متاایکس

متاایکس
سال انتشار : 1393

ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی، سعید علیجانی

ویلنسل: صنم قراچه داغی

پیانو: سینا صدقی، مریم مهربانی

 

متاایکس چهار قطعه به آهنگسازی علیرضا مشایخی و اشکان پاشازاده است که قطعه‌ی اول دوره‌ی سوم فعالیت آهنگسازی علیرضا مشایخی را دربردارد. در این مرحله، امکان «پیوستگی» دوره‌های متفاوت تاریخ موسیقی به راه نوینی در اندیشیدن به صدا تبدیل می‌شود. «در جست‌وجوی زمان از دسترفته برای پیانو و ارکستر»، سومین اثر از مجموعه‌های پنجگانه‌ی پیانو است که آهنگساز علاوه‌بر موضوع چندصدایی، ابعاد دیگر موسیقی ایرانی را نیز مورد تأمل قرار داده است. ساختار اصلی قطعه‌ی سوم را ویژگی سازهای ایرانی از نقطه‌نظر صدا از یکسو، در همراهی با امکان  آکوستیکی منتج از نظام‌های صوتی متفاوت از سوی دیگر شکل می‌دهد. در «اوهام برای ارکستر»، اشکان پاشازاده متأثر از علیرضا مشایخی تجربه‌ی رویکردهای متنوعی را دارد.

M. CD 405

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
متاایکس شماره‌ی 1، اپوس 152، برای ویلنسل و اصوات کامپیوتری، شماره‌ی ۳ (به‌ رهبری سعید علیجانی، ویلنسل: صنم قراچه‌داغی) 11:36 26.57 MB 22/000 تومان
در جست‌وجوی زمان از دست‌رفته برای پیانو و ارکستر، اپوس ۱۱۱، شماره‌ی ۲ (به رهبری سعید علیجانی، پیانو: سینا صدقی) 14:06 32.30 MB 22/000 تومان
افلیا شماره‌ی 2 برای پیانو و ارکستر، اپوس 150 (به رهبری سعید علیجانی، پیانو: مریم مهربان) 12:08 27.78 MB 22/000 تومان
اوهام برای ارکستر (آهنگساز: اشکان پاشازاده، به رهبری سعید علیجانی) 11:24 26.10 MB 22/000 تومان

آثار مشابه