سبد خرید شما خالی است.
تار فخام الدوله بهزادی

تار فخام الدوله بهزادی
سال انتشار : 1384

بخش هایی از ردیف آقاحسینقلی

به روایت و اجرای فخام الدوله بهزادی

 

 

 

قسمتی از ردیف آقاحسینقلی، نوازنده‌ی بی‌بدیل تار دوره‌ی قاجار، که توسط یکی از شاگردانش به نام فخام‌الدوله بهزادی اجرا شده است. صرف‌نظر از کهولت سن نوازنده در هنگام اجرا، روایت فخام‌الدوله یکی از مستندترین روایات ردیف خانواده‌ی فراهانی است که به قول اهل فن از اصالت ویژه‌ای برخوردار است. متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی امیرحسین پورجوادی، به معرفی شیوه‌ی تارنوازی فخام الدوله بهزادی می‌پردازد.

M. CD 183

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
صحبت حاج آقا محمد (دستگاه شور) 0:48 1.83 MB 1/139 تومان
[دستگاه شور] (دستگاه شور) 16:59 38.91 MB 1/139 تومان
آواز حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) 4:02 9.25 MB 1/139 تومان
مثنوی حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) 0:57 2.20 MB 1/139 تومان
دستان عرب (آواز حجاز و دستان عرب) 5:10 11.84 MB 1/139 تومان
گبری (آواز حجاز و دستان عرب) 1:37 3.72 MB 1/139 تومان
گیلکی (آواز حجاز و دستان عرب) 1:47 4.08 MB 1/139 تومان
تصنیف «دل هوس سبزه و صحرا ندارد» از عارف قزوینی (آواز حجاز و دستان عرب) 1:38 3.76 MB 1/139 تومان
اجرای چند گوشه‌ی بدون ذکر نام (افشاری) 5:10 11.85 MB 1/139 تومان
گوشه‌ی نهیب (افشاری) 1:46 4.05 MB 1/139 تومان
مثنوی (افشاری) 1:07 2.57 MB 1/139 تومان
خاتمه (افشاری) 0:51 1.98 MB 1/139 تومان
ردیف آواز اصفهان (اصفهان) 7:48 17.89 MB 1/139 تومان
صحبت فخام الدوله (دستگاه ماهور) 0:24 965.38 KB 1/139 تومان
اجرای چند گوشه‌ی بدون ذکر نام (دستگاه ماهور) 6:40 15.29 MB 1/139 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 0:50 1.93 MB 1/139 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 0:28 1.09 MB 1/139 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:41 1.59 MB 1/139 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 0:52 1.99 MB 1/139 تومان
آواز ابول (دستگاه ماهور) 0:44 1.71 MB 1/139 تومان
گوشه‌ی نیریز (دستگاه ماهور) 0:39 1.51 MB 1/139 تومان
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) 0:30 1.15 MB 1/139 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 0:31 1.20 MB 1/139 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 0:29 1.12 MB 1/139 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:28 1.10 MB 1/139 تومان
نصیرخانی یا طوسی (دستگاه ماهور) 0:59 2.26 MB 1/139 تومان
مهدی‌خانی (دستگاه ماهور) 0:40 1.53 MB 1/139 تومان
ساقی‌نامه (دستگاه ماهور) 0:28 1.10 MB 1/139 تومان
صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 0:25 977.62 KB 1/139 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 1:10 2.68 MB 1/139 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 2:36 5.97 MB 1/139 تومان
راک (دستگاه ماهور) 2:00 4.58 MB 1/139 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:24 954.15 KB 1/139 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه ماهور) 0:20 807.21 KB 1/139 تومان
گوشه‌ی یقولون (دستگاه ماهور) 1:08 2.63 MB 1/139 تومان
صحبت فخام الدوله (دستگاه چهارگاه) 0:12 493.95 KB 1/139 تومان
برداشت‌ها (دستگاه چهارگاه) 2:25 5.55 MB 1/139 تومان
آواز (دستگاه چهارگاه) 2:58 6.83 MB 1/139 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:27 3.36 MB 1/139 تومان
مویه‌ (دستگاه چهارگاه) 0:40 1.55 MB 1/139 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:52 4.28 MB 1/139 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.44 MB 1/139 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:57 4.48 MB 1/139 تومان
گوشه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.96 MB 1/139 تومان
گوشه‌ی منصوری (دستگاه چهارگاه) 1:24 3.23 MB 1/139 تومان
حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:22 3.13 MB 1/139 تومان
رنگ شهرآشوب به اختصار (دستگاه چهارگاه) 3:40 8.43 MB 1/139 تومان
صحبت آقای هوده‌ای (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:21 826.60 KB 1/139 تومان
برداشت (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:18 5.27 MB 1/139 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:58 2.22 MB 1/139 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:19 765.38 KB 1/139 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.67 MB 1/139 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:18 705.17 KB 1/139 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.39 MB 1/139 تومان
راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.47 MB 1/139 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.92 MB 1/139 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 1/139 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.87 MB 1/139 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:59 2.29 MB 1/139 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:21 829.66 KB 1/139 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 964.36 KB 1/139 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.73 MB 1/139 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:19 3.02 MB 1/139 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 1,003.13 KB 1/139 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:37 1.42 MB 1/139 تومان
راک کشمیر، عبدالله، هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:51 6.55 MB 1/139 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:33 1.27 MB 1/139 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.30 MB 1/139 تومان

آثار مشابه