ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

دستور سه‌تار

دستور سه‌تار

دوره‌ی ابتدایی

  • کد اثر : MCD-195
  • سال انتشار : 1385
  • سه تار: حسین علیزاده
درباره اثر :

هدف از انتشار این مجموعه آشنایی هنرجویان با تکنیک‌های مناسب سه تار و نیز درک نغمه‌های ایرانی و ردیف موسیقی دستگاهی است. در این مجموعه، هنرجو ابتدا با شکل‌های کشش‌ها آشنا می‌شود و پس از آن در بخش سرمشق‌های مضراب می‌تواند با استفاده از اَتانین به فراگیری بپردازد و بعد از تسلط کافی آنها را با خط موسیقی بنویسد. در بخش آشنایی با دستان‌ها، هنرجو با ده دستان آشنا خواهد شد که همه‌ی آنها، در تکنیک، از یک شکل پیروی می‌کنند. پس از فراگیری دستان‌ها هنرجو می‌تواند سرمشق‌های مضراب را در دستان‌های مختلف به‌کار بگیرد. بخش سوم آشنایی با فواصل و پرده‌های دستگاه هاست و در بخش پایانی بیش از پنجاه تمرین مختلف با توضیحات و راهنمایی‌های لازم برای دست چپ و راست آمده است.

 

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

معرفی اشکال کشش‌ها و سرمشق‌های مضراب (درس‌های ۱-۵۴)

26:06
59.9 MB
15,000 تومان
2

درس ۵۵

0:42
1.8 MB
2,000 تومان
3

درس ۵۶

0:43
1.8 MB
2,000 تومان
4

درس ۵۷

0:43
1.8 MB
2,000 تومان
5

درس ۵۸

0:43
1.8 MB
2,000 تومان
6

درس ۵۹

0:45
1.9 MB
2,000 تومان
7

درس ۶۰

0:43
1.8 MB
2,000 تومان
8

درس ۶۱

0:42
1.8 MB
2,000 تومان
9

مقدمه درس ۶۲

0:46
1.9 MB
2,000 تومان
10

درس ۶۲

1:32
3.7 MB
2,000 تومان
11

درس ۶۳

0:42
1.8 MB
2,000 تومان
12

درس ۶۴

0:42
1.8 MB
2,000 تومان
13

درس ۶۵

0:46
1.9 MB
2,000 تومان
14

درس ۶۶

0:46
1.9 MB
2,000 تومان
15

درس ۶۷

0:56
2.3 MB
2,000 تومان
16

درس ۶۸

1:06
2.7 MB
2,000 تومان
17

درس ۶۹

0:28
1.2 MB
2,000 تومان
18

درس ۷۰

1:13
3 MB
2,000 تومان
19

درس ۷۱

0:46
1.9 MB
2,000 تومان
20

درس ۷۲

0:22
1 MB
2,000 تومان
21

درس ۷۳

0:31
1.3 MB
2,000 تومان
22

درس ۷۴

0:31
1.4 MB
2,000 تومان
23

درس ۷۵

0:23
1 MB
2,000 تومان
24

درس ۷۶

0:31
1.4 MB
2,000 تومان
25

درس ۷۷

0:25
1.1 MB
2,000 تومان
26

درس ۷۸

0:33
1.4 MB
2,000 تومان
27

درس ۷۹

0:34
1.4 MB
2,000 تومان
28

درس ۸۰

0:47
2 MB
2,000 تومان
29

درس ۸۱

0:41
1.7 MB
2,000 تومان
30

درس ۸۲

0:53
2.2 MB
2,000 تومان
31

درس ۸۳

0:45
1.9 MB
2,000 تومان
32

درس ۸۴

0:29
1.3 MB
2,000 تومان
33

درس ۸۵

0:30
1.3 MB
2,000 تومان
34

درس ۸۶

0:22
1 MB
2,000 تومان
35

درس ۸۷

1:00
2.5 MB
2,000 تومان
36

درس ۸۸

1:16
3.1 MB
2,000 تومان
37

درس ۸۹

1:06
2.7 MB
2,000 تومان
38

درس ۹۰

1:18
3.1 MB
2,000 تومان
39

درس ۹۱

0:27
1.2 MB
2,000 تومان
40

درس ۹۲

0:35
1.5 MB
2,000 تومان
41

درس ۹۳

1:43
4.1 MB
2,000 تومان
42

درس ۹۴

0:57
2.4 MB
2,000 تومان
43

درس ۹۵

0:39
1.7 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

درس ۹۶

2:27
5.8 MB
2,000 تومان
2

درس ۹۷

0:56
2.3 MB
2,000 تومان
3

درس ۹۸

1:06
2.7 MB
2,000 تومان
4

درس ۹۹

0:57
2.4 MB
2,000 تومان
5

درس ۱۰۰

1:12
2.9 MB
2,000 تومان
6

درس ۱۰۱

0:36
1.5 MB
2,000 تومان
7

درس ۱۰۲

1:23
3.3 MB
2,000 تومان
8

درس ۱۰۳

1:19
3.2 MB
2,000 تومان
9

درس ۱۰۴

1:29
3.6 MB
2,000 تومان
10

درس ۱۰۵

0:52
2.1 MB
2,000 تومان
11

درس ۱۰۶

0:51
2.1 MB
2,000 تومان
12

درس ۱۰۷

0:31
1.4 MB
2,000 تومان
13

درس ۱۰۸

0:45
1.9 MB
2,000 تومان
14

درس ۱۰۹

1:31
3.6 MB
2,000 تومان
15

درس ۱۱۰

0:43
1.8 MB
2,000 تومان
16

درس ۱۱۱

1:07
2.7 MB
2,000 تومان
17

درس ۱۱۲

0:59
2.4 MB
2,000 تومان
18

درس ۱۱۳

0:44
1.8 MB
2,000 تومان
19

درس ۱۱۴

0:53
2.2 MB
2,000 تومان
20

درس ۱۱۵

1:12
2.9 MB
2,000 تومان
21

درس ۱۱۶

0:30
1.3 MB
2,000 تومان
22

درس ۱۱۷

2:22
5.6 MB
2,000 تومان
23

درس ۱۱۸

1:27
3.5 MB
2,000 تومان
24

درس ۱۱۹

1:01
2.5 MB
2,000 تومان
25

درس ۱۲۰

1:21
3.3 MB
2,000 تومان
26

درس ۱۲۱

0:57
2.3 MB
2,000 تومان
27

درس ۱۲۲

0:56
2.3 MB
2,000 تومان
28

درس ۱۲۳

1:04
2.6 MB
2,000 تومان
29

درس ۱۲۴

1:09
2.8 MB
2,000 تومان
30

درس ۱۲۵

0:49
2 MB
2,000 تومان
31

درس ۱۲۶

0:44
1.8 MB
2,000 تومان
32

درس ۱۲۷

1:47
4.2 MB
2,000 تومان
33

درس ۱۲۸

1:13
3 MB
2,000 تومان
34

درس ۱۲۹

0:30
1.3 MB
2,000 تومان
35

درس ۱۳۰

0:42
1.8 MB
2,000 تومان
36

درس ۱۳۱

1:18
3.1 MB
2,000 تومان
37

درس ۱۳۲

1:24
3.4 MB
2,000 تومان
38

درس ۱۳۳

1:38
3.9 MB
2,000 تومان
39

درس ۱۳۴

0:57
2.3 MB
2,000 تومان
40

درس ۱۳۵

1:51
4.4 MB
2,000 تومان
41

درس ۱۳۶

1:07
2.7 MB
2,000 تومان
42

درس ۱۳۷

1:33
3.7 MB
2,000 تومان
43

درس ۱۳۸

0:49
2 MB
2,000 تومان
44

درس ۱۳۹

1:26
3.5 MB
2,000 تومان
45

درس ۱۴۰

1:13
3 MB
2,000 تومان
46

درس ۱۴۱

1:29
3.6 MB
2,000 تومان

آثار دیگری از حسین علیزاده :
عزیز
خوش آمدید