سبد خرید شما خالی است.
هشت  بهشت (موسیقی نواحی ایران ۵)

هشت بهشت (موسیقی نواحی ایران ۵)
سال انتشار : 1383

گزیده ای از موسیقی نواحی ایران

موسیقی سواحل جنوبی ایران، فارس، لرستان، بختیاری، کردستان، خراسان، مازندران، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و ...

گردآوری و متن: حسین حمیدی

 

گزیده ای از موسیقی مناطق مختلف ایران که توسط حسین حمیدی گردآوری شده است. درباره‌ی این اثر، به قلم حسین حمیدی می‌خوانیم:«در این گردآوری هشت منطقه ی جغرافیایی زیر مورد توجه من بوده‌اند و از هر یک از این مناطق چند نوع موسیقی را که فرم و محتوای ویژه ای داشته‌اند انتخاب کرده‌ام: ۱. منطقه‌ی موسیقی آذربایجان، ۲. منطقه‌ی موسیقی مازندران و ترکمن، ۳. منطقه‌ی موسیقی خراسان، ۴. منطقه‌ی موسیقی سیستان و بلوچستان، ۵. منطقه‌ی موسیقی لرستان، بختیاری و فارس، ۶. منطقه‌ی موسیقی سواحل جنوب ایران، ۷. منطقه‌ی موسیقی کردستان. ۸. منطقه‌ی موسیقی گیلان و تالش. در این مجموعه ضبط های منحصربه‌فردی از مراسم زار و نوبان (سواحل جنوب ایران) و نیز مراسم پُرخوانی ترکمنی وجود دارد.»

M. CD 25

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دایکاتو (موسیقی سواحل جنوب ایران) 3:53 8.90 MB 1/239 تومان
الله یا الله (موسیقی سواحل جنوب ایران) 3:41 8.46 MB 1/239 تومان
هاوار هاوار (موسیقی سواحل جنوب ایران) 5:03 11.58 MB 1/239 تومان
لا اله (موسیقی سواحل جنوب ایران) 1:57 4.49 MB 1/239 تومان
مرحبا (موسیقی سواحل جنوب ایران) 5:43 13.12 MB 1/239 تومان
ای خدا (موسیقی سواحل جنوب ایران) 5:05 11.65 MB 1/239 تومان
مراسم عروسی (موسیقی سواحل جنوب ایران) 2:05 4.80 MB 1/239 تومان
مراسم عروسی (موسیقی سواحل جنوب ایران) 2:17 5.23 MB 1/239 تومان
خوشا (موسیقی سواحل جنوب ایران) 3:52 8.86 MB 1/239 تومان
الا الله (موسیقی سواحل جنوب ایران) 1:32 3.55 MB 1/239 تومان
شَروه (موسیقی سواحل جنوب ایران) 1:42 3.90 MB 1/239 تومان
چوپی بوشهری (شِکی) (موسیقی سواحل جنوب ایران) 3:33 8.16 MB 1/239 تومان
جهرمی (موسیقی استان فارس) 5:35 12.78 MB 1/239 تومان
لالایی قشقایی (موسیقی استان فارس) 1:40 3.82 MB 1/239 تومان
داستان کوراُغلی (موسیقی استان فارس) 4:20 9.94 MB 1/239 تومان
سه‌پا (موسیقی لرستان و بختیاری) 2:19 5.33 MB 1/239 تومان
پریشانتم (موسیقی لرستان و بختیاری) 3:49 8.75 MB 1/239 تومان
آواز کتراک (موسیقی لرستان و بختیاری) 4:33 10.42 MB 1/239 تومان
دایَه دایَه (موسیقی لرستان و بختیاری) 4:37 10.60 MB 1/239 تومان
رقص ایلاتی (موسیقی لرستان و بختیاری) 4:39 10.66 MB 1/239 تومان
کاک میر و کاک شیخ (موسیقی کردستان) 1:57 4.47 MB 1/239 تومان
به فیر باری (موسیقی کردستان) 5:12 11.94 MB 1/239 تومان
حیران (موسیقی کردستان) 1:26 3.29 MB 1/239 تومان
کویستانان خال خال (موسیقی کردستان) 2:28 5.68 MB 1/239 تومان
خان امیری (موسیقی کردستان) 3:39 8.38 MB 1/239 تومان
دَلیلو (موسیقی کردستان) 3:09 7.21 MB 1/239 تومان
رقص (موسیقی کردستان) 3:19 7.61 MB 1/239 تومان
گَه‌ریان (موسیقی کردستان) 2:30 5.73 MB 1/239 تومان
لاوَک (موسیقی کردستان) 2:45 6.31 MB 1/239 تومان
آواز کُردی (موسیقی کردستان) 3:16 7.48 MB 1/239 تومان
دولتیار (موسیقی خراسان) 5:17 12.11 MB 1/239 تومان
الله مدد (موسیقی خراسان) 6:26 14.76 MB 1/239 تومان
رقص (موسیقی خراسان) 3:36 8.26 MB 1/239 تومان
مقوم جَل (موسیقی خراسان) 4:35 10.53 MB 1/239 تومان
زهره و طاهر (موسیقی خراسان) 4:45 10.90 MB 1/239 تومان
لو (موسیقی خراسان) 6:23 14.62 MB 1/239 تومان
یک قَرسه (موسیقی خراسان) 3:51 8.84 MB 1/239 تومان
زهره و طاهر (موسیقی خراسان) 5:50 13.36 MB 1/239 تومان
رقص (موسیقی خراسان) 2:59 6.85 MB 1/239 تومان
کتولی (موسیقی مازندران) 5:43 13.11 MB 1/239 تومان
غریبی‌حال (موسیقی مازندران) 5:20 12.22 MB 1/239 تومان
بانو (موسیقی مازندران) 5:03 11.57 MB 1/239 تومان
بی‌وفا (موسیقی ترکمن) 4:55 11.26 MB 1/239 تومان
پُرخوانی «ذکر خنجر» (موسیقی ترکمن) 2:33 5.85 MB 1/239 تومان
گریان (موسیقی ترکمن) 3:54 8.94 MB 1/239 تومان
پُرخوانی «ذکر خنجر» (موسیقی ترکمن) 2:02 4.67 MB 1/239 تومان
بیمار اِتدین (موسیقی ترکمن) 4:25 10.11 MB 1/239 تومان
گرایلی (موسیقی ترکمن) 3:13 7.38 MB 1/239 تومان
آینا (موسیقی ترکمن) 3:18 7.56 MB 1/239 تومان
آت (موسیقی ترکمن) 5:06 11.70 MB 1/239 تومان
پاشا کُشتی (موسیقی آذربایجان) 4:03 9.27 MB 1/239 تومان
عثمانلی دیوانیسی (موسیقی آذربایجان) 3:15 7.44 MB 1/239 تومان
سه‌گاه زابل (موسیقی آذربایجان) 5:44 13.15 MB 1/239 تومان
تاجری (موسیقی آذربایجان) 2:53 6.62 MB 1/239 تومان
تک‌نوازی ناقارا (موسیقی آذربایجان) 1:58 4.50 MB 1/239 تومان
جمشیدی (موسیقی آذربایجان) 2:47 6.38 MB 1/239 تومان
سه‌گاه زابل (موسیقی آذربایجان) 3:08 7.19 MB 1/239 تومان
رقص و اغزالی (موسیقی آذربایجان) 2:34 5.89 MB 1/239 تومان
درآمد شور (موسیقی آذربایجان) 1:02 2.38 MB 1/239 تومان
لیکو (موسیقی سیستان و بلوچستان) 3:49 8.74 MB 1/239 تومان
نولَکی (موسیقی سیستان و بلوچستان) 3:25 7.82 MB 1/239 تومان
ساز سیمرغ (موسیقی سیستان و بلوچستان) 2:48 6.43 MB 1/239 تومان
ساز و آواز (موسیقی سیستان و بلوچستان) 1:26 3.31 MB 1/239 تومان
لیکو (موسیقی سیستان و بلوچستان) 2:25 5.57 MB 1/239 تومان
رباب بلوچی (موسیقی سیستان و بلوچستان) 1:38 3.77 MB 1/239 تومان
دختر دهقان (موسیقی سیستان و بلوچستان) 4:06 9.39 MB 1/239 تومان
کورمسی (موسیقی گیلان و تالش) 2:27 5.62 MB 1/239 تومان
گیله‌لو (موسیقی گیلان و تالش) 3:50 8.79 MB 1/239 تومان
قاسم آبادی (موسیقی گیلان و تالش) 2:57 6.78 MB 1/239 تومان
آواز شرق گیلان (موسیقی گیلان و تالش) 1:16 2.93 MB 1/239 تومان
آب کناری و زرد ملیجه (موسیقی گیلان و تالش) 3:35 8.22 MB 1/239 تومان
آوازهای بیجار (موسیقی گیلان و تالش) 3:58 9.11 MB 1/239 تومان
گَلَن کِشی مقام (موسیقی گیلان و تالش) 2:29 5.70 MB 1/239 تومان
آمان آمان (موسیقی گیلان و تالش) 1:43 3.94 MB 1/239 تومان
موسیقی تالشی (موسیقی گیلان و تالش) 3:06 7.12 MB 1/239 تومان
سَحَر نوازی (موسیقی لری استان فارس) 4:04 9.34 MB 1/239 تومان
جیران جیران (موسیقی لری استان فارس) 1:25 3.24 MB 1/239 تومان
آخ جونوم (موسیقی لری استان فارس) 1:13 2.81 MB 1/239 تومان
واسونَک (موسیقی لری استان فارس) 2:21 5.41 MB 1/239 تومان
بلالُم (موسیقی لری استان فارس) 3:36 8.24 MB 1/239 تومان

آثار مشابه