گیله‌لو

گیله‌لو
سال انتشار : 1384

آواهای گیل و دیلم

خواننده: فریدون پوررضا

تنظیم: حسین حمیدی

 

در این مجموعه برای به تصویر کشیدن فضاهای کوهستانی و چوپانی مانند شول و گوره (صدا کردن و فریاد کردن برای ترساندن گرگ) و باد، از زنگوله و سازهایی مانند کَرنی، لَلَه (نی چوپانی) و لَبَک، و برای توصیف موسیقی جلگه‌ای از واگویه‌خوانی (جواب‌ دادنِ دسته‌جمعی به تک‌خوان)، ایی ایی (نوعی ضدّضرب‌خوانی)، استکان‌نوازی، دست‌سنج و تشت‌نوازی استفاده شده است. «نَر آبخور»، «جان لیلی» از ترانه‌ها و آواهای گالشی چوپانی، و «نیل بِزَ دسمال» و «اوهوی زاکُن» از نمونه‌های موسیقی جلگه‌ای هستند. «مقدمه‌ی گوسَنْ دُخان»، که با مهارت بسیار در این مجموعه با لَلَه اجرا شده، از قطعات بسیار اصیل و بکر موسیقی گیلان است.

M. CD 179

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
نیل بِزَد دسمال 3:32 8.09 MB 3/369 تومان
مقدمه‌ی گوسَن دُخان 2:03 4.70 MB 3/369 تومان
نر آبخور و هیلُوی 7:50 17.96 MB 3/369 تومان
یه قَل دو قَل 6:58 15.95 MB 3/369 تومان
گیله‌لو 4:35 10.50 MB 3/369 تومان
جان گیلان 3:52 8.88 MB 3/369 تومان
لیلی ماری 1:37 3.74 MB 3/369 تومان
گاره‌سری 2:33 5.86 MB 3/369 تومان
هوهو 3:43 8.54 MB 3/369 تومان
اُهوی زاکُن 4:33 10.43 MB 3/369 تومان
ولگ‌ریزی 2:26 5.58 MB 3/369 تومان
سیا ابران 6:03 13.87 MB 3/369 تومان
جان لیلی 6:06 13.99 MB 3/369 تومان

آثار مشابه