سبد خرید شما خالی است.
دف

دف
سال انتشار : 1377

مقام های دف

دف: سیدعطاءالله سلامیه

متن: حمیدرضا اردلان

 

این مجموعه شامل مقام های دف با اجرای قدیم و اجرای بداهه است. سیدعطاءالله سلامیه یکی از برجستگان دف‌نوازی خانقاه های کردستان است که از دوران کودکی در بطن ذکر دراویش دف نواخته است. وی متولد ۱۳۳۴ است و تمامی ذکرها را به درستی و استحکام می نوازد و در بسط جمله‌های هر ذکر یا آمیزه ای از بداهه نوازی به درجه‌ی استادی نایل آمده است.

M. CD 34

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
حی‌الله (اجرای قدیم) 2:10 4.98 MB 1/999 تومان
ذکر دوم (اجرای قدیم) 2:05 4.80 MB 1/999 تومان
دائم (اجرای قدیم) 2:03 4.73 MB 1/999 تومان
حدادی (اجرای قدیم) 2:07 4.85 MB 1/999 تومان
حی‌الله-الله (اجرای قدیم) 2:04 4.74 MB 1/999 تومان
دائم سریع (اجرای قدیم) 1:01 2.36 MB 1/999 تومان
گریان (اجرای قدیم) 2:05 4.77 MB 1/999 تومان
هل گرتن (اجرای قدیم) 2:01 4.63 MB 1/999 تومان
سقزی (اجرای قدیم) 2:00 4.58 MB 1/999 تومان
مداحی (اجرای قدیم) 2:03 4.69 MB 1/999 تومان
مداحی نوع دیگر (اجرای قدیم) 2:05 4.78 MB 1/999 تومان
مرکب‌نوازی مقام‌ها (اجرای قدیم) 5:21 12.28 MB 1/999 تومان
حی‌الله (اجرای بداهه) 2:55 6.68 MB 1/999 تومان
ذکر دوم (اجرای بداهه) 2:59 6.84 MB 1/999 تومان
دائم (اجرای بداهه) 2:09 4.94 MB 1/999 تومان
حدادی (اجرای بداهه) 1:57 4.49 MB 1/999 تومان
حی‌الله-الله (اجرای بداهه) 2:56 6.75 MB 1/999 تومان
گریان (اجرای بداهه) 3:05 7.06 MB 1/999 تومان
هل گرتن (اجرای بداهه) 3:01 6.94 MB 1/999 تومان
سقزی (اجرای بداهه) 2:59 6.85 MB 1/999 تومان
مداحی (اجرای بداهه) 2:32 5.83 MB 1/999 تومان
مداحی نوع دیگر (اجرای بداهه) 2:22 5.45 MB 1/999 تومان

آثار مشابه