تهران دوئال

تهران دوئال
سال انتشار : 1392

علیرضا مشایخی

ویلنسل: صنم قراچه داغی

ارکستر سمفونیک ملی اوکراین به رهبری ولادیمیر سیرنکو

ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی

  

 

تهران دوئال هفتمین آلبوم از اجراهای ارکستر موسیقی نو است و در سال ۱۳۹۰ نیز در مراسم پایانی جشنواره‌ی صوت هامبورگ این گروه اجرای زنده‌ای داشت. قطعاتی که در این مجموعه گردآمده‌اند هر یک از نقطه‌نظر خاصی قابل تحلیل و تبیین‌اند.

M. CD 369

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه‌ای، اپوس 195 (موومان اول) 6:19 14.48 MB 9/000 تومان
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه‌ای، اپوس 195 (موومان دوم) 6:14 14.27 MB 9/000 تومان
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه‌ای، اپوس 195 (موومان سوم) 5:26 12.45 MB 9/000 تومان
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه‌ای، اپوس 195 (موومان چهارم) 7:10 16.43 MB 9/000 تومان
سونات برای ویلنسل، ارکستر زهی و گروه کوبه‌ای، اپوس ۱۰۵ 11:54 27.27 MB 9/000 تومان
تهران دوئال، برای ویلنسل و ارکستر، اپوس ۲۰۷ و سیمفونیتا، برای ویلنسل و ارکستر کوبه‌ای، اپوس ۱۶۶ 13:53 31.81 MB 9/000 تومان
مُدال 3:48 8.71 MB 9/000 تومان
آتُنال 1:35 3.64 MB 9/000 تومان
تُنال 4:32 10.39 MB 9/000 تومان
آتماتیک 4:08 9.48 MB 9/000 تومان

آثار مشابه