سبد خرید شما خالی است.
موسیقی کردی (موسیقی نواحی ایران ۲۱)

موسیقی کردی (موسیقی نواحی ایران ۲۱)
سال انتشار : 1387

مقامات تنبور

روایت، تنبور و آواز: علی اکبر مرادی

 

اجرای مقام های کلام و مقام های مجلسی تنبور توسط علی اکبر مرادی. در بخش هایی از متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی علی اکبر مرادی، آمده است:«راجع به تاریخچه‌ی مقامات ما توانسته ایم به دو چیز استناد کنیم: ۱) دفاتر مقدس یارسان، ۲) فرهنگ شفاهی و سینه به سینه که طی قرن ها و سال ها از استادان تنبور به شاگردان این ساز منتقل شده است. آنچه مسلم است، از قرن چهارم هجری تاکنون این ساز و مقامات آن در اختیار مردم یارسان بوده و تنبور ساز آیینی مردم یارسان بوده و هست. در بین سایر قوم ها و آیین های ایرانی و حتا کُردان غیریارسان این مقامات و تنبور وجود نداشته است.»

M. CD 272

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
قه‌تار 7:25 16.98 MB 1/239 تومان
باریه 4:45 10.88 MB 1/239 تومان
ته‌رز یاری 2:14 5.14 MB 1/239 تومان
هَی لاوه 4:52 11.15 MB 1/239 تومان
یار دیده‌کانی چُی وَه‌‌شَن یار 3:04 7.02 MB 1/239 تومان
حق حق و هو هو 2:36 5.96 MB 1/239 تومان
سلطان دینه ۱ 2:46 6.34 MB 1/239 تومان
هَروا بوگه و هَروا دهَ‌بی 2:59 6.84 MB 1/239 تومان
بیِان و یاری 4:30 10.33 MB 1/239 تومان
لاو هِی لاو 5:00 11.46 MB 1/239 تومان
آقا یار داود 1:53 4.33 MB 1/239 تومان
حق داود 3:04 7.06 MB 1/239 تومان
هانا فریادرس داود 1:53 4.34 MB 1/239 تومان
سَه‌حه‌ری 10:38 24.37 MB 1/239 تومان
هو هو یار 3:21 7.68 MB 1/239 تومان
علی علی هو 3:08 7.18 MB 1/239 تومان
هِی دوس 3:19 7.62 MB 1/239 تومان
مقام‌های شیخ امیری ۱ 3:44 8.58 MB 1/239 تومان
مقام‌های شیخ امیری ۲ 3:23 7.75 MB 1/239 تومان
لامی لامی 4:01 9.22 MB 1/239 تومان
یار داود 2:58 6.80 MB 1/239 تومان
علی علی 2:10 4.97 MB 1/239 تومان
هِی گیان هِی گیان ۱ 3:19 7.60 MB 1/239 تومان
شاه‌خوشینی ۱ 3:28 7.97 MB 1/239 تومان
هِی دَیار دَیار 3:17 7.53 MB 1/239 تومان
ایمانِم یار 1:40 3.83 MB 1/239 تومان
ده‌سی وِت وه‌لَه 3:22 7.73 MB 1/239 تومان
عالی گُرز ویش 4:28 10.23 MB 1/239 تومان
جم نیان دوسان اویانه 2:44 6.28 MB 1/239 تومان
سید محمد به‌ره‌و دیوانی 3:31 8.05 MB 1/239 تومان
تالَه‌سواران 3:49 8.75 MB 1/239 تومان
به‌لی‌ها 2:39 6.07 MB 1/239 تومان
رژیان دالاهو 3:53 8.91 MB 1/239 تومان
یاران جم نیان 3:41 8.43 MB 1/239 تومان
یار دیده‌کانی شاه‌مِیو 3:13 7.37 MB 1/239 تومان
یار دیده‌کانی بنیامین پیره 2:58 6.82 MB 1/239 تومان
سائیل ای سائیل 2:41 6.15 MB 1/239 تومان
ته‌نه‌میری 3:22 7.74 MB 1/239 تومان
مقام‌های بابا ناعوثی و بابا جلیلی ۱ 3:47 8.66 MB 1/239 تومان
مقام‌های بابا ناعوثی و بابا جلیلی ۲ 3:13 7.39 MB 1/239 تومان
مقام‌های بابا ناعوثی و بابا جلیلی ۳ 3:25 7.82 MB 1/239 تومان
خاص به‌ژه‌نه 2:30 5.73 MB 1/239 تومان
سه‌ر خیِوی 3:13 7.38 MB 1/239 تومان
پیشرِوی پِردی‌ور 2:46 6.36 MB 1/239 تومان
خیاله مَسَه 2:01 4.65 MB 1/239 تومان
هی ایمانم یار 2:21 5.42 MB 1/239 تومان
مقام‌های هاها ۱ 2:12 5.05 MB 1/239 تومان
مقام‌های هاها ۲ 1:27 3.35 MB 1/239 تومان
سلطان دینه ۲ 2:35 5.93 MB 1/239 تومان
خواجای خُلامان 2:36 5.95 MB 1/239 تومان
چِل‌تن چِلانان ۱ 2:28 5.65 MB 1/239 تومان
چِل‌تن چِلانان ۲ 2:30 5.76 MB 1/239 تومان
سِی خاموشی 4:21 9.96 MB 1/239 تومان
داود نه کویره کوثر وردن تاو 3:30 8.02 MB 1/239 تومان
شاه‌خوشینی ۲ 3:34 8.18 MB 1/239 تومان
هی گیان هی گیان ۲ 3:03 7.02 MB 1/239 تومان
حقن حقن 2:33 5.87 MB 1/239 تومان
سه‌ر ته‌رز 7:32 17.28 MB 1/239 تومان
یاران و باطن 2:23 5.48 MB 1/239 تومان
عابدینه 2:51 6.56 MB 1/239 تومان
مقام غریبی 3:36 8.24 MB 1/239 تومان
دو واله 5:18 12.14 MB 1/239 تومان
ساروخانی 7:14 16.59 MB 1/239 تومان
هجرانی 6:10 14.14 MB 1/239 تومان
مجنونی 3:27 7.90 MB 1/239 تومان
ته‌رز روسه‌م 3:57 9.06 MB 1/239 تومان
پاوَه موری ۱ 2:46 6.35 MB 1/239 تومان
پاوَه موری ۲ 2:10 4.96 MB 1/239 تومان
گِل وه‌ده‌ره 5:06 11.67 MB 1/239 تومان
مقام الوَن 3:03 6.99 MB 1/239 تومان
گُل و خاک 3:41 8.46 MB 1/239 تومان
فانی فانی ون 3:16 7.50 MB 1/239 تومان

آثار مشابه