ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

۲۸ رنگ برای نی

۲۸ رنگ برای نی

آثاری از دوره‌ی قاجار تا پهلوی اول

  • کد اثر : MCD-626
  • بارکد : 0791163032204
  • سال انتشار : 1401
هنرمندان :
  • بازسازی، اجرای نی: زمان خیری
  • گردآوری قطعات، نوازندگی تمبک: محمدرضا شرایلی
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم محمدرضا شرایلی می‌خوانیم: «گرچه ساز نی از جمله‌ی کهن‌ترین سازها در موسیقی ایرانی است اما کارگان اجرایی آن بر اساس سنتی که امروز به ما رسیده است از جهات مختلف دارای نواقص و کمبودهایی است. یکی از این موارد که خود را نیز بیشتر در امر آموزش و تعلیم این ساز نمایان می‌سازد فقدان کارگان قطعات ضربی به ویژه رِنگ‌هاست. حتی در مقوله‌ی سنت موسیقایی ردیف دستگاهی نیز آنچه در این سال‌ها برای آموزش نی به کار گرفته شده اغلب برگرفته از ردیف سازهایی نظیر تار و سه‌تار بوده است. این آلبوم که ماحصل پژوهشی در شناسایی، انتخاب و بازسازی رِنگ‌هایی از قدما برای ساز نی است، سعی دارد تا با افزودن قطعاتی برگزیده از آثار ارزشمند اما کمترشنیده‌شده‌ی بزرگان موسیقی دستگاهی در دوره‌ی قاجار و پهلوی اول به کارگان اجرایی این ساز، بتواند به سهم خود هم فقدان این گونه قطعات را در امر آموزش و اجرای ساز نی تا حدی جبران کند و هم به عنوان اثری شنیداری، قابلیت‌های اجرایی این ساز را در قالب قطعات ضربی، به ویژه رِنگ، بیش از پیش نمایان سازد.»

 

قطعه ها :
1

رنگ ماهور

1:45
5.4 MB
3,000 تومان
2

رنگ ماهور

2:36
7.4 MB
3,000 تومان
3

رنگ شور

1:23
4.6 MB
3,000 تومان
4

رنگ ابوعطا. ساخته‌ی موسی معروفی

1:25
4.7 MB
3,000 تومان
5

رنگ ابوعطا

1:47
5.5 MB
3,000 تومان
6

ضربی ابوعطا

1:02
3.8 MB
3,000 تومان
7

تصنیف گیلک و رنگ

1:11
4.1 MB
3,000 تومان
8

رنگ گیلکی

2:48
7.8 MB
3,000 تومان
9

رنگ دشتی

1:16
4.3 MB
3,000 تومان
10

رنگ دشتی

1:17
4.4 MB
3,000 تومان
11

رنگ دشتی

1:54
5.8 MB
3,000 تومان
12

رنگ بیات ترک

2:10
6.4 MB
3,000 تومان
13

رنگ بیات ترک

2:21
6.8 MB
3,000 تومان
14

رنگ بیات ترک

0:56
3.5 MB
3,000 تومان
15

رنگ افشاری

1:07
4 MB
3,000 تومان
16

رنگ سه‌گاه

0:58
3.7 MB
3,000 تومان
17

رنگ سه‌گاه

1:41
5.3 MB
3,000 تومان
18

رنگ اُزُن دره (شوشتری)

2:27
7 MB
3,000 تومان
19

رنگ شوشتری

1:48
5.5 MB
3,000 تومان
20

رنگ شوشتری

1:00
3.7 MB
3,000 تومان
21

ضربی شوشتری

1:32
4.9 MB
3,000 تومان
22

نگ بیداد

2:16
6.6 MB
3,000 تومان
23

رنگ بیات اصفهان

2:14
6.5 MB
3,000 تومان
24

رنگ بیات اصفهان

1:24
4.6 MB
3,000 تومان
25

رنگ بیات اصفهان (دکتر ریاضی‌دان)

1:15
4.3 MB
3,000 تومان
26

رنگ بیات اصفهان

1:50
5.6 MB
3,000 تومان
27

رنگ چهارگاه

1:21
4.5 MB
3,000 تومان
28

رنگ چهارگاه

1:15
4.3 MB
3,000 تومان

عزیز
خوش آمدید