سبد خرید شما خالی است.
موسیقی رقص های قشقایی

موسیقی رقص های قشقایی
سال انتشار : 1383

کَرنا: گنجعلی سلمانی زاده

نقاره: پیمان سلمانی زاده

ضبط و متن: منصوره ثابت زاده

 

 

 

مجموعه ای از موسیقی رقص های ایل قشقایی با اجرای کرنا توسط گنجعلی سلمانی زاده و نقاره ی پیمان سلمانی زاده. در این مجموعه پانزده موسیقی رقص قشقایی ارائه شده است. 

M. CD 164

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سحر آوازی 8:06 18.57 MB 2/899 تومان
هو اوینامک 7:47 17.84 MB 2/899 تومان
آغر هلی 7:43 17.68 MB 2/899 تومان
یورغه هلی 8:16 18.94 MB 2/899 تومان
کسمه نار آغاجی 3:34 8.19 MB 2/899 تومان
باسما هلی 5:33 12.72 MB 2/899 تومان
یارم دنه 4:51 11.13 MB 2/899 تومان
گلم گلم 3:38 8.32 MB 2/899 تومان
لکی 3:45 8.61 MB 2/899 تومان
دره شوری هلی 3:01 6.92 MB 2/899 تومان
درناغسی 3:14 7.44 MB 2/899 تومان
اشرفی هلی 3:44 8.55 MB 2/899 تومان
ننم های 2:26 5.59 MB 2/899 تومان
کلوار 1:46 4.06 MB 2/899 تومان
کردی 3:13 7.37 MB 2/899 تومان

آثار مشابه