سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزاعبدالله برای کمانچه

ردیف میرزاعبدالله برای کمانچه
سال انتشار : 1388

به روایت نورعلی برومند

کمانچه: علی اکبر شکارچی

 

 

 

ردیف میرزاعبدالله با اجرای علی اکبر شکارچی بر روی کمانچه. ردیف میرزاعبدالله که رپرتوار مدل موسیقی ایرانی است در اصل برای تار و سه تار است، اما، از آنجا که این ردیف مبنای آموزش موسیقی ایرانی است، توسط سازهای دیگر نیز اجرا می شود. این ردیف را استادان مختلف اجرا کرده اند. اجرای حاضر بر روی کمانچه اولین اجرای ردیف میرزاعبدالله بر روی این ساز است.

M. CD 284

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه ماهور) 0:33 1.26 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:38 1.49 MB 369 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:08 2.62 MB 369 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:24 955.17 KB 369 تومان
مقدمه‌ی داد (دستگاه ماهور) 0:32 1.24 MB 369 تومان
داد، مجلس‌افروز، تحریر پرستو (حرامزاده)، فرود (دستگاه ماهور) 2:14 5.12 MB 369 تومان
خسروانی، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:02 2.39 MB 369 تومان
دلکش، چهارمضراب (از یوسف فروتن) (دستگاه ماهور) 3:57 9.05 MB 369 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:03 2.43 MB 369 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 0:58 2.24 MB 369 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:21 3.09 MB 369 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:17 2.97 MB 369 تومان
چهارپاره (مرادخانی) (دستگاه ماهور) 0:25 1,006.19 KB 369 تومان
فیلی، زیرافکند، ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:40 3.82 MB 369 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 369 تومان
حصار ماهور(ابول)، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:51 4.26 MB 369 تومان
نیریز، فرود (دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 369 تومان
شکسته، فرود (دستگاه ماهور) 1:52 4.30 MB 369 تومان
عراق 1، درآمد (دستگاه ماهور) 0:36 1.38 MB 369 تومان
عراق 2، نهیب (دستگاه ماهور) 0:44 1.71 MB 369 تومان
عراق 3 و 4، محیر، آشورآوند (دستگاه ماهور) 0:44 1.69 MB 369 تومان
عراق 5، اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:18 740.89 KB 369 تومان
عراق 6، حزین (دستگاه ماهور) 0:20 782.72 KB 369 تومان
عراق 7، کرشمه (دستگاه ماهور) 0:15 601.09 KB 369 تومان
عراق 8، زنگوله، فرود (دستگاه ماهور) 0:35 1.35 MB 369 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:34 3.61 MB 369 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:44 1.70 MB 369 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:01 2.33 MB 369 تومان
کرشمه راک و صفیر راک، فرود به ماهور (دستگاه ماهور) 1:16 2.92 MB 369 تومان
رنگ حربی (ضربی‌های دستگاه ماهور) 3:56 9.04 MB 369 تومان
رنگ یک‌چوبه (ضربی‌های دستگاه ماهور) 1:30 3.45 MB 369 تومان
رنگ شلخو (ضربی‌های دستگاه ماهور) 1:11 2.72 MB 369 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه، کشته‌مرده (ضربی‌های دستگاه ماهور) 2:33 5.87 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 0:37 1.44 MB 369 تومان
درآمد دوم، پنجه‌شعری (دستگاه شور) 0:40 1.55 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:03 2.43 MB 369 تومان
رهاب، رهاوی (دستگاه شور) 0:47 1.81 MB 369 تومان
اوج (دستگاه شور) 0:57 2.18 MB 369 تومان
درآمد ششم، ملانازی (دستگاه شور) 0:48 1.83 MB 369 تومان
نغمه‌ی اول: پنجه‌ی مویه، فرود (دستگاه شور) 1:23 3.19 MB 369 تومان
نغمه‌ی دوم: فرود (دستگاه شور) 1:07 2.57 MB 369 تومان
زیرکش سلمک با ملانازی (دستگاه شور) 1:12 2.75 MB 369 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:44 1.70 MB 369 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:29 1.14 MB 369 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:30 1.16 MB 369 تومان
عزال، فرود (دستگاه شور) 0:58 2.21 MB 369 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:21 833.74 KB 369 تومان
بزرگ و کوچک (دستگاه شور) 0:34 1.31 MB 369 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:28 1.07 MB 369 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:25 994.97 KB 369 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:30 1.17 MB 369 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:45 1.74 MB 369 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:22 864.36 KB 369 تومان
درآمد (شور پایین‌دسته) 0:20 792.93 KB 369 تومان
رهاب (شور پایین‌دسته) 0:40 1.54 MB 369 تومان
چهارگوشه، قسمت‌های 1،2،3،4 (شور پایین‌دسته) 2:10 4.96 MB 369 تومان
مقدمه‌ی گریلی (شور پایین‌دسته) 1:10 2.68 MB 369 تومان
رضوی، فرود (شور پایین‌دسته) 2:19 5.33 MB 369 تومان
حزین (شور پایین‌دسته) 0:52 2.01 MB 369 تومان
شهناز (شور پایین‌دسته) 0:44 1.69 MB 369 تومان
قرچه (شور پایین‌دسته) 1:39 3.81 MB 369 تومان
شهناز کت (عاشق کش) (شور پایین‌دسته) 1:12 2.76 MB 369 تومان
رنگ اصول (ضربی‌های دستگاه شور) 3:52 8.89 MB 369 تومان
گریلی (ضربی‌های دستگاه شور) 7:14 16.59 MB 369 تومان
رنگ شهرآشوب (ضربی‌های دستگاه شور) 14:52 34.05 MB 369 تومان
درآمد اول، رامکلی (آواز ابوعطا) 1:00 2.32 MB 369 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 1:43 3.94 MB 369 تومان
سیخی (آواز ابوعطا) 1:36 3.68 MB 369 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 0:56 2.14 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 0:48 1.84 MB 369 تومان
یقولون (آواز ابوعطا) 0:52 1.99 MB 369 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 2:12 5.06 MB 369 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:17 2.96 MB 369 تومان
غم‌انگیز (آواز ابوعطا) 0:52 2.02 MB 369 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:26 5.57 MB 369 تومان
درآمد اول، دوگاه، فرود (آواز بیات ترک) 1:20 3.07 MB 369 تومان
درآمد دوم، کرشمه، فرود (آواز بیات ترک) 1:16 2.91 MB 369 تومان
درآمد سوم، تحریر حرامزاده، حاجی حسنی، فرود (آواز بیات ترک) 2:18 5.28 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز بیات ترک) 0:41 1.58 MB 369 تومان
زنگوله (آواز بیات ترک) 0:18 711.29 KB 369 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 1:02 2.38 MB 369 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 0:17 680.68 KB 369 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:28 1.09 MB 369 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:43 1.67 MB 369 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:52 2.01 MB 369 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:56 2.14 MB 369 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:40 3.83 MB 369 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:43 3.93 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 2:01 4.62 MB 369 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:58 4.52 MB 369 تومان
درآمد (آواز دشتی) 2:07 4.87 MB 369 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 0:57 2.19 MB 369 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 2:25 5.57 MB 369 تومان
قسمت اول و دوم (بیات کرد) 2:22 5.45 MB 369 تومان
قسمت سوم، بسته‌نگار، حاجی حسنی (بیات کرد) 1:16 2.93 MB 369 تومان
قسمت چهارم (بیات کرد) 1:16 2.94 MB 369 تومان
قسمت پنجم، فرود به شور (بیات کرد) 1:21 3.12 MB 369 تومان
قطار (بیات کرد) 1:32 3.52 MB 369 تومان
قرایی (بیات کرد) 1:25 3.26 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.24 MB 369 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:22 866.40 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.07 MB 369 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:18 2.99 MB 369 تومان
کرشمه، زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:40 3.82 MB 369 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:52 1.99 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.84 MB 369 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.71 MB 369 تومان
مخالف، حاجی‌ حسنی (دستگاه سه‌گاه) 2:32 5.80 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.10 MB 369 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:17 703.13 KB 369 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:04 2.45 MB 369 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 0:33 1.27 MB 369 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.20 MB 369 تومان
رهاب (دستگاه سه‌گاه) 0:45 1.74 MB 369 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه سه‌گاه) 0:23 936.80 KB 369 تومان
مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 0:39 1.52 MB 369 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.22 MB 369 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 2:50 6.49 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.91 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.20 MB 369 تومان
درآمد سوم، پیش‌زنگوله و زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.04 MB 369 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.08 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.89 MB 369 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.80 MB 369 تومان
کرشمه، زنگ شتر و فرود (دستگاه چهارگاه) 1:30 3.47 MB 369 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.95 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.70 MB 369 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.73 MB 369 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.46 MB 369 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 1:49 4.17 MB 369 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.57 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 369 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.74 MB 369 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:34 1.30 MB 369 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.60 MB 369 تومان
مخالف، قسمت دوم، تحریر حرامزاده، حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:38 3.76 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.32 MB 369 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:19 742.93 KB 369 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.28 MB 369 تومان
حزین و فرود (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.63 MB 369 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.72 MB 369 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.41 MB 369 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:26 1.03 MB 369 تومان
منصوری، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.08 MB 369 تومان
منصوری، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.94 MB 369 تومان
منصوری، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 1:22 3.15 MB 369 تومان
لزگی (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 2:26 5.59 MB 369 تومان
متن و حاشیه (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 369 تومان
رنگ شهرآشوب (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 4:50 11.08 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:03 2.43 MB 369 تومان
درآمد اول، فرود (دستگاه همایون) 1:05 2.51 MB 369 تومان
درآمد دوم، زنگ شتر، فرود (دستگاه همایون) 1:20 3.06 MB 369 تومان
موالیان، فرود (دستگاه همایون) 1:25 3.27 MB 369 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:11 2.72 MB 369 تومان
طرز، فرود (دستگاه همایون) 1:20 3.07 MB 369 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:52 4.28 MB 369 تومان
بیداد کت (دستگاه همایون) 0:26 1,016.40 KB 369 تومان
نی‌داوود، فرود (دستگاه همایون) 1:32 3.52 MB 369 تومان
چهارمضراب باوی (دستگاه همایون) 1:14 2.85 MB 369 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:50 1.94 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:43 1.68 MB 369 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:15 613.33 KB 369 تومان
نوروز عرب، فرود (دستگاه همایون) 0:53 2.02 MB 369 تومان
نوروز صبا، فرود (دستگاه همایون) 0:42 1.63 MB 369 تومان
نوروز خارا، فرود (دستگاه همایون) 0:58 2.23 MB 369 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:24 942.93 KB 369 تومان
فرنگ با شوشتری‌گردان (دستگاه همایون) 1:02 2.37 MB 369 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:46 1.78 MB 369 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:49 1.88 MB 369 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:00 2.30 MB 369 تومان
میگلی (دستگاه همایون) 0:20 787.83 KB 369 تومان
مؤالف با بختیاری، فرود (دستگاه همایون) 1:14 2.83 MB 369 تومان
عزال (دستگاه همایون) 1:10 2.70 MB 369 تومان
دناسری، فرود به همایون (دستگاه همایون) 1:04 2.46 MB 369 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 3:57 9.05 MB 369 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:50 4.20 MB 369 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.57 MB 369 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 3:36 8.25 MB 369 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.51 MB 369 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:12 2.76 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:02 2.37 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:57 2.18 MB 369 تومان
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه نوا) 1:33 3.57 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:53 2.05 MB 369 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:09 2.66 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:03 2.43 MB 369 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:43 1.65 MB 369 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:48 1.86 MB 369 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:18 3.00 MB 369 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:39 1.50 MB 369 تومان
گوِشت (دستگاه نوا) 0:22 870.48 KB 369 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:36 1.38 MB 369 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:13 2.80 MB 369 تومان
مجلسی (دستگاه نوا) 0:14 575.58 KB 369 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:27 3.32 MB 369 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 1:00 2.33 MB 369 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 0:37 1.42 MB 369 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:48 1.84 MB 369 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:13 2.81 MB 369 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 2:44 6.28 MB 369 تومان
رنگ نستاری (دستگاه نوا) 5:08 11.75 MB 369 تومان
درآمد اول - راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.12 MB 369 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.16 MB 369 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.31 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.77 MB 369 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 369 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.48 MB 369 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 369 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.46 MB 369 تومان
عشاق، فرود (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:32 3.51 MB 369 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.03 MB 369 تومان
بال کبوتران (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.06 MB 369 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 369 تومان
قَرَچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:32 1.25 MB 369 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.00 MB 369 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.94 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.67 MB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 369 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 637.83 KB 369 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.38 MB 369 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.69 MB 369 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.29 MB 369 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.00 MB 369 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:22 870.48 KB 369 تومان
فرنگ، فرود به راست‌پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 369 تومان

آثار مشابه