سبد خرید شما خالی است.
نی‌ نوازی

نی‌ نوازی
سال انتشار : 1394

ردیف استاد عبدالله دوامی

اجرا: سیامک جهانگیری 

 

 

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور از ردیف استاد عبدالله دوامی بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

M. CD 448

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:28 1.10 MB 1/000 تومان
درآمد شور (دستگاه شور) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی رهاوی (دستگاه شور) 0:30 1.18 MB 1/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 2:07 4.88 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:07 2.58 MB 1/000 تومان
فرود متمم (دستگاه شور) 0:21 858.23 KB 1/000 تومان
رضوی (دستگاه شور) 0:23 930.68 KB 1/000 تومان
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) 0:54 2.07 MB 1/000 تومان
تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:45 1.73 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:55 2.13 MB 1/000 تومان
عزال (دستگاه شور) 0:49 1.88 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
ملک حسین (دستگاه شور) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:33 1.29 MB 1/000 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
فرود متمم (دستگاه شور) 0:23 911.29 KB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
قجر (دستگاه شور) 1:05 2.50 MB 1/000 تومان
فرود به شور (دستگاه شور) 0:52 1.99 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 0:25 999.05 KB 1/000 تومان
رامکلی (آواز ابوعطا) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا) 0:33 1.29 MB 1/000 تومان
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:08 2.61 MB 1/000 تومان
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 0:32 1.23 MB 1/000 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 0:58 2.24 MB 1/000 تومان
ترک در چهارپاره (آواز ابوعطا) 0:30 1.15 MB 1/000 تومان
اوج در چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:18 2.98 MB 1/000 تومان
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) 1:12 2.75 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 0:51 1.98 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:28 5.65 MB 1/000 تومان
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک) 0:20 792.93 KB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:23 911.29 KB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:43 1.68 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:28 1.07 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز بیات ترک) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
محمد صادق‌خانی (آواز بیات ترک) 1:10 2.70 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:23 908.23 KB 1/000 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 0:50 1.92 MB 1/000 تومان
امیری، شهابی (آواز بیات ترک) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:44 4.00 MB 1/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
ابول (آواز بیات ترک) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:10 4.97 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
میرزایی (آواز افشاری) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
قرائی (آواز افشاری) 1:18 3.00 MB 1/000 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 1:54 4.38 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (آواز افشاری) 0:44 1.71 MB 1/000 تومان
دشتستانی (آواز دشتی) 0:38 1.47 MB 1/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 0:47 1.79 MB 1/000 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 0:50 1.93 MB 1/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:00 2.32 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 1:44 3.99 MB 1/000 تومان
کوچه‌باغی، غم‌انگیز (آواز دشتی) 0:55 2.13 MB 1/000 تومان
سملی (آواز دشتی) 0:50 1.94 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز کردبیات) 2:04 4.75 MB 1/000 تومان
حزین (آواز کردبیات) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
اوج (آواز کردبیات) 0:24 963.33 KB 1/000 تومان
تحریر نشیب و فراز زنگ شتر (آواز کردبیات) 0:23 918.44 KB 1/000 تومان
بسته‌نگار (آواز کردبیات) 0:49 1.87 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 2:15 5.19 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:11 2.71 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:09 2.64 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:30 3.47 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:36 3.67 MB 1/000 تومان
راجع (دستگاه نوا) 1:38 3.77 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:32 3.52 MB 1/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:51 1.97 MB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:30 1.16 MB 1/000 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 1:21 3.12 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:23 3.19 MB 1/000 تومان
نیریز کبیر (دستگاه نوا) 1:09 2.66 MB 1/000 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 0:35 1.34 MB 1/000 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:14 575.58 KB 1/000 تومان
تخت‌طاقدیس (دستگاه نوا) 0:39 1.50 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:06 2.53 MB 1/000 تومان
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) 0:25 982.72 KB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:18 2.99 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:40 3.82 MB 1/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:30 1.17 MB 1/000 تومان
دزفولی (دستگاه همایون) 0:46 1.77 MB 1/000 تومان
بختیاری و موالف (دستگاه همایون) 1:29 3.42 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 0:13 511.29 KB 1/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:46 4.06 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه همایون) 0:40 1.55 MB 1/000 تومان
اوج (دستگاه همایون) 0:54 2.08 MB 1/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:54 4.37 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:44 3.98 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 1:09 2.65 MB 1/000 تومان
تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی عراق (آواز بیات اصفهان) 0:51 1.95 MB 1/000 تومان
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 0:54 2.08 MB 1/000 تومان
دو تیکه (آواز بیات اصفهان) 1:09 2.67 MB 1/000 تومان
سوز و گذاز (آواز بیات اصفهان) 2:12 5.07 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:22 5.45 MB 1/000 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 3:17 7.55 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.72 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.06 MB 1/000 تومان
شکست مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.76 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.35 MB 1/000 تومان
زنگ شتر نشیب و فراز (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.21 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:40 3.83 MB 1/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.24 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:53 6.62 MB 1/000 تومان
زابل و بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 2:09 4.96 MB 1/000 تومان
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 0:24 973.54 KB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.81 MB 1/000 تومان
هدی (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.83 MB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.42 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:00 4.59 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 0:28 1.08 MB 1/000 تومان
میرزایی (دستگاه چهارگاه) 0:14 553.13 KB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.94 MB 1/000 تومان
حزان (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.11 MB 1/000 تومان
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 0:25 986.80 KB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:47 6.39 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
پنجه شعری (دستگاه ماهور) 1:03 2.44 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:32 1.25 MB 1/000 تومان
ساربانگ (دستگاه ماهور) 1:14 2.86 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه ماهور) 1:15 2.86 MB 1/000 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:39 1.51 MB 1/000 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 0:48 1.87 MB 1/000 تومان
نصیرخانی طوسی (دستگاه ماهور) 0:59 2.26 MB 1/000 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 1/000 تومان
چهارپاره نصیرخانی (دستگاه ماهور) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:00 2.33 MB 1/000 تومان
شکسته - فرود (دستگاه ماهور) 1:11 2.73 MB 1/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:25 3.26 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:37 3.74 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:13 544.97 KB 1/000 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:53 2.02 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
صفیر (دستگاه ماهور) 0:20 788.85 KB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:23 930.68 KB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 0:56 2.17 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 0:54 2.08 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 2:10 4.96 MB 1/000 تومان
ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 3:41 8.46 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.88 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:55 2.11 MB 1/000 تومان
پنجه شعری (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:23 934.76 KB 1/000 تومان
راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 949.05 KB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.59 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
روح افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:30 1.18 MB 1/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:31 1.18 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:11 2.71 MB 1/000 تومان
سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:29 1.11 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:09 368.44 KB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.46 MB 1/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.44 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.42 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.13 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.94 MB 1/000 تومان
صفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.63 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:13 2.81 MB 1/000 تومان

آثار مشابه