سبد خرید شما خالی است.
ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی
سال انتشار : 1388

گردآورنده: موسی معروفی

تار: سلیمان روح افزا

 

ردیف موسیقی ایرانی که توسط استاد موسی معروفی گردآوری شده بر ردیف میرزاعبدالله و آقا حسینقلی استوار است و با ردیف تنظیم شده به وسیله‌ی مهدیقلی هدایت منطبق شده است. حدود ۴ دهه‌ی پیش، به دعوت اداره‌ی هنرهای زیبا، جلساتی با حضور استادان بنام: نورعلی برومند، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، احمد عبادی، رکن الدین مختاری و موسی معروفی تشکیل شد تا یک یک دستگاه ها، نغمه‌ها و گوشه‌های ردیف با حضور آنها مورد تنقیح و تأیید قرار گیرد. تلاش این استادان به دلیل اختلاف عقیده بی نتیجه ماند. به این ترتیب بود که ردیف گردآوری شده به وسیله‌ی موسی معروفی به عنوان نمونه برای چاپ انتخاب شد. موسی معروفی، با تکیه بر ردیف آقاحسینقلی و میرزا عبدالله و استفاده از نوشته‌های استاد علینقی وزیری، ردیفی را گردآوری و منقح کرد که در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. بنا به پیشنهاد استاد معروفی، سلیمان روح افزا، نوازنده‌ی تار ردیف مذکور را از روی نت با تار اجرا و ضبط کرد.

M. CD 280

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه (دستگاه شور) 1:25 3.25 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 0:18 717.42 KB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 0:42 1.64 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (دستگاه شور) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (دستگاه شور) 0:29 1.14 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی رهاب (دستگاه شور) 1:01 2.35 MB 1/000 تومان
درآمد پنجم (دستگاه شور) 1:37 3.72 MB 1/000 تومان
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور) 2:12 5.05 MB 1/000 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:15 586.80 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:47 4.11 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه شور) 1:02 2.39 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) 0:17 667.42 KB 1/000 تومان
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور) 0:22 869.46 KB 1/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:49 1.87 MB 1/000 تومان
سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) 1:07 2.59 MB 1/000 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:45 1.72 MB 1/000 تومان
ملانازی، قسم دیگر (دستگاه شور) 1:55 4.39 MB 1/000 تومان
مقدمه‌ی گلریز (دستگاه شور) 0:14 573.54 KB 1/000 تومان
محمد صادق خانی (دستگاه شور) 0:14 562.31 KB 1/000 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:25 979.66 KB 1/000 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:17 671.50 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 0:27 1.05 MB 1/000 تومان
فرود، گوشه‌ی ابوعطا (دستگاه شور) 0:32 1.23 MB 1/000 تومان
مقدمه‌ی بزرگ (دستگاه شور) 0:11 448.03 KB 1/000 تومان
مجلس افروز (دستگاه شور) 0:54 2.10 MB 1/000 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:59 2.26 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:29 1.11 MB 1/000 تومان
خارا (دستگاه شور) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
قجر (دستگاه شور) 1:21 3.13 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 1:49 4.20 MB 1/000 تومان
پنجه‌ی کردی (دستگاه شور) 0:59 2.27 MB 1/000 تومان
عزال (دستگاه شور) 0:50 1.94 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
درآمد اول (شور پایین دسته) 1:19 3.05 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (شور پایین دسته) 0:21 832.72 KB 1/000 تومان
درآمد سوم (شور پایین دسته) 0:30 1.15 MB 1/000 تومان
آواز (شور پایین دسته) 2:37 6.03 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی گریلی (شور پایین دسته) 1:29 3.43 MB 1/000 تومان
رضوی (شور پایین دسته) 2:36 5.96 MB 1/000 تومان
قجر (شور پایین دسته) 1:38 3.76 MB 1/000 تومان
شهناز (شور پایین دسته) 3:32 8.12 MB 1/000 تومان
قرچه (شور پایین دسته) 0:23 921.50 KB 1/000 تومان
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته) 2:06 4.84 MB 1/000 تومان
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته) 3:36 8.26 MB 1/000 تومان
عاشق‌کش یا عقده‌گشا (شور پایین دسته) 1:20 3.05 MB 1/000 تومان
حسینی (شور پایین دسته) 2:29 5.70 MB 1/000 تومان
فرود (شور پایین دسته) 3:09 7.22 MB 1/000 تومان
مثنوی (شور پایین دسته) 4:05 9.37 MB 1/000 تومان
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته) 1:33 3.55 MB 1/000 تومان
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته) 2:06 4.82 MB 1/000 تومان
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته) 0:38 1.47 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (شور پایین دسته) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
راح روح (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:14 2.85 MB 1/000 تومان
مجلس افروز (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:04 2.48 MB 1/000 تومان
بیات کرد، قسمت پنجم (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:16 662.31 KB 1/000 تومان
چهارمضراب، فرود به شور (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:35 5.92 MB 1/000 تومان
گریلی (ادامه‌ی دستگاه شور) 6:45 15.48 MB 1/000 تومان
گریلی شستی (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
گریلی شستی، قسم دیگر (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
هشتری (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:40 1.54 MB 1/000 تومان
ضرب اصول (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:27 5.61 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، قسمت اول (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:18 7.58 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، قسمت دوم (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:36 5.97 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، قسمت سوم (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:55 4.40 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، قسمت چهارم (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:31 8.07 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، قسمت پنجم (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:58 2.21 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، قسمت ششم (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:04 7.03 MB 1/000 تومان
مقدمه، قسمت اول (آواز ابوعطا) 1:38 3.78 MB 1/000 تومان
قسمت دوم (آواز ابوعطا) 1:28 3.39 MB 1/000 تومان
قسمت سوم (آواز ابوعطا) 0:48 1.84 MB 1/000 تومان
قسمت چهارم (آواز ابوعطا) 0:44 1.68 MB 1/000 تومان
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) 0:58 2.23 MB 1/000 تومان
قسمت ششم (آواز ابوعطا) 4:58 11.38 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی محمد صادق خانی (آواز ابوعطا) 1:30 3.43 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز ابوعطا) 2:51 6.54 MB 1/000 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:41 3.89 MB 1/000 تومان
حجاز،قسمت اول (آواز ابوعطا) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
حجاز،قسمت دوم (آواز ابوعطا) 1:02 2.39 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 0:36 1.37 MB 1/000 تومان
مقدمه‌ی بغدادی (آواز ابوعطا) 0:30 1.16 MB 1/000 تومان
حجاز بغدادی (آواز ابوعطا) 0:45 1.73 MB 1/000 تومان
حجاز، قسمت سوم، دوبیتی (آواز ابوعطا) 1:50 4.21 MB 1/000 تومان
شِمالی (سِمالی) (آواز ابوعطا) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
چهارباغ یا چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:39 3.79 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:47 4.12 MB 1/000 تومان
خاتمه (آواز ابوعطا) 0:50 1.93 MB 1/000 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 0:51 1.96 MB 1/000 تومان
رامکِلی (از ردیف مرحوم حسین اسماعیل‌زاده) (آواز ابوعطا) 1:07 2.58 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:25 5.55 MB 1/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:24 3.23 MB 1/000 تومان
حاجیانی، جمله‌ی دوم (آواز دشتی) 0:36 1.39 MB 1/000 تومان
حاجیانی، جمله‌ی سوم (آواز دشتی) 0:53 2.06 MB 1/000 تومان
حاجیانی، جمله‌ی چهارم (آواز دشتی) 1:13 2.79 MB 1/000 تومان
حاجیانی، جمله‌ی پنجم (آواز دشتی) 1:49 4.17 MB 1/000 تومان
حاجیانی (از ردیف منظم)، جمله‌ی اول (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
حاجیانی، جمله‌ی دوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:45 1.72 MB 1/000 تومان
حاجیانی، جمله‌ی سوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:14 2.86 MB 1/000 تومان
دشتی (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:41 1.57 MB 1/000 تومان
دشتی، جمله‌ی اول (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:10 4.96 MB 1/000 تومان
دشتی، جمله‌ی دوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:51 4.26 MB 1/000 تومان
دشتی، جمله‌ی سوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:12 2.77 MB 1/000 تومان
دشتی، جمله‌ی چهارم، بیدگانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:42 3.91 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
بیدگانی، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:14 2.84 MB 1/000 تومان
چوپانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:28 3.39 MB 1/000 تومان
دشتستانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:56 4.44 MB 1/000 تومان
غم‌انگیز (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:45 4.03 MB 1/000 تومان
گیلکی (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:28 5.68 MB 1/000 تومان
کوچه‌باغی (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:53 6.61 MB 1/000 تومان
سَمَلی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:20 3.05 MB 1/000 تومان
مقدمه (آواز افشاری) 0:41 1.57 MB 1/000 تومان
قسمت اول (آواز افشاری) 0:39 1.52 MB 1/000 تومان
قسمت دوم (آواز افشاری) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
قسمت سوم (آواز افشاری) 0:45 1.74 MB 1/000 تومان
قسمت چهارم (آواز افشاری) 1:12 2.77 MB 1/000 تومان
قسمت پنجم (آواز افشاری) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
قسمت ششم (آواز افشاری) 1:05 2.49 MB 1/000 تومان
قسمت هفتم (آواز افشاری) 2:12 5.06 MB 1/000 تومان
قسمت هشتم (آواز افشاری) 0:52 2.00 MB 1/000 تومان
قسمت نهم (آواز افشاری) 1:01 2.34 MB 1/000 تومان
قسمت دهم (آواز افشاری) 1:11 2.72 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 0:53 2.04 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 1:14 2.86 MB 1/000 تومان
نهیب (آواز افشاری) 3:57 9.05 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی رُهاب (آواز افشاری) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
مسیحی (آواز افشاری) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
مثنوی پیچ (آواز افشاری) 3:59 9.12 MB 1/000 تومان
قسمت اول (آواز بیات ترک) 1:59 4.54 MB 1/000 تومان
قسمت دوم (کرشمه) (آواز بیات ترک) 1:27 3.35 MB 1/000 تومان
قسمت سوم (آواز بیات ترک) 1:53 4.32 MB 1/000 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 4:15 9.76 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:29 3.41 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 2:41 6.15 MB 1/000 تومان
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) 0:29 1.14 MB 1/000 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 1:26 3.32 MB 1/000 تومان
مثنوی (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 3:04 7.04 MB 1/000 تومان
قطار (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 2:57 6.78 MB 1/000 تومان
نغمه و فرود (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
قطار، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:45 1.73 MB 1/000 تومان
کرشمه (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 2:15 5.16 MB 1/000 تومان
قرایی (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 1:33 3.57 MB 1/000 تومان
قرایی، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:47 1.80 MB 1/000 تومان
مقدمه (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.10 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.23 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:18 3.01 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.20 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.23 MB 1/000 تومان
پیش‌زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:24 974.56 KB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:49 1.91 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 2:29 5.70 MB 1/000 تومان
زابل، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.46 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:33 3.55 MB 1/000 تومان
زابل، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:39 1.49 MB 1/000 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:10 398.03 KB 1/000 تومان
آواز مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:47 1.79 MB 1/000 تومان
فرود مویه، ادامه‌ی زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:43 3.94 MB 1/000 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.96 MB 1/000 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه سه‌گاه) 1:28 3.36 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.45 MB 1/000 تومان
فرود حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
حُزان (دستگاه سه‌گاه) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
پس حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.23 MB 1/000 تومان
مُعَربَد (دستگاه سه‌گاه) 0:19 745.99 KB 1/000 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.75 MB 1/000 تومان
مخالف، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.10 MB 399 تومان
مخالف، قسمت سوم (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (دستگاه سه‌گاه) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:10 2.67 MB 399 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:44 1.68 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.51 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.08 MB 1/000 تومان
پر پرستو، کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.72 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
حُزان (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.03 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:32 3.54 MB 1/000 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 2:55 6.68 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.10 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:21 3.10 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.50 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:07 2.56 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.01 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:23 3.18 MB 1/000 تومان
پیش‌زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
مویه‌ی صغیر (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.73 MB 1/000 تومان
نغمه، کرشمه (دستگاه چهارگاه) 2:03 4.72 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 1:54 4.38 MB 1/000 تومان
زابل، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه چهارگاه) 0:17 703.13 KB 1/000 تومان
زابل، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.76 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:10 2.67 MB 1/000 تومان
زابل، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.11 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
آواز مویه (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
زابل، قسمت چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:24 3.24 MB 1/000 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 1/000 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:09 383.74 KB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:14 567.42 KB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:08 324.56 KB 1/000 تومان
دوتا یکی (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:24 964.36 KB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
فرود حصار (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.51 MB 1/000 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.49 MB 1/000 تومان
پس‌حصار (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
مُعَربَد (دستگاه چهارگاه) 0:18 705.17 KB 1/000 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
مخالف، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.53 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
مغلوب، قسم دیگر (دستگاه چهارگاه) 0:25 977.62 KB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:54 4.37 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.10 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:23 934.76 KB 1/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 1:35 3.66 MB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.96 MB 1/000 تومان
رجز یا اجوزه (دستگاه چهارگاه) 1:51 4.25 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.18 MB 1/000 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.97 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:16 632.72 KB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.72 MB 1/000 تومان
کهکیلویه (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 2:49 6.45 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.47 MB 1/000 تومان
لزگی (دستگاه چهارگاه) 2:13 5.08 MB 1/000 تومان
حاشیه (دستگاه چهارگاه) 3:16 7.49 MB 1/000 تومان
متن (دستگاه چهارگاه) 2:11 5.01 MB 1/000 تومان
شهرآشوب (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.80 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی دوم (دستگاه چهارگاه) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی سوم (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی پنجم (دستگاه چهارگاه) 0:21 844.97 KB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی ششم (حصار) (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.44 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی هفتم (حصار) (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 1/000 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:19 759.25 KB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی هشتم (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.33 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی نهم (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی دهم (مغلوب) (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.52 MB 1/000 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی یازدهم (شلخو) (دستگاه چهارگاه) 1:26 3.29 MB 1/000 تومان
مقدمه و کوراغلی (دستگاه ماهور) 4:26 10.17 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
برداشت (دستگاه ماهور) 0:53 2.05 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:24 3.23 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 1:31 3.50 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 1/000 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:28 3.39 MB 1/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 2:07 4.87 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 2:12 5.05 MB 1/000 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 3:06 7.11 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:25 5.54 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:25 982.72 KB 1/000 تومان
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) 2:44 6.28 MB 1/000 تومان
خوارزمی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 1/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 0:54 2.06 MB 1/000 تومان
دوتا یکی (دستگاه ماهور) 1:49 4.17 MB 1/000 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 1:43 3.93 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:58 4.50 MB 1/000 تومان
طوسی (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (دستگاه ماهور) 4:50 11.09 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 2:43 6.25 MB 1/000 تومان
چهارپاره یا چهارباغ (دستگاه ماهور) 2:54 6.68 MB 1/000 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:40 3.82 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:55 2.13 MB 1/000 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:49 1.89 MB 1/000 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 1/000 تومان
حصار ماهور (دستگاه ماهور) 0:16 632.72 KB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:11 458.23 KB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:23 905.17 KB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:26 1.00 MB 1/000 تومان
آواز ابول (دستگاه ماهور) 0:15 623.54 KB 1/000 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 2:39 6.07 MB 1/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 3:13 7.38 MB 1/000 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 2:40 6.10 MB 1/000 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 2:01 4.63 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 1:21 3.11 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:25 1,006.19 KB 1/000 تومان
آشور (دستگاه ماهور) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:10 421.50 KB 1/000 تومان
اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:27 1.06 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:59 2.28 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:39 3.80 MB 1/000 تومان
صفیر راک (دستگاه ماهور) 0:26 1.02 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
راک هندی، قسم دیگر (دستگاه ماهور) 0:23 901.09 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 2:04 4.75 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی راک (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:07 2.57 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:47 4.11 MB 1/000 تومان
راک کشمیر، قسم دیگر (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:20 3.08 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 2:01 4.64 MB 1/000 تومان
مثنوی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:57 9.06 MB 1/000 تومان
ساقی‌نامه (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
صوفی‌نامه، کشته (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:19 9.88 MB 1/000 تومان
حربی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:15 7.45 MB 1/000 تومان
شهرآشوب (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:57 11.34 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:43 3.93 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه همایون) 1:35 3.65 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:20 3.07 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی چهارگاه (دستگاه همایون) 1:08 2.62 MB 1/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:06 2.52 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:10 2.69 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی چکاوک (کرشمه) (دستگاه همایون) 2:18 5.30 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه همایون) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
بیداد، فرود (دستگاه همایون) 2:44 6.27 MB 1/000 تومان
بیداد، قسم دیگر (دستگاه همایون) 1:42 3.93 MB 1/000 تومان
بیداد، قسم دیگر (دستگاه همایون) 2:24 5.51 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 3:23 7.77 MB 1/000 تومان
باوی (دستگاه همایون) 0:14 554.15 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 3:16 7.51 MB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 1:09 2.65 MB 1/000 تومان
راوندی، موره (دستگاه همایون) 0:38 1.49 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:29 3.43 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 2:24 5.50 MB 1/000 تومان
نوروز عرب، راوندی (دستگاه همایون) 2:46 6.34 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:44 3.98 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:51 4.25 MB 1/000 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
فرنگ (دستگاه همایون) 1:22 3.14 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه همایون) 1:11 2.73 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه همایون) 1:44 3.97 MB 1/000 تومان
عُزال (دستگاه همایون) 2:00 4.60 MB 1/000 تومان
دنا سری (دستگاه همایون) 0:52 2.00 MB 1/000 تومان
زنگوله (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:22 3.14 MB 1/000 تومان
عشاق (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:54 6.64 MB 1/000 تومان
محمد صادق خانی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:16 2.92 MB 1/000 تومان
شوشتری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:15 5.18 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:07 2.57 MB 1/000 تومان
میگُلی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:27 1.05 MB 1/000 تومان
مرودشتی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:11 2.73 MB 1/000 تومان
بهبهانی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی منصوری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:21 3.10 MB 1/000 تومان
فرود شوشتری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:24 3.24 MB 1/000 تومان
بختیاری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:03 4.69 MB 1/000 تومان
بختیاری، قسمت دیگر (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:46 4.05 MB 1/000 تومان
مؤالف (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:54 2.07 MB 1/000 تومان
دلنواز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:19 3.04 MB 1/000 تومان
فرود به گوشه‌ی نیریز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:23 910.27 KB 1/000 تومان
گوشه‌ی نیریز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:33 1.29 MB 1/000 تومان
فرود همایون (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:53 2.03 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (ادامه‌ی دستگاه همایون) 3:26 7.90 MB 1/000 تومان
رنگ فرح (ادامه‌ی دستگاه همایون) 3:16 7.48 MB 1/000 تومان
شهرآشوب (ادامه‌ی دستگاه همایون) 6:15 14.34 MB 1/000 تومان
مقدمه (آواز بیات اصفهان) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) 1:27 3.32 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 2:05 4.78 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان) 1:27 3.34 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (آواز بیات اصفهان) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:31 3.47 MB 1/000 تومان
آواز (آواز بیات اصفهان) 1:06 2.55 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:38 3.74 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 0:35 1.35 MB 1/000 تومان
دوبیتی (آواز بیات اصفهان) 0:47 1.80 MB 1/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.52 MB 1/000 تومان
بیات راجه، جمله‌ی دوم (آواز بیات اصفهان) 0:17 695.99 KB 1/000 تومان
بیات راجه، جمله‌ی سوم (آواز بیات اصفهان) 0:14 568.44 KB 1/000 تومان
بیات راجه، جمله‌ی چهارم (آواز بیات اصفهان) 1:18 2.98 MB 1/000 تومان
بیات راجه، قسم دیگر (آواز بیات اصفهان) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
حزین (آواز بیات اصفهان) 0:34 1.30 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 2:24 5.51 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 2:52 6.60 MB 1/000 تومان
برگشت به بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 2:26 5.58 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:51 4.26 MB 1/000 تومان
عشاق (آواز بیات اصفهان) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی رهاب (آواز بیات اصفهان) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (آواز بیات اصفهان) 1:45 4.03 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.49 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 0:27 1.04 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی راز و نیاز (آواز بیات اصفهان) 2:48 6.42 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 3:07 7.13 MB 1/000 تومان
رنگ فرح (ادامه‌ی آواز بیات اصفهان) 3:43 8.51 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:34 3.61 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:31 3.49 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.32 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.45 MB 1/000 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.62 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:54 4.35 MB 1/000 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.90 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:59 4.58 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:53 4.34 MB 1/000 تومان
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:08 4.90 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:34 5.88 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.21 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.30 MB 1/000 تومان
مُبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:35 3.64 MB 1/000 تومان
نهیب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:57 4.50 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 1/000 تومان
آشور (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
اصفهانک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:11 458.23 KB 1/000 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.39 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.49 MB 1/000 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.52 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.60 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.04 MB 1/000 تومان
آواز طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:39 3.78 MB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:23 933.74 KB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.05 MB 1/000 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:14 5.12 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:43 3.94 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:25 3.27 MB 1/000 تومان
نفیر و فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:39 3.80 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 2.47 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:48 4.16 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:09 2.64 MB 1/000 تومان
صفیر راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.38 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 1,005.17 KB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:13 5.09 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:24 3.22 MB 1/000 تومان
راک کشمیر، نوع دیگر (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:37 3.73 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:01 4.65 MB 1/000 تومان
حربی (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:05 7.06 MB 1/000 تومان
شهرآشوب (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:46 8.63 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 0:35 1.36 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:46 1.79 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 1:52 4.30 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (دستگاه نوا) 1:26 3.28 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:55 4.39 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه نوا) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
عشاق با درآمد (دستگاه نوا) 2:39 6.09 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:21 3.11 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه نوا) 0:25 985.78 KB 1/000 تومان
آشور (دستگاه نوا) 0:46 1.77 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه نوا) 0:11 456.19 KB 1/000 تومان
اصفهانک (دستگاه نوا) 0:28 1.07 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:26 1.02 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه نوا) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:30 3.46 MB 1/000 تومان
نهفت، قسم دیگر (دستگاه نوا) 0:56 2.17 MB 1/000 تومان
گَوِشت (دستگاه نوا) 0:46 1.79 MB 1/000 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:48 1.87 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:35 3.63 MB 1/000 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:29 1.12 MB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:27 3.32 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 2:04 4.75 MB 1/000 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
بوسیلک (دستگاه نوا) 1:29 3.41 MB 1/000 تومان
نیریز صغیر و کبیر (دستگاه نوا) 2:36 5.96 MB 1/000 تومان
رهاوی (دستگاه نوا) 1:50 4.22 MB 1/000 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 1:16 2.90 MB 1/000 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 1:07 2.59 MB 1/000 تومان
ناقوس، قسم دیگر (دستگاه نوا) 2:32 5.83 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:01 2.34 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 0:39 1.51 MB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:58 4.53 MB 1/000 تومان
نستاری (دستگاه نوا) 4:10 9.56 MB 1/000 تومان

آثار مشابه