سپکتروم

سپکتروم
سال انتشار : 1395

علیرضا مشایخی

ارکستر سمفونیک ملی اوکراین

به رهبری: وُلُدیمیر سیرنکو

 

دربار‌ه‌ی این اثر، به قلم سینا صدقی می‌خوانیم:«صدا در آثار علیرضا مشایخی، مبتنی بر رویکردهای متفاوتی صورت‌بندی شده است. دو اثر «سپِکتروم» و «داستان‌ها» به دوره‌ی «موسیقیِ نسبی» تعلُّق دارند؛ دوره‌ای که نسبت و اولویَّت ابعاد صدا به موضوع آهنگسازی تبدیل می‌شود. این دوره را می‌توان، آغاز راه «خروج» آهنگساز از معیارهای از پیش‌تعیین‌شده‌ی اِستتیک به صدا دانست؛ رویکردی که در دوره‌ی سوُّم ـ‏‏متاایکس‏‌ـ و دوره‌ی چهارم ـ‏مانیفِست‌‏ـ‏ آهنگسازیِ او از نقطه‌نظرهای متفاوتی تبیین شده است. «سپِکتروم» در اندیشه‌ی علیرضا مشایخی، امکان اندیشیدن به «صدا» فارغ از اوصاف فیزیکی آن است. از این‏رو مخاطب این اثر، با رویکردی دیگری به «سپِکتروم» مواجه می‌شود. این تلَّقی در تعریف علیرضا مشایخی از موسیقی نهفته است: موسیقی، دیالِکتیک صدا و سکوت، تداوم تفکُّر و راهی به سوی حقیقت است.»

M. CD 481

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سپکتروم (برای گروه بادی، اپوس ۶۴) 10:50 24.82 MB 9/000 تومان
موومان اول (کنسرتو برای ارکستر، اپوس ۲) 7:10 16.41 MB 9/000 تومان
موومان دوم (کنسرتو برای ارکستر، اپوس ۲) 5:27 12.50 MB 9/000 تومان
موومان سوم (کنسرتو برای ارکستر، اپوس ۲) 9:26 21.61 MB 9/000 تومان
اکسپرسیون (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴) 2:05 4.77 MB 9/000 تومان
گویی سریل (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴) 2:03 4.73 MB 9/000 تومان
فریژین ۸۳ (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴) 2:35 5.94 MB 9/000 تومان
تناقضات من (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴) 2:14 5.13 MB 9/000 تومان
اِلِژی شرقی (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴) 1:54 4.37 MB 9/000 تومان
حادثه‌ی ترُمپت (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴) 2:54 6.67 MB 9/000 تومان

آثار مشابه