ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی عرب‌های خوزستان (موسیقی نواحی ایران ۸۱)

موسیقی عرب‌های خوزستان (موسیقی نواحی ایران ۸۱)

  • کد اثر : MCD-647
  • سال انتشار : 1403
  • پژوهش و متن: محمود مشهودی
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم محمود مشهودی می‌خوانیم: «در ايران، بيشترين تراکم جمعيتیِ قومِ عرب واقع در جنوبِ غربی کشور، و مناطقِ مرکزی، غربی و جنوبیِ استان خوزستان است. قوم عربِ ساکنِ استان خوزستان را میتوان، بر اساس نوع زيست، معيشت و فرهنگ، به پنج دسته ی عربِ حَضْری (شهری)، رِيفی (روستايی)، بَدَوی (صحرانشين)، مِعدان (هورنشين) و جِبيلات (عرببختياری) تقسيم کرد.

به‌‏جز سه نوع موسيقیِ «حَضْری» (شهری)، موسيقیِ «شَعبی‏ ـ   رِيفی» (مردمی-روستايی) و موسيقیِ مردم‏‌پسند، گونههای ديگری نيز در ميان عرب‏‌های خوزستان رايج است. نقش موسيقی در مراسمِ شادمانی، رقص، حرکات حماسی، عزاداری، مذهبی و لالايی بسيار مهم و تعيينکننده است، ولی در فعاليتهايی مانند کارهای گروهی و انفرادی، مراسمِ آئينی، بازیهای‌ کودکانه، مراسمِ طنز و داستانخوانی، میتوان گفت، موسيقی در درجهی دومِ اهميت قرارمیگيرد؛ به‌‏صورتی که گاهی نيز اين دسته از مراسم بدون حضور موسيقی برگزار میشوند. 

نکتهی بسيار مهمی که بايد در فرهنگ و موسيقی اعرابِ خوزستان به آن توجه شود مستقل‏‌بودن بيشترِ مراسم و فعاليتهای فرهنگی‏- اجتماعیِ زنان و مردان از يکديگر است. از اين رو، کارگان(رپرتوآر) های موسيقی آنان کاملاً متفاوت با يکديگر اجرا می‏شود.»

قطعه ها :
1

موسيقی حضری (شهری): مقام حُويزاوی

11:23
26.6 MB
6,000 تومان
2

موسيقی حضری (شهری): مقام سيکاه

14:09
33 MB
6,000 تومان
3

موسيقی حضری (شهری): مقام لامی

1:50
4.8 MB
6,000 تومان
4

موسيقی شعبی ـ    ريفی (مردمی ـ    روستايی): تقاسيم (بداهه نوازی) طبلا (داربوکا) و کاسوره

1:15
3.4 MB
6,000 تومان
5

موسيقی شعبی ـ    ريفی (مردمی ـ    روستايی): مقام بِهيرزاوی (بِيرزاوی)

2:25
6.1 MB
6,000 تومان
6

موسيقی شعبی ـ    ريفی (مردمی ـ    روستايی): مقام حکيمی

2:37
6.6 MB
6,000 تومان
7

موسيقی بَدَوی (صحرانشينان): طُور عَماشی

1:25
3.8 MB
6,000 تومان
8

موسيقی بَدَوی (صحرانشينان): طُور صُبی

1:47
4.7 MB
6,000 تومان
9

موسيقی بَدَوی (صحرانشينان): طُور عَلوانيه

12:03
28.2 MB
6,000 تومان
10

موسيقی بَدَوی (صحرانشينان): رقص چوبيه

1:59
5.1 MB
6,000 تومان
11

موسيقی بَدَوی (صحرانشينان): رقص هَچَع

1:35
4.2 MB
6,000 تومان
12

موسيقی زنان عرب: اِگرايه (روضه خوانی)

3:28
8.5 MB
6,000 تومان
13

موسيقی زنان عرب: مَقتَل

4:26
10.7 MB
6,000 تومان
14

موسيقی زنان عرب: دِلِلول (لالايی)

0:58
2.8 MB
6,000 تومان
15

موسيقی زنان عرب: دِلِلول (لالايی)

1:17
3.5 MB
6,000 تومان
16

موسيقی زنان عرب: کارآوا

0:26
1.6 MB
6,000 تومان
17

موسيقی زنان عرب: لِطميه (سينه زنی)

0:37
2 MB
6,000 تومان
18

موسيقی زنان عرب: مولودی خوانی

1:22
3.7 MB
6,000 تومان
19

موسيقی زنان عرب: نَعی

2:27
6.2 MB
6,000 تومان
20

موسيقی زنان عرب: ترانه ی زنان عرب

0:39
2.1 MB
6,000 تومان

عزیز
خوش آمدید