سبد خرید شما خالی است.
ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی
سال انتشار : 1388

گردآورنده: موسی معروفی

تار: سلیمان روح افزا

 

ردیف موسیقی ایرانی که توسط استاد موسی معروفی گردآوری شده بر ردیف میرزاعبدالله و آقا حسینقلی استوار است و با ردیف تنظیم شده به وسیله‌ی مهدیقلی هدایت منطبق شده است. حدود ۴ دهه‌ی پیش، به دعوت اداره‌ی هنرهای زیبا، جلساتی با حضور استادان بنام: نورعلی برومند، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، احمد عبادی، رکن الدین مختاری و موسی معروفی تشکیل شد تا یک یک دستگاه ها، نغمه‌ها و گوشه‌های ردیف با حضور آنها مورد تنقیح و تأیید قرار گیرد. تلاش این استادان به دلیل اختلاف عقیده بی نتیجه ماند. به این ترتیب بود که ردیف گردآوری شده به وسیله‌ی موسی معروفی به عنوان نمونه برای چاپ انتخاب شد. موسی معروفی، با تکیه بر ردیف آقاحسینقلی و میرزا عبدالله و استفاده از نوشته‌های استاد علینقی وزیری، ردیفی را گردآوری و منقح کرد که در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. بنا به پیشنهاد استاد معروفی، سلیمان روح افزا، نوازنده‌ی تار ردیف مذکور را از روی نت با تار اجرا و ضبط کرد.

M. CD 280

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه (دستگاه شور) 1:25 3.25 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 0:18 717.42 KB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 0:42 1.64 MB 369 تومان
درآمد سوم (دستگاه شور) 1:00 2.30 MB 369 تومان
درآمد چهارم (دستگاه شور) 0:29 1.14 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:42 1.63 MB 369 تومان
گوشه‌ی رهاب (دستگاه شور) 1:01 2.35 MB 369 تومان
درآمد پنجم (دستگاه شور) 1:37 3.72 MB 369 تومان
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور) 2:12 5.05 MB 369 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:15 586.80 KB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:47 4.11 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 369 تومان
حزین (دستگاه شور) 1:02 2.39 MB 369 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:57 2.20 MB 369 تومان
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) 0:17 667.42 KB 369 تومان
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور) 0:22 869.46 KB 369 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:49 1.87 MB 369 تومان
سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) 1:07 2.59 MB 369 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:45 1.72 MB 369 تومان
ملانازی، قسم دیگر (دستگاه شور) 1:55 4.39 MB 369 تومان
مقدمه‌ی گلریز (دستگاه شور) 0:14 573.54 KB 369 تومان
محمد صادق خانی (دستگاه شور) 0:14 562.31 KB 369 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:25 979.66 KB 369 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:17 671.50 KB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 0:27 1.05 MB 369 تومان
فرود، گوشه‌ی ابوعطا (دستگاه شور) 0:32 1.23 MB 369 تومان
مقدمه‌ی بزرگ (دستگاه شور) 0:11 448.03 KB 369 تومان
مجلس افروز (دستگاه شور) 0:54 2.10 MB 369 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:59 2.26 MB 369 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:29 1.11 MB 369 تومان
خارا (دستگاه شور) 1:06 2.54 MB 369 تومان
قجر (دستگاه شور) 1:21 3.13 MB 369 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 369 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 1:49 4.20 MB 369 تومان
پنجه‌ی کردی (دستگاه شور) 0:59 2.27 MB 369 تومان
عزال (دستگاه شور) 0:50 1.94 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:04 2.46 MB 369 تومان
درآمد اول (شور پایین دسته) 1:19 3.05 MB 369 تومان
درآمد دوم (شور پایین دسته) 0:21 832.72 KB 369 تومان
درآمد سوم (شور پایین دسته) 0:30 1.15 MB 369 تومان
آواز (شور پایین دسته) 2:37 6.03 MB 369 تومان
گوشه‌ی گریلی (شور پایین دسته) 1:29 3.43 MB 369 تومان
رضوی (شور پایین دسته) 2:36 5.96 MB 369 تومان
قجر (شور پایین دسته) 1:38 3.76 MB 369 تومان
شهناز (شور پایین دسته) 3:32 8.12 MB 369 تومان
قرچه (شور پایین دسته) 0:23 921.50 KB 369 تومان
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته) 2:06 4.84 MB 369 تومان
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته) 3:36 8.26 MB 369 تومان
عاشق‌کش یا عقده‌گشا (شور پایین دسته) 1:20 3.05 MB 369 تومان
حسینی (شور پایین دسته) 2:29 5.70 MB 369 تومان
فرود (شور پایین دسته) 3:09 7.22 MB 369 تومان
مثنوی (شور پایین دسته) 4:05 9.37 MB 369 تومان
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته) 1:33 3.55 MB 369 تومان
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته) 2:06 4.82 MB 369 تومان
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته) 0:38 1.47 MB 369 تومان
بسته‌نگار (شور پایین دسته) 0:56 2.14 MB 369 تومان
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته) 1:34 3.59 MB 369 تومان
راح روح (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:14 2.85 MB 369 تومان
مجلس افروز (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:04 2.48 MB 369 تومان
بیات کرد، قسمت پنجم (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:16 662.31 KB 369 تومان
چهارمضراب، فرود به شور (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:35 5.92 MB 369 تومان
گریلی (ادامه‌ی دستگاه شور) 6:45 15.48 MB 369 تومان
گریلی شستی (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:41 1.58 MB 369 تومان
گریلی شستی، قسم دیگر (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:03 2.43 MB 369 تومان
هشتری (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:40 1.54 MB 369 تومان
ضرب اصول (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:27 5.61 MB 369 تومان
شهرآشوب، قسمت اول (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:18 7.58 MB 369 تومان
شهرآشوب، قسمت دوم (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:36 5.97 MB 369 تومان
شهرآشوب، قسمت سوم (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:55 4.40 MB 369 تومان
شهرآشوب، قسمت چهارم (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:31 8.07 MB 369 تومان
شهرآشوب، قسمت پنجم (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:58 2.21 MB 369 تومان
شهرآشوب، قسمت ششم (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:04 7.03 MB 369 تومان
مقدمه، قسمت اول (آواز ابوعطا) 1:38 3.78 MB 369 تومان
قسمت دوم (آواز ابوعطا) 1:28 3.39 MB 369 تومان
قسمت سوم (آواز ابوعطا) 0:48 1.84 MB 369 تومان
قسمت چهارم (آواز ابوعطا) 0:44 1.68 MB 369 تومان
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) 0:58 2.23 MB 369 تومان
قسمت ششم (آواز ابوعطا) 4:58 11.38 MB 369 تومان
گوشه‌ی محمد صادق خانی (آواز ابوعطا) 1:30 3.43 MB 369 تومان
کرشمه (آواز ابوعطا) 2:51 6.54 MB 369 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:41 3.89 MB 369 تومان
حجاز،قسمت اول (آواز ابوعطا) 0:44 1.69 MB 369 تومان
حجاز،قسمت دوم (آواز ابوعطا) 1:02 2.39 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 0:36 1.37 MB 369 تومان
مقدمه‌ی بغدادی (آواز ابوعطا) 0:30 1.16 MB 369 تومان
حجاز بغدادی (آواز ابوعطا) 0:45 1.73 MB 369 تومان
حجاز، قسمت سوم، دوبیتی (آواز ابوعطا) 1:50 4.21 MB 369 تومان
شِمالی (سِمالی) (آواز ابوعطا) 0:28 1.09 MB 369 تومان
چهارباغ یا چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:39 3.79 MB 369 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:47 4.12 MB 369 تومان
خاتمه (آواز ابوعطا) 0:50 1.93 MB 369 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 0:51 1.96 MB 369 تومان
رامکِلی (از ردیف مرحوم حسین اسماعیل‌زاده) (آواز ابوعطا) 1:07 2.58 MB 369 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:25 5.55 MB 369 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:24 3.23 MB 369 تومان
حاجیانی، جمله‌ی دوم (آواز دشتی) 0:36 1.39 MB 369 تومان
حاجیانی، جمله‌ی سوم (آواز دشتی) 0:53 2.06 MB 369 تومان
حاجیانی، جمله‌ی چهارم (آواز دشتی) 1:13 2.79 MB 369 تومان
حاجیانی، جمله‌ی پنجم (آواز دشتی) 1:49 4.17 MB 369 تومان
حاجیانی (از ردیف منظم)، جمله‌ی اول (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:37 1.44 MB 369 تومان
حاجیانی، جمله‌ی دوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:45 1.72 MB 369 تومان
حاجیانی، جمله‌ی سوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:14 2.86 MB 369 تومان
دشتی (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:41 1.57 MB 369 تومان
دشتی، جمله‌ی اول (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:10 4.96 MB 369 تومان
دشتی، جمله‌ی دوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:51 4.26 MB 369 تومان
دشتی، جمله‌ی سوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:12 2.77 MB 369 تومان
دشتی، جمله‌ی چهارم، بیدگانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:42 3.91 MB 369 تومان
چهارمضراب (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:06 2.54 MB 369 تومان
بیدگانی، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:14 2.84 MB 369 تومان
چوپانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:28 3.39 MB 369 تومان
دشتستانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:56 4.44 MB 369 تومان
غم‌انگیز (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:45 4.03 MB 369 تومان
گیلکی (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:28 5.68 MB 369 تومان
کوچه‌باغی (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:53 6.61 MB 369 تومان
سَمَلی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:20 3.05 MB 369 تومان
مقدمه (آواز افشاری) 0:41 1.57 MB 369 تومان
قسمت اول (آواز افشاری) 0:39 1.52 MB 369 تومان
قسمت دوم (آواز افشاری) 1:02 2.38 MB 369 تومان
قسمت سوم (آواز افشاری) 0:45 1.74 MB 369 تومان
قسمت چهارم (آواز افشاری) 1:12 2.77 MB 369 تومان
قسمت پنجم (آواز افشاری) 0:33 1.27 MB 369 تومان
قسمت ششم (آواز افشاری) 1:05 2.49 MB 369 تومان
قسمت هفتم (آواز افشاری) 2:12 5.06 MB 369 تومان
قسمت هشتم (آواز افشاری) 0:52 2.00 MB 369 تومان
قسمت نهم (آواز افشاری) 1:01 2.34 MB 369 تومان
قسمت دهم (آواز افشاری) 1:11 2.72 MB 369 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 0:53 2.04 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 1:14 2.86 MB 369 تومان
نهیب (آواز افشاری) 3:57 9.05 MB 369 تومان
گوشه‌ی رُهاب (آواز افشاری) 0:44 1.70 MB 369 تومان
مسیحی (آواز افشاری) 1:03 2.43 MB 369 تومان
مثنوی پیچ (آواز افشاری) 3:59 9.12 MB 369 تومان
قسمت اول (آواز بیات ترک) 1:59 4.54 MB 369 تومان
قسمت دوم (کرشمه) (آواز بیات ترک) 1:27 3.35 MB 369 تومان
قسمت سوم (آواز بیات ترک) 1:53 4.32 MB 369 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 4:15 9.76 MB 369 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:29 3.41 MB 369 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 1:13 2.82 MB 369 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 2:41 6.15 MB 369 تومان
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) 0:29 1.14 MB 369 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:56 2.15 MB 369 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 1:26 3.32 MB 369 تومان
مثنوی (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 3:04 7.04 MB 369 تومان
قطار (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 2:57 6.78 MB 369 تومان
نغمه و فرود (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:52 2.01 MB 369 تومان
قطار، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:45 1.73 MB 369 تومان
کرشمه (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 2:15 5.16 MB 369 تومان
قرایی (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 1:33 3.57 MB 369 تومان
قرایی، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:47 1.80 MB 369 تومان
مقدمه (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.10 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.23 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:18 3.01 MB 369 تومان
درآمد سوم (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.20 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.23 MB 369 تومان
پیش‌زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:24 974.56 KB 369 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:49 1.91 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 2:29 5.70 MB 369 تومان
زابل، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.46 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:33 3.55 MB 369 تومان
زابل، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:52 2.01 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:39 1.49 MB 369 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:10 398.03 KB 369 تومان
آواز مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:47 1.79 MB 369 تومان
فرود مویه، ادامه‌ی زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:43 3.94 MB 369 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.86 MB 369 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.61 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.96 MB 369 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه سه‌گاه) 1:28 3.36 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.45 MB 369 تومان
فرود حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.62 MB 369 تومان
حُزان (دستگاه سه‌گاه) 0:43 1.65 MB 369 تومان
پس حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.23 MB 369 تومان
مُعَربَد (دستگاه سه‌گاه) 0:19 745.99 KB 369 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.75 MB 369 تومان
مخالف، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.10 MB 399 تومان
مخالف، قسمت سوم (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.63 MB 369 تومان
حاجی حسنی (دستگاه سه‌گاه) 0:41 1.58 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:10 2.67 MB 399 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:44 1.68 MB 369 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.51 MB 369 تومان
دوبیتی (دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.08 MB 369 تومان
پر پرستو، کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.72 MB 369 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 1:03 2.41 MB 369 تومان
حُزان (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.03 MB 369 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:32 3.54 MB 369 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 2:55 6.68 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.36 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.10 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:21 3.10 MB 369 تومان
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.50 MB 369 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:07 2.56 MB 369 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.01 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:23 3.18 MB 369 تومان
پیش‌زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.01 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.28 MB 369 تومان
مویه‌ی صغیر (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.73 MB 369 تومان
نغمه، کرشمه (دستگاه چهارگاه) 2:03 4.72 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 1:54 4.38 MB 369 تومان
زابل، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.18 MB 369 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه چهارگاه) 0:17 703.13 KB 369 تومان
زابل، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.76 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:10 2.67 MB 369 تومان
زابل، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.11 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.22 MB 369 تومان
آواز مویه (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.43 MB 369 تومان
زابل، قسمت چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:24 3.24 MB 369 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 369 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.58 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:09 383.74 KB 369 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:14 567.42 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.78 MB 369 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:08 324.56 KB 369 تومان
دوتا یکی (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:24 964.36 KB 369 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.89 MB 369 تومان
فرود حصار (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.51 MB 369 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.49 MB 369 تومان
پس‌حصار (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.82 MB 369 تومان
مُعَربَد (دستگاه چهارگاه) 0:18 705.17 KB 369 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 369 تومان
مخالف، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 369 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.53 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.93 MB 369 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.69 MB 369 تومان
مغلوب، قسم دیگر (دستگاه چهارگاه) 0:25 977.62 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:54 4.37 MB 369 تومان
دوبیتی (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.10 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.38 MB 369 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.18 MB 369 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:23 934.76 KB 369 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 369 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 1:35 3.66 MB 369 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.96 MB 369 تومان
رجز یا اجوزه (دستگاه چهارگاه) 1:51 4.25 MB 369 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.18 MB 369 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.97 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:16 632.72 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.72 MB 369 تومان
کهکیلویه (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.22 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 2:49 6.45 MB 369 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.47 MB 369 تومان
لزگی (دستگاه چهارگاه) 2:13 5.08 MB 369 تومان
حاشیه (دستگاه چهارگاه) 3:16 7.49 MB 369 تومان
متن (دستگاه چهارگاه) 2:11 5.01 MB 369 تومان
شهرآشوب (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.80 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی دوم (دستگاه چهارگاه) 0:40 1.56 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی سوم (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.28 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی پنجم (دستگاه چهارگاه) 0:21 844.97 KB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی ششم (حصار) (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.44 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی هفتم (حصار) (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 369 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:19 759.25 KB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی هشتم (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.33 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی نهم (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی دهم (مغلوب) (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.52 MB 369 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی یازدهم (شلخو) (دستگاه چهارگاه) 1:26 3.29 MB 369 تومان
مقدمه و کوراغلی (دستگاه ماهور) 4:26 10.17 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:33 1.27 MB 369 تومان
برداشت (دستگاه ماهور) 0:53 2.05 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:24 3.23 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 1:31 3.50 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 369 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:28 3.39 MB 369 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 2:07 4.87 MB 369 تومان
داد (دستگاه ماهور) 2:12 5.05 MB 369 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 3:06 7.11 MB 369 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:25 5.54 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:25 982.72 KB 369 تومان
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) 2:44 6.28 MB 369 تومان
خوارزمی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 369 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 0:54 2.06 MB 369 تومان
دوتا یکی (دستگاه ماهور) 1:49 4.17 MB 369 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 1:43 3.93 MB 369 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:58 4.50 MB 369 تومان
طوسی (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (دستگاه ماهور) 4:50 11.09 MB 369 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 2:43 6.25 MB 369 تومان
چهارپاره یا چهارباغ (دستگاه ماهور) 2:54 6.68 MB 369 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:40 3.82 MB 369 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:55 2.13 MB 369 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:49 1.89 MB 369 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:02 2.38 MB 369 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 369 تومان
حصار ماهور (دستگاه ماهور) 0:16 632.72 KB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:11 458.23 KB 369 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:23 905.17 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:26 1.00 MB 369 تومان
آواز ابول (دستگاه ماهور) 0:15 623.54 KB 369 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 369 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:33 1.27 MB 369 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 2:39 6.07 MB 369 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 3:13 7.38 MB 369 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 2:40 6.10 MB 369 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 2:01 4.63 MB 369 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 1:21 3.11 MB 369 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:25 1,006.19 KB 369 تومان
آشور (دستگاه ماهور) 0:47 1.82 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:10 421.50 KB 369 تومان
اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:27 1.06 MB 369 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:40 1.56 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:59 2.28 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 1:12 2.78 MB 369 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:39 3.80 MB 369 تومان
صفیر راک (دستگاه ماهور) 0:26 1.02 MB 369 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:03 2.43 MB 369 تومان
راک هندی، قسم دیگر (دستگاه ماهور) 0:23 901.09 KB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 2:04 4.75 MB 369 تومان
نغمه‌ی راک (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:07 2.57 MB 369 تومان
راک کشمیر (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:47 4.11 MB 369 تومان
راک کشمیر، قسم دیگر (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:20 3.08 MB 369 تومان
راک عبدالله (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 2:01 4.64 MB 369 تومان
مثنوی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:57 9.06 MB 369 تومان
ساقی‌نامه (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:02 2.37 MB 369 تومان
صوفی‌نامه، کشته (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:19 9.88 MB 369 تومان
حربی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:15 7.45 MB 369 تومان
شهرآشوب (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:57 11.34 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:43 1.67 MB 369 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:43 3.93 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه همایون) 1:35 3.65 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:20 3.07 MB 369 تومان
گوشه‌ی چهارگاه (دستگاه همایون) 1:08 2.62 MB 369 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:06 2.52 MB 369 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:10 2.69 MB 369 تومان
نغمه‌ی چکاوک (کرشمه) (دستگاه همایون) 2:18 5.30 MB 369 تومان
فرود (دستگاه همایون) 1:15 2.89 MB 369 تومان
بیداد، فرود (دستگاه همایون) 2:44 6.27 MB 369 تومان
بیداد، قسم دیگر (دستگاه همایون) 1:42 3.93 MB 369 تومان
بیداد، قسم دیگر (دستگاه همایون) 2:24 5.51 MB 369 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 3:23 7.77 MB 369 تومان
باوی (دستگاه همایون) 0:14 554.15 KB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 3:16 7.51 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 1:09 2.65 MB 369 تومان
راوندی، موره (دستگاه همایون) 0:38 1.49 MB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:29 3.43 MB 369 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 2:24 5.50 MB 369 تومان
نوروز عرب، راوندی (دستگاه همایون) 2:46 6.34 MB 369 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:44 3.98 MB 369 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:51 4.25 MB 369 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:47 1.82 MB 369 تومان
فرنگ (دستگاه همایون) 1:22 3.14 MB 369 تومان
زابل (دستگاه همایون) 1:11 2.73 MB 369 تومان
بیات عجم (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 369 تومان
بحر نور (دستگاه همایون) 1:44 3.97 MB 369 تومان
عُزال (دستگاه همایون) 2:00 4.60 MB 369 تومان
دنا سری (دستگاه همایون) 0:52 2.00 MB 369 تومان
زنگوله (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:22 3.14 MB 369 تومان
عشاق (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:54 6.64 MB 369 تومان
محمد صادق خانی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:16 2.92 MB 369 تومان
شوشتری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:15 5.18 MB 369 تومان
درآمد دوم (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:07 2.57 MB 369 تومان
میگُلی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:27 1.05 MB 369 تومان
مرودشتی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:11 2.73 MB 369 تومان
بهبهانی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:56 2.14 MB 369 تومان
گوشه‌ی منصوری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:21 3.10 MB 369 تومان
فرود شوشتری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:24 3.24 MB 369 تومان
بختیاری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:03 4.69 MB 369 تومان
بختیاری، قسمت دیگر (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:46 4.05 MB 369 تومان
مؤالف (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:54 2.07 MB 369 تومان
دلنواز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:19 3.04 MB 369 تومان
فرود به گوشه‌ی نیریز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:23 910.27 KB 369 تومان
گوشه‌ی نیریز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:33 1.29 MB 369 تومان
فرود همایون (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:53 2.03 MB 369 تومان
جامه‌دران (ادامه‌ی دستگاه همایون) 3:26 7.90 MB 369 تومان
رنگ فرح (ادامه‌ی دستگاه همایون) 3:16 7.48 MB 369 تومان
شهرآشوب (ادامه‌ی دستگاه همایون) 6:15 14.34 MB 369 تومان
مقدمه (آواز بیات اصفهان) 0:58 2.22 MB 369 تومان
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) 1:27 3.32 MB 369 تومان
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 2:05 4.78 MB 369 تومان
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان) 1:27 3.34 MB 369 تومان
درآمد چهارم (آواز بیات اصفهان) 0:56 2.14 MB 369 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:31 3.47 MB 369 تومان
آواز (آواز بیات اصفهان) 1:06 2.55 MB 369 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:38 3.74 MB 369 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 0:35 1.35 MB 369 تومان
دوبیتی (آواز بیات اصفهان) 0:47 1.80 MB 369 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.52 MB 369 تومان
بیات راجه، جمله‌ی دوم (آواز بیات اصفهان) 0:17 695.99 KB 369 تومان
بیات راجه، جمله‌ی سوم (آواز بیات اصفهان) 0:14 568.44 KB 369 تومان
بیات راجه، جمله‌ی چهارم (آواز بیات اصفهان) 1:18 2.98 MB 369 تومان
بیات راجه، قسم دیگر (آواز بیات اصفهان) 0:40 1.56 MB 369 تومان
حزین (آواز بیات اصفهان) 0:34 1.30 MB 369 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 2:24 5.51 MB 369 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 2:52 6.60 MB 369 تومان
برگشت به بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 2:26 5.58 MB 369 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:51 4.26 MB 369 تومان
عشاق (آواز بیات اصفهان) 1:03 2.43 MB 369 تومان
گوشه‌ی رهاب (آواز بیات اصفهان) 0:33 1.28 MB 369 تومان
شاه‌ختایی (آواز بیات اصفهان) 1:45 4.03 MB 369 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.49 MB 369 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 0:27 1.04 MB 369 تومان
گوشه‌ی راز و نیاز (آواز بیات اصفهان) 2:48 6.42 MB 369 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 3:07 7.13 MB 369 تومان
رنگ فرح (ادامه‌ی آواز بیات اصفهان) 3:43 8.51 MB 419 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:34 3.61 MB 419 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:31 3.49 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.32 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.45 MB 369 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.62 MB 369 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:54 4.35 MB 369 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.90 MB 369 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:59 4.58 MB 369 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:53 4.34 MB 369 تومان
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:08 4.90 MB 369 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:34 5.88 MB 369 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.21 MB 369 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.78 MB 369 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 369 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.30 MB 369 تومان
مُبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.14 MB 369 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:35 3.64 MB 369 تومان
نهیب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:57 4.50 MB 369 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.31 MB 369 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 369 تومان
آشور (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.40 MB 369 تومان
اصفهانک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:11 458.23 KB 369 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.39 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.49 MB 369 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.52 MB 369 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.60 MB 369 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.40 MB 369 تومان
نغمه‌ی طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.04 MB 369 تومان
آواز طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:39 3.78 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.16 MB 369 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:23 933.74 KB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.05 MB 369 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:14 5.12 MB 369 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:43 3.94 MB 369 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:25 3.27 MB 369 تومان
نفیر و فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:39 3.80 MB 369 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 2.47 MB 369 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:48 4.16 MB 369 تومان
نغمه‌ی راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:09 2.64 MB 369 تومان
صفیر راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.38 MB 369 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 1,005.17 KB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:13 5.09 MB 369 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:24 3.22 MB 369 تومان
راک کشمیر، نوع دیگر (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:37 3.73 MB 369 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:01 4.65 MB 369 تومان
حربی (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:05 7.06 MB 369 تومان
شهرآشوب (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:46 8.63 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 0:35 1.36 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:46 1.79 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 1:52 4.30 MB 369 تومان
درآمد سوم (دستگاه نوا) 1:26 3.28 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:57 2.20 MB 369 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:04 2.45 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:55 4.39 MB 369 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:04 2.46 MB 369 تومان
حزین (دستگاه نوا) 1:19 3.02 MB 369 تومان
عشاق با درآمد (دستگاه نوا) 2:39 6.09 MB 369 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:21 3.11 MB 369 تومان
محیر (دستگاه نوا) 0:25 985.78 KB 369 تومان
آشور (دستگاه نوا) 0:46 1.77 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه نوا) 0:11 456.19 KB 369 تومان
اصفهانک (دستگاه نوا) 0:28 1.07 MB 369 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:26 1.02 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه نوا) 0:48 1.85 MB 369 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:30 3.46 MB 369 تومان
نهفت، قسم دیگر (دستگاه نوا) 0:56 2.17 MB 369 تومان
گَوِشت (دستگاه نوا) 0:46 1.79 MB 369 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:48 1.87 MB 369 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:35 3.63 MB 369 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:29 1.12 MB 369 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:27 3.32 MB 369 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 2:04 4.75 MB 369 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 1:29 3.40 MB 369 تومان
بوسیلک (دستگاه نوا) 1:29 3.41 MB 369 تومان
نیریز صغیر و کبیر (دستگاه نوا) 2:36 5.96 MB 369 تومان
رهاوی (دستگاه نوا) 1:50 4.22 MB 369 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 1:16 2.90 MB 369 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 1:07 2.59 MB 369 تومان
ناقوس، قسم دیگر (دستگاه نوا) 2:32 5.83 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:01 2.34 MB 369 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 0:39 1.51 MB 369 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:58 4.53 MB 369 تومان
نستاری (دستگاه نوا) 4:10 9.56 MB 369 تومان

آثار مشابه