سُناتا الکترونیکا

سُناتا الکترونیکا
سال انتشار : 1398

علیرضا مشایخی

ارکستر سمفونیک ملی اوکراین

رهبر: ولادیمیر سیرنکو

ویلن: سیروس فروغ

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سینا صدقی می‌خوانیم:««کنسرتو ویُلُن شماره‌ی 4» برای اُرکستر زهی و کوبه ای اپوس 261، به دوره‌ی چهارم آهنگسازیِ علیرضا مشایخی باعنوانِ «مانیفِست» اختصاص دارد. این نام، بر مفاهیمی همچون اعلامیه، بیانیه و نظایر آن دلالت ندارد بلکه معنای اصلیِ آن «آشکارگی» است. «تفاوت ها» از مسائل بنیادین اندیشه‌ی علیرضا مشایخی است، ازاین رو در دوره‌های پیشینِ آهنگسازی‌اش صورت‌بندی‌های گوناگونی از «مسئله‌ی تفاوت‌ها» به دست داده است. اما ازآنجاکه در دوره‌ی «مانیفِست»، موضوع اصلیِ اندیشه‌ی علیرضا مشایخی بر مدار «امرِ پوشیده» می‌گردد، درصدد است تا نسبت‌های پوشیده و فراموش‌شده میان دوره‌های متفاوت تاریخ موسیقی را آشکار و یادآوری کند..«سُناتا الکترونیکا شماره ی 2» برای ویُلُن و نوار کامپیوتر، اپوس 178، علیرضا مشایخی آثار خود را مبتنی بر امکانات جدید موسیقیِ الکترونیک دوباره می‌بیند و در این بازنگری سعی می‌کند وجهِ دیگری از آثار خود را به موضوع آهنگسازی تبدیل کند. در این اثر، «سُنات برای ویُلُنسِل» شماره‌ی 1 که در سال 1965 تصنیف شده بود به پیشنهادِ سیروس فروغ برای ویُلُن و نوار کامپیوتر تنظیم و به او تقدیم شده است..«تُنالیَن شماره‌ی 2» برای ویُلُن و نوار کامپیوتر، اپوس 173، توجه به مرکزیت یک محورِ تُن که در «تکرارِ» خودْ «تداومِ» ملُدی را می‌سازد، مهمترین مسئله‌ی آهنگساز است. ازاینرو در این اثرْ، دینامیسمِ درونیِ مِلُدی، به واسطه‌ی «تکرار» و «تداومْ» یک وضعیَّت «مِدیتاتیوْ» می‌سازند و «تُنالیَن» را در ادامه ی رویکرد آهنگساز در قطعات «میترا» اپوس 90 و «سُنات برای پیانو شماره‌ی 2» اپوس 157 قرار می دهد..»

M. CD 558

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
موومان اول (کنسرتو ویلن شماره‌ی ۴ برای ارکستر زهی و کوبه‌ای، اُپوس ۲۶۱) (ویلن: سیروس فروغ، رهبر: وُلُدیمیر سیرنکو) 10:57 25.30 MB 16/000 تومان
موومان دوم (کنسرتو ویلن شماره‌ی ۴ برای ارکستر زهی و کوبه‌ای، اُپوس ۲۶۱) (ویلن: سیروس فروغ، رهبر: وُلُدیمیر سیرنکو) 10:46 24.87 MB 16/000 تومان
موومان سوم (کنسرتو ویلن شماره‌ی ۴ برای ارکستر زهی و کوبه‌ای، اُپوس ۲۶۱) (ویلن: سیروس فروغ، رهبر: وُلُدیمیر سیرنکو) 12:04 27.85 MB 16/000 تومان
سُناتا الکترونیکا شماره‌ی ۲ برای ویلن و نوار کامپیوتر، اپوس ۱۷۸ (ویلن: سسیروس فروغ) 11:11 25.85 MB 16/000 تومان
تُنالیَن شماره‌ی ۲ برای ویلن و نوار کامپیوتر، اپوس ۱۷۳ (ویلن: سیروس فروغ) 8:56 20.69 MB 16/000 تومان

آثار مشابه