ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

آواهای سرزمین ایران

آواهای سرزمین ایران

سبک ها و فنون آوازی در ایران

  • کد اثر : MCD-139
  • سال انتشار : 1384
هنرمندان :
  • متن: ساسان فاطمی
درباره اثر :

مجموعه ای از فنون و سبک های آوازی در سرتاسر ایران که با استفاده از ضبط های موجود (منتشرشده و نشده) تهیه شده است. متن تحلیلی دفترچه ی سی دی نوشته ی ساسان فاطمی است.

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

گیلان: گوره (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

1:04
2.8 MB
3,000 تومان
2

صدای چوپان: فرمان به گله و غیره (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

2:13
5.4 MB
3,000 تومان
3

لالایی لری، عشایرالشتر (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

2:11
5.4 MB
3,000 تومان
4

عروسی بختیاری (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

3:01
7.3 MB
3,000 تومان
5

سنندج: مددخوانی (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

1:17
3.3 MB
3,000 تومان
6

تربت‌جام: ذکر طریقت نقشبندیه (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

2:59
7.2 MB
3,000 تومان
7

خراسان: رقص بجنوردی (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

3:33
8.5 MB
3,000 تومان
8

ترکمن‌صحرا: ذکر خنجر و پرخوانی (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

2:03
5.1 MB
3,000 تومان
9

بلوچستان: ذکرهای مراسم مالد (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

1:18
3.3 MB
3,000 تومان
10

سنندج: ذکرهای خانقاه قادریه (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر)

2:10
5.3 MB
3,000 تومان
11

بلوچستان: ذکر (فنون آوازی، رنگ و طنین)

1:35
4 MB
3,000 تومان
12

میناب-هرمزگان: مولودخوانی (فنون آوازی، رنگ و طنین)

3:41
8.8 MB
3,000 تومان
13

جنوب ایران: دای کاتو (فنون آوازی، رنگ و طنین)

3:35
8.6 MB
3,000 تومان
14

مازندران: کتولی (فنون آوازی، رنگ و طنین)

2:15
5.5 MB
3,000 تومان
15

مشهد: غزلخوانی (فنون آوازی، رنگ و طنین)

3:42
8.8 MB
3,000 تومان
16

مشهد: نقالی، رستم و اسفندیار (فنون آوازی، رنگ و طنین)

1:51
4.6 MB
3,000 تومان
17

جنوب ایران: ذکر (فنون آوازی، رنگ و طنین)

2:22
5.8 MB
3,000 تومان
18

بوشهر: شروه‌خوانی (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:19
5.7 MB
3,000 تومان
19

بوشهر: نظامی‌خوانی و شروه‌خوانی (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:59
7.2 MB
3,000 تومان
20

لرستان: مور لَکی ۱ (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:18
7.9 MB
3,000 تومان
21

لرستان: مور لَکی ۲ (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:01
7.3 MB
3,000 تومان
22

لرستان: مور لَکی ۳ (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:59
7.2 MB
3,000 تومان
23

لرستان: مویه (فنون‌آوازی، تزئینات)

1:50
4.6 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 2
1

اورامان: هوره (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:08
7.6 MB
3,000 تومان
2

اورامان: سیاچَمانه (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:18
7.9 MB
3,000 تومان
3

شمال خراسان: جَجوخان (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:02
7.3 MB
3,000 تومان
4

آواز کلاسیک: سه‌گاه (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:29
6 MB
3,000 تومان
5

کرمان: گودی (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:43
6.6 MB
3,000 تومان
6

مازندران: کتولی ۱ (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:57
7.1 MB
3,000 تومان
7

مازندران: کتولی ۲ (فنون‌آوازی، تزئینات)

1:16
3.3 MB
3,000 تومان
8

مازندران: امیری (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:18
5.7 MB
3,000 تومان
9

مشهد: مثنوی مسکین (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:21
8 MB
3,000 تومان
10

خراسان: ذکر حاجی‌مجنون‌شاه (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:30
8.4 MB
3,000 تومان
11

ترکمن‌صحرا: یگیده (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:05
7.4 MB
3,000 تومان
12

بختیاری: گوگِریوَ ‌(فنون‌آوازی، تزئینات)

3:55
9.3 MB
3,000 تومان
13

سنندج: مدح (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:28
6 MB
3,000 تومان
14

دزفول: فائز (فنون‌آوازی، تزئینات)

1:41
4.2 MB
3,000 تومان
15

میناب: شروه‌خوانی (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:00
7.2 MB
3,000 تومان
16

آذربایجان شرقی: غربتی (فنون‌آوازی، تزئینات)

2:30
6.1 MB
3,000 تومان
17

ترکمن‌صحرا: ساریلیم گلیر (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:13
7.7 MB
3,000 تومان
18

ترکمن‌صحرا: توسر غرض (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:31
8.4 MB
3,000 تومان
19

ترکمن‌صحرا: تشنید (فنون‌آوازی، تزئینات)

3:33
8.5 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 3
1

لرستان: شاهنامه‌خوانی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

2:40
6.5 MB
3,000 تومان
2

مشهد: نقالی، رستم و اشکبوس (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

3:24
8.1 MB
3,000 تومان
3

خراسان: داستان شاه‌بهرام (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

5:48
13.7 MB
3,000 تومان
4

آذربایجان شرقی: دئیشمه‌ی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

3:36
8.6 MB
3,000 تومان
5

بلوچستان: ذکر (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

1:41
4.2 MB
3,000 تومان
6

اوستا‌خوانی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

3:22
8.1 MB
3,000 تومان
7

لرستان: مشک‌زنی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

2:37
6.3 MB
3,000 تومان
8

سنندج: ذکر خانقاه قادریه (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

0:53
2.4 MB
3,000 تومان
9

بلوچستان (بمپور): کردی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

2:29
6.1 MB
3,000 تومان
10

خراسان: بحر طویل (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

3:06
7.5 MB
3,000 تومان
11

گیلان: جان لیلی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

0:44
2 MB
3,000 تومان
12

مهاباد: بیت‌خوانی ۱ (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

4:10
9.9 MB
3,000 تومان
13

مهاباد: بیت‌خوانی ۲ (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

1:46
4.4 MB
3,000 تومان
14

نقده: بیت‌خوانی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

2:52
6.9 MB
3,000 تومان
15

بلوچستان: شِئر (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی)

7:21
17.2 MB
3,000 تومان
16

لرستان: مشک‌زنی (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

1:14
3.2 MB
3,000 تومان
17

لرستان: برنج‌کوبی (گَشتَک) (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

2:15
5.5 MB
3,000 تومان
18

بختیاری: عزاداری (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

1:57
4.8 MB
3,000 تومان
19

بلوچستان: ذکر (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

2:37
6.4 MB
3,000 تومان
20

کرمان: حنابندان (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

1:44
4.3 MB
3,000 تومان
21

میناب: مولودخوانی (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

2:46
6.7 MB
3,000 تومان
22

قشقایی: خسرو (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

1:22
3.5 MB
3,000 تومان
23

بلوچستان: نولَکی (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش)

3:25
8.2 MB
3,000 تومان

عزیز
خوش آمدید