موسیقی نو در ایران ۱

موسیقی نو در ایران ۱
سال انتشار : 1393

علیرضا مشایخی، اشکان پاشازاده، سعید علیجانی، فرّخ صابری، سینا صدقی، پریسا واعظ قمصری

فلوت: مهرداد غلامی

پیانو: سینا صدقی، الناز بهکام، بهنام ابوالقاسم، نیایش جواهری

 

موسیقی نو در ایران مجموعه‌ای با آهنگسازی علیرضا مشایخی، اشکان پاشازاده، فرخ صابری، سینا صدقی، سعید علیجانی و پریسا واعظ قمصری است. در این اثر قطعه‌ی «سونات» برای فلوت با الهام از نگاه علیرضا مشایخی به فرم سونات شکل گرفته است و قطعه‌ی «جهت» با استفاده از ابزارهای موسیقی سریل، توجه ویژه به عدد طلایی و  تئوری مکمل علیرضا مشایخی  شکل گرفته است. قطعه‌ی «آتماتیک  ـ آتمسفریک» از نقطه‌نظر رویکرد چندفرهنگی، ملهَم از همراه شوپن، اپوس ۱۳۰ اثر علیرضا مشایخی شکل گرفته است. «امپرسیون» از سه قسمت تشکیل شده است که از ساختاری  آتونال و آتماتیک برخوردار است. کُدای این اثر مبتنی بر «بداهه نوازی هدایت شده» سازماندهی شده است.

M. CD 406

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
کریستال، اپوس 113، شماره‌ی 1 (آهنگساز: علیرضا مشایخی) 4:30 10.34 MB 7/000 تومان
کریستال، اپوس 113، شماره‌ی 2 (آهنگساز: علیرضا مشایخی) 5:55 13.55 MB 7/000 تومان
سونات برای فلوت (آهنگساز: اشکان پاشازاده) 7:53 18.08 MB 7/000 تومان
جهت (آهنگساز: فرخ صابری) 3:18 7.56 MB 7/000 تومان
آتماتیک-آتمسفریک (آهنگساز: سینا صدقی) 13:25 30.71 MB 7/000 تومان
امپرسیون (آهنگساز: سعید علیجانی)، پرلود (آهنگساز: پریسا واعظ‌قمصری) 6:08 14.07 MB 7/000 تومان
موومان اول 4:04 9.33 MB 7/000 تومان
موومان دوم 3:21 7.69 MB 7/000 تومان
موومان سوم، نگاه به گذشته، شماره‌ی ۲، اپوس ۱۰۹ (آهنگساز: علیرضا مشایخی) 3:22 7.73 MB 7/000 تومان
پرلود 2:11 5.01 MB 7/000 تومان
روندو 1:44 3.99 MB 7/000 تومان
توکاتا 3:34 8.18 MB 7/000 تومان
اینترلود 2:39 6.10 MB 7/000 تومان

آثار مشابه