.59 MB 799 تومان
درس ۱۱۸ 1:31 3.50 MB 799 تومان
درس ۱۱۹ 1:04 2.48 MB 799 تومان
درس ۱۲۰ 1:24 3.26 MB 799 تومان
درس ۱۲۱ 1:00 2.33 MB 799 تومان
درس ۱۲۲ 1:00 2.31 MB 799 تومان
درس ۱۲۳ 1:08 2.62 MB 799 تومان
درس ۱۲۴ 1:12 2.80 MB 799 تومان
درس ۱۲۵ 0:52 2.03 MB 799 تومان
درس ۱۲۶ 0:47 1.83 MB 799 تومان
درس ۱۲۷ 1:50 4.23 MB 799 تومان
درس ۱۲۸ 1:16 2.96 MB 799 تومان
درس ۱۲۹ 0:33 1.32 MB 799 تومان
درس ۱۳۰ 0:46 1.79 MB 799 تومان
درس ۱۳۱ 1:21 3.14 MB 799 تومان
درس ۱۳۲ 1:27 3.36 MB 799 تومان
درس ۱۳۳ 1:42 3.92 MB 799 تومان
درس ۱۳۴ 1:00 2.34 MB 799 تومان
درس ۱۳۵ 1:54 4.39 MB 799 تومان
درس ۱۳۶ 1:10 2.72 MB 799 تومان
درس ۱۳۷ 1:36 3.71 MB 799 تومان
درس ۱۳۸ 0:53 2.04 MB 799 تومان
درس ۱۳۹ 1:30 3.46 MB 799 تومان
درس ۱۴۰ 1:16 2.95 MB 799 تومان
درس ۱۴۱ 1:32 3.56 MB 799 تومان

آثار مشابه