ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

مجموعه‌های ایرانی آرشیو فُنوگرام برلین

مجموعه‌های ایرانی آرشیو فُنوگرام برلین

اسناد صوتی تاریخی (۱۳۱۹-۱۳۰۲)

  • کد اثر : MCD-500
  • سال انتشار : 1397
درباره اثر :

ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی، ساز و آواز علینقی وزیری در برلین

ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس، گیلان و مازندران، ۱۹۲۷ میلادی

ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ در تهران و اصفهان

 

درباره‌ی این اثر، به قلم ساسان فاطمی می‌خوانیم:«این آلبوم مجموعه‌ای است از ضبط‌هایی که در نیمه‌ی اول قرن بیستم، ‌از 1923 تا 1940، روی لوله‌های فنوگراف، توسط ربرت لاخمن، ‌مارتین ارنست کارل دامهُلتس و ویلهلم آیلرز،‌ از موسیقی‌های مختلف ایران انجام شده و در آرشیو فنوگرام برلین موجود است. این ضبط‌ها شامل اسناد صوتی مهمی از این دوره مثل ساز و آواز علینقی وزیری (ضبط‌شده در برلین)، ‌موسیقی مازندرانی و ترکمنی، اجرای موسیقی سنتی از جمله در محفلی موسیقایی در مازندران و موسیقی مردمی حوالی اصفهان است که از روی استوانه‌های فنوگراف موجود در آرشیو برلین روی حامل‌های امروزی پیاده شده‌اند.»

 

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

آواز شور، نسخه‌ی اول (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

0:39
3.1 MB
4,000 تومان
2

آواز شور، نسخه‌ی دوم (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:08
4.2 MB
4,000 تومان
3

آواز شور، نسخه‌ی سوم (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:10
4.3 MB
4,000 تومان
4

آواز چهارگاه (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:02
4 MB
4,000 تومان
5

دشتی (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:08
4.2 MB
4,000 تومان
6

تصنیف در بیات شیراز (ساخته‌ی وزیری)

1:03
4 MB
4,000 تومان
7

تصنیف در بیات اصفهان (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

0:51
3.5 MB
4,000 تومان
8

آواز ضربی در افشاری (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:10
4.3 MB
4,000 تومان
9

آواز همایون (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

0:57
3.8 MB
4,000 تومان
10

رِنگ (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:06
4.1 MB
4,000 تومان
11

آواز با شعری از باباطاهر (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:07
4.2 MB
4,000 تومان
12

آواز نوا (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

1:01
3.9 MB
4,000 تومان
13

دو قطعه‌ی ترکمنی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

3:42
10 MB
4,000 تومان
14

دو قطعه‌ی ترکمنی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

3:28
9.5 MB
4,000 تومان
15

غم‌انگیز و تصنیف مریم‌بانو (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

2:32
7.4 MB
4,000 تومان
16

آواز بیات ترک و ابتدای تصنیفِ «رحم ای خدای دادگر» (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

3:15
9 MB
4,000 تومان
17

تصنیفِ «رحم ای خدای دادگر» از عارف قزوینی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

3:00
8.5 MB
4,000 تومان
18

شیوه‌ی اصفهان (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

2:55
8.3 MB
4,000 تومان
19

ابوعطا و تصنیفِ «بهار نو رسید ،» از رضا محجوبی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

2:56
8.3 MB
4,000 تومان
20

افشاری، تصنیف «بهار امید » از امیرجاهد (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

2:23
7 MB
4,000 تومان
21

کتولی و یک ترانه، آواز، لله‌وا و ساز کوبه‌ای (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

2:59
8.4 MB
4,000 تومان
22

کتولی کِله‌حال و یک ترانه، آواز و ساز کوبه‌ای (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

3:02
8.5 MB
4,000 تومان
23

نی و سازِ کوبه‌ای آهنگ رقص خراسانی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس)

3:03
8.6 MB
4,000 تومان
24

کتولی کِله‌حال و یک ترانه آواز و ساز کوبه‌ای (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی)

2:58
8.4 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 2
1

آواز افشاری / مولوی، مثنوی معنوی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

2:59
8.4 MB
4,000 تومان
2

درآمد و بیدادِ همایون / سعدی، طیبات (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:01
8.5 MB
4,000 تومان
3

عشاق دشتی / حافظ (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:09
8.8 MB
4,000 تومان
4

شهنازِ شور / عمر خیام (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:01
8.5 MB
4,000 تومان
5

بیات ترک / سعدی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:22
9.3 MB
4,000 تومان
6

بیات ترک / مولوی، مثنوی معنوی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:17
9.1 MB
4,000 تومان
7

آواز ابوعطا / سعدی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

2:47
8 MB
4,000 تومان
8

غم‌انگیزِ شور / حافظ (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:20
9.2 MB
4,000 تومان
9

قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:14
9 MB
4,000 تومان
10

قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

2:57
8.3 MB
4,000 تومان
11

قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

2:51
8.1 MB
4,000 تومان
12

قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

2:49
8 MB
4,000 تومان
13

سه نمونه از شیارهای پالایش‌نشده (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

1:54
6 MB
4,000 تومان
14

سه نمونه از شیارهای پالایش‌نشده (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:12
8.9 MB
4,000 تومان
15

سه نمونه از شیارهای پالایش‌نشده (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰)

3:35
9.8 MB
4,000 تومان

عزیز
خوش آمدید