سبد خرید شما خالی است.
داستان های نظامی گنجوی

داستان های نظامی گنجوی
سال انتشار : 1386

شرح و تفسیر با صدای دکتر محمدجعفر محجوب

 

 

 

این مجموعه نیز مانند مجموعه داستان های شاهنامه ی فردوسی، رستم و سهراب، حافظ و مثنوی مولوی با بیان گرم و شیرین دکتر محمدجعفر محجوب به شرح و تفسیر یکی دیگر از شاهکارهای ادب فارسی اختصاص دارد. در این مجموعه سه داستان از داستان های هفت پیکر نظامی، گنبد سیاه، گنبد سرخ و گنبد زرد، شرح و تفسیر شده اند.

M. CD 230

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درباره‌ی شعر و شاعری و خمسه‌ی نظامی 28:31 65.28 MB 4/999 تومان
درباره‌ی زمینه‌های تاریخی هفت پیکر 29:49 68.25 MB 4/999 تومان
گنبد سیاه، از داستان‌های هفت پیکر 29:55 68.49 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 29:06 66.61 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 30:07 68.96 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 30:02 68.78 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 30:09 69.04 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 29:22 67.23 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 30:06 68.93 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 29:38 67.85 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 29:27 67.41 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سیاه 28:49 65.99 MB 4/999 تومان
گنبد سرخ، از داستان‌های هفت پیکر 25:39 58.74 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد سرخ 26:56 61.67 MB 4/999 تومان
گنبد زرد، از داستان‌های هفت پیکر 29:26 67.39 MB 4/999 تومان
ادامه داستان گنبد زرد 29:58 68.60 MB 4/999 تومان

آثار مشابه