سبد خرید شما خالی است.
بوستان سعدی

بوستان سعدی
سال انتشار : 1388

باب دوم

شرح و تفسیر با صدای دکتر محمدجعفر محجوب

 

 

این مجموعه شامل ۱۱ سی دی حاوی شرح و تفسیر باب دوم بوستان سعدی است با صدای دکتر محمدجعفر محجوب. این اثر نیز، مانند دیگر شرح و تفسیرهای دکتر محجوب که مؤسسه ی ماهور منتشر کرده است، سرشار از بیان نکته های مفید و آموزنده و دقیق، تعبیرات و اشارات تاریخی، اساطیری، افسانه ای و ادبی، شواهد مثال از آثار نظم و نثر فارسی، با زبانی طناز، دلنشین، روان و روشن برای درک بهتر مطالب است.

M. CD 129

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سخنی درباره‌ی سبک شعر سعدی 9:39 22.09 MB 5/999 تومان
آغاز باب دوم: در احسان (اگر هوشمندی به معنی گرای) 44:15 101.31 MB 5/999 تومان
اندر نواخت ضعیفان (پدرمرده را سایه بر سر فکن) 2:22 5.42 MB 5/999 تومان
حکایت ابراهیم (ع) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل) 15:06 34.57 MB 5/999 تومان
ادامه‌ی شرح (پدرمرده را سایه بر سر فکن) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل) 27:23 62.70 MB 5/999 تومان
عابد با شوخ‌دیده (زباندانی آمد به صاحبدلی) 2:20 5.34 MB 5/999 تومان
مُمسک و فرزند ناخلف (یکی رفت و دینار ازو صد هزار) 3:08 7.19 MB 5/999 تومان
شرح عابد با شوخ‌دیده 40:19 92.30 MB 5/999 تومان
ادامه‌ی شرح عابد با شوخ‌دیده 13:42 31.37 MB 5/999 تومان
مُمسک و فرزند ناخلف 3:17 7.53 MB 5/999 تومان
(بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) 0:54 2.07 MB 5/999 تومان
(شنیدم که پیری به راه حجاز) 0:54 2.10 MB 5/999 تومان
شرح مُمسک و فرزند ناخلف 52:43 120.66 MB 5/999 تومان
(بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) 0:55 2.11 MB 5/999 تومان
(شنیدم که پیری به راه حجاز) 0:49 1.90 MB 5/999 تومان
(به سرهنگ سلطان چنین گفت زن) 0:54 2.09 MB 5/999 تومان
(یکی را کَرَم بود و قوت نبود) 2:29 5.69 MB 5/999 تومان
شرح (بزارید وقتی زنی پیِش شُوی) 22:37 51.79 MB 5/999 تومان
شرح (شنیدم که پیری به راه حجاز) 14:53 34.07 MB 5/999 تومان
شرح (به سرهنگ سلطان چنین گفت زن) 11:21 26.01 MB 5/999 تومان
شرح (یکی را کَرَم بود و قوت نبود) 19:41 45.06 MB 5/999 تومان
ادامه‌ی شرح (یکی را کَرَم بود و قوت نبود) 13:05 29.95 MB 5/999 تومان
شرح (یکی در بیابان سگی تشنه یافت) 36:44 84.11 MB 5/999 تومان
در معنی رحمت بر ضعیفان (بنالید درویشی از ضعف حال) 19:26 44.48 MB 5/999 تومان
ادامه‌ی شرح (در معنی رحمت بر ضعیفان) 7:07 16.31 MB 5/999 تومان
شرح (یکی سیرت نیک مردان شنو) 52:08 119.33 MB 5/999 تومان
شرح (به ره بر یکی پیشم آمد جوان) 3:56 9.03 MB 5/999 تومان
شرح (یکی روبهی دید بی‌دست‌وپا) 3:46 8.65 MB 5/999 تومان
ادامه‌ی شح (یکی روبهی دید بی‌دست‌وپا) 24:20 55.71 MB 5/999 تومان
شرح(شنیدم که مردیست پاکیزه بوم) 22:47 52.16 MB 5/999 تومان
شرح (شنیدم در ایام حاتم که بود) 22:33 51.65 MB 5/999 تومان
ادامه‌ی شرح (شنیدم در ایام حاتم که بود) 22:16 50.98 MB 5/999 تومان
شرح (ندانم که گفت این حکایت به من) 51:53 118.76 MB 5/999 تومان
شرح (شنیدم که طَی در زمان رسول) 8:16 18.95 MB 5/999 تومان
شرح (ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد) 25:21 58.03 MB 5/999 تومان
شرح (یکی را خری در گِل افتاده بود) 19:58 45.72 MB 5/999 تومان
شرح (شنیدم که مغروری از کبر مست) 10:25 23.88 MB 5/999 تومان
ادامه‌ی شرح (شنیدم که مغروری از کبر مست) 19:33 44.78 MB 5/999 تومان
شرح (یکی را پسر کم شد از راحله) 2:23 5.46 MB 5/999 تومان
شرح (ز تاج ملک‌زاده‌ای در مناخ) 7:02 16.11 MB 5/999 تومان
حکایت پدر بخیل و پسر لاابالی (یکی زهره‌ی خرج کردن نداشت) 12:11 27.91 MB 5/999 تومان
شرح (جوانی به دانگی کَرم کرده بود) 14:29 33.16 MB 5/999 تومان
شرح (کسی دید صحرای محشر به خواب) 22:41 51.95 MB 5/999 تومان
(بگفتم در باب احسان بسی) 4:12 9.62 MB 5/999 تومان
شرح (شنیدم که مردی غم خانه خورد) 17:59 41.20 MB 5/999 تومان
شرح (چه خوش گفت بهرام صحرانشین) 16:22 37.49 MB 5/999 تومان

آثار مشابه