موسیقی برای پیانو

موسیقی برای پیانو
سال انتشار : 1394

علیرضا مشایخی

پیانو: فریماه قوام‌صدری

 

 

 

این مجموعه، آثار پیانویی علیرضا مشایخی را شامل می‌شود. وی در این آثار، چگونگی طرح «چندصدایی» در موسیقی ایران را در ابعاد متفاوت صورت‌بندی کرده است. این مجموعه با یک ترانه‌ی ساده‌ی کُردی آغاز، و به‌تدریج به سمت ساختارهای «چندصدایی» پیچیده‌تری هدایت می‌شود. در این آثار، موسیقی ایرانی در ابعاد متفاوت سبک‌شناسی و فرم‌شناسی به امکان جست‌وجو و مکاشفه‌ی آهنگساز تبدیل شده است.

M. CD 437

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان اول) 2:09 4.95 MB 6/000 تومان
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان دوم) 2:03 4.70 MB 6/000 تومان
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان سوم) 3:22 7.74 MB 6/000 تومان
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان چهارم) 1:26 3.30 MB 6/000 تومان
نامه‌ها، اپوس 110 (موومان اول) 2:16 5.22 MB 6/000 تومان
نامه‌ها، اپوس 110 (موومان دوم) 2:56 6.72 MB 6/000 تومان
نامه‌ها، اپوس 110 (موومان سوم) 3:05 7.08 MB 6/000 تومان
در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره‌ی ۱ (موومان اول) 4:17 9.83 MB 6/000 تومان
در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره‌ی ۱ (موومان دوم) 3:43 8.54 MB 6/000 تومان
در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره‌ی ۱ (موومان سوم) 4:24 10.10 MB 6/000 تومان
کریستال، اپوس 113، شماره‌ی 1 4:34 10.47 MB 6/000 تومان
کریستال، اپوس 113، شماره‌ی 2 5:56 13.61 MB 6/000 تومان
مرواریدها، اپوس ۱۱۸، شماره‌ی ۲ (موومان اول) 2:14 5.13 MB 6/000 تومان
مرواریدها، اپوس ۱۱۸، شماره‌ی ۲ (موومان دوم) 2:43 6.26 MB 6/000 تومان
مرواریدها، اپوس ۱۱۸، شماره‌ی ۲ (موومان سوم) 1:55 4.39 MB 6/000 تومان
واریانت، اپوس 151 14:10 32.44 MB 6/000 تومان

آثار مشابه