ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

نیشابور

نیشابور

  • کد اثر : MCD-569
  • سال انتشار : 1398
  • تنظیم، مدیر هنری و سنتور: آرش محافظ
درباره اثر :

گزیده‌ای از آهنگسازی‌های منسوب به موسیقیدانان ایرانی در رساله‌ی کوثری (قرن ۱۸م)

گروه نئوکلاسیک تهران

بندیر و زنگ: فرید خردمند           تار: امیر شریفی

کمانچه: سامر حبیبی                  عود: سعید نایب‌محمدی

نی: احسان عابدی                      سنتور بم: مهدی بحری

تمبک: ضیا میرعبدالباقی

 

درباره‌ی این اثر، به قلم آرش محافظ می‌خوانیم:«نیشابور برداشتی معاصر است از گزیده‌ای از پیشروهای منسوب به آهنگسازانِ ایرانی (عجملر) در رساله‌ی عثمانیِ قرنِ هجدهمیِ کوثری که آوانویسی‌های آن به‌تازگی در دسترس قرار گرفته‌اند. این پیشروها، که در منابعِ قدیم‌تر وجود نداشتند، در اینجا با تکنوازی‌های اعضای گروهِ نئوکلاسیکِ تهران، که به‌ویژه از مایه‌گردانی‌هایی آزاد و غیرکلیشه‌ای بهره می‌برند، به یکدیگر وصل می‌شوند و کلیتی سوئيت‌مانند می‌سازند. همه‌ی زیرساخت‌های زیباشناختی و روش‌شناختیِ اجرای آوانویسی‌های کهن در اینجا با آلبومِ عجملر مشترک هستند، با این حال، نیشابور از نظرِ شیوه‌ی به‌کارگیریِ امکاناتِ گروه‌نوازی تحوّلاتی پیدا کرده است؛ امری که بیانِ موسیقاییِ آن را شخصی‌تر و معاصرتر می‌سازد.»

 

قطعه ها :
1

تقسیمِ مقدمه در مقامِ شهناز (تکنوازیِ سنتور)

7:09
17.3 MB
8,000 تومان
2

پیشرو در مقام شهناز و اصولِ دویک (ساخته‌ی عجملَر)

7:47
18.8 MB
8,000 تومان
3

تقسیمِ گذر از مقامِ شهناز به مقامِ حسینی (تکنوازیِ کمانچه)

4:59
12.3 MB
8,000 تومان
4

پیشرو در مقامِ حسینی و اصولِ حاوی (ساخته‌ی عجملر)

6:21
15.5 MB
8,000 تومان
5

تقسیمِ گذر از مقامِ حسینی به مقامِ سنبله (تکنوازیِ نی)

6:19
15.4 MB
8,000 تومان
6

پیشرو در مقامِ سنبله و اصولِ دویک (ساخته‌ی عجملر)

5:42
14 MB
8,000 تومان
7

پیشرو در مقام کُردی و اصولِ دویک (ساخته‌ی ساعتچی)

2:56
7.6 MB
8,000 تومان
8

تقسیمِ گذر از مقام کردی به مقام نیشابور (تکنوازیِ تار)

6:43
16.3 MB
8,000 تومان
9

پیشرو در مقام نیشابور و اصولِ چنبر (ساخته‌ی عجملر)

5:32
13.6 MB
8,000 تومان
10

تقسیمِ گذر از مقام نیشابور به مقام راست (تکنوازیِ عود)

7:16
17.6 MB
8,000 تومان
11

پیشرو در مقام راست و اصولِ ثقیل (ساخته‌ی عجملر)

3:30
9 MB
8,000 تومان

عزیز
خوش آمدید