سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزا عبدالله (به روایت و اجرای تار نورعلی برومند)

ردیف میرزا عبدالله (به روایت و اجرای تار نورعلی برومند)
سال انتشار : 1385

برای تار و سه تار

به روایت و اجرای تار نورعلی برومند

 

 

میرزاعبدالله فرزند آقاعلی اکبر فراهانی، موسیقیدان برجسته‌ی عصر ناصری، استاد نوازنده‌ی تار و به‌ویژه سه تار و گردآورنده‌ی روایتی مشهور از ردیف است. از ردیف میرزاعبدالله روایت‌های متعددی وجود دارد و علینقی وزیری و مهدی‌قلی هدایت نخستین نغمه‌نگاری‌ها از این ردیف را ثبت کرده اند. این مجموعه دربردارنده‌ی اجرای کامل ردیف میرزاعبدالله با تار توسط استاد نورعلی برومند است که اساساً توسط اسماعیل قهرمانی به وی منتقل شده است.

M. CD 216

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه شور) 0:46 1.79 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 0:47 1.82 MB 369 تومان
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور) 1:16 2.91 MB 369 تومان
درآمد چهارم (گوشه‌ی رُهاب) (دستگاه شور) 0:50 1.95 MB 369 تومان
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور) 1:09 2.67 MB 369 تومان
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) 0:47 1.82 MB 369 تومان
نغمه‌ی اول (دستگاه شور) 1:35 3.65 MB 369 تومان
نغمه‌ی دوم (دستگاه شور) 1:14 2.83 MB 369 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:32 1.26 MB 369 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:42 1.63 MB 369 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:41 1.59 MB 369 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:34 1.31 MB 369 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:34 1.32 MB 369 تومان
عزال (دستگاه شور) 1:00 2.31 MB 369 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:25 1,002.11 KB 369 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:27 1.03 MB 369 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:25 990.89 KB 369 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:26 1.00 MB 369 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:29 1.12 MB 369 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:22 882.72 KB 369 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:23 899.05 KB 369 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:47 1.83 MB 369 تومان
شور پایین دسته (دستگاه شور) 0:24 947.01 KB 369 تومان
گوشه‌ی رُهاب (دستگاه شور) 0:52 2.02 MB 369 تومان
چهارگوشه (دستگاه شور) 2:23 5.46 MB 369 تومان
مقدمه‌ی گریلی (دستگاه شور) 1:17 2.94 MB 369 تومان
رضوی، فرود، حزین (دستگاه شور) 3:38 8.34 MB 369 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:02 2.40 MB 369 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:13 2.81 MB 369 تومان
شهناز کُت (عاشق کُش) (دستگاه شور) 0:52 2.00 MB 369 تومان
رنگ اصول (دستگاه شور) 3:51 8.84 MB 369 تومان
گریلی (دستگاه شور) 6:51 15.70 MB 369 تومان
رنگ شهرآشوب (دستگاه شور) 14:00 32.06 MB 369 تومان
رامکِلی (آواز ابوعطا) 1:02 2.40 MB 369 تومان
درآمد اول (آواز ابوعطا) 1:40 3.82 MB 369 تومان
سیخی (آواز ابوعطا) 1:42 3.91 MB 369 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:00 2.32 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 1:00 2.31 MB 369 تومان
یقولونَ (آواز ابوعطا) 0:52 2.02 MB 369 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 2:34 5.89 MB 369 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:35 3.66 MB 369 تومان
غم‌انگیز (آواز ابوعطا) 0:49 1.90 MB 369 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:56 6.75 MB 369 تومان
درآمد (آواز دشتی) 1:12 2.75 MB 369 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:00 2.31 MB 369 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 1:00 2.31 MB 369 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:04 2.45 MB 369 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:09 2.64 MB 369 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:31 1.19 MB 369 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:12 492.93 KB 369 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:36 1.38 MB 369 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:26 1.01 MB 369 تومان
کرشمه (آواز بیات ترک) 0:22 892.93 KB 369 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:19 758.23 KB 369 تومان
درامد سوم (آواز بیات ترک) 1:19 3.02 MB 369 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:19 760.27 KB 369 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:43 1.66 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز بیات ترک) 0:33 1.30 MB 369 تومان
زنگوله (آواز بیات ترک) 0:19 777.62 KB 369 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 0:24 958.23 KB 369 تومان
نغمه (آواز بیات ترک) 0:35 1.35 MB 369 تومان
فِیلی (آواز بیات ترک) 0:18 728.64 KB 369 تومان
گوشه‌ی شکسته (آواز بیات ترک) 0:32 1.22 MB 369 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:42 1.62 MB 369 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:51 1.96 MB 369 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 1:04 2.46 MB 369 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:19 3.02 MB 369 تومان
درآمد اول (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:27 3.35 MB 369 تومان
درآمد دوم (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:43 3.95 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز کرد بیات-بیات کرد) 0:23 929.66 KB 369 تومان
حاجی حسنی (آواز کرد بیات-بیات کرد) 0:53 2.03 MB 369 تومان
درآمد سوم (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:13 2.81 MB 369 تومان
درآمد چهارم (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:40 3.84 MB 369 تومان
قطار (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:50 4.21 MB 369 تومان
قرایی (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:32 3.54 MB 369 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:34 3.59 MB 369 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 2:08 4.91 MB 369 تومان
گوشه‌ی عراق (آواز افشاری) 2:01 4.65 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:57 2.20 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه همایون) 1:13 2.82 MB 369 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) 1:29 3.40 MB 369 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:21 3.13 MB 369 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:14 2.84 MB 369 تومان
طرز (دستگاه همایون) 1:18 3.01 MB 369 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 2:06 4.84 MB 369 تومان
بیداد کُت (دستگاه همایون) 0:27 1.07 MB 369 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:48 4.14 MB 369 تومان
باوی (دستگاه همایون) 1:11 2.75 MB 369 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:57 2.20 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:40 1.55 MB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:48 1.87 MB 369 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:15 612.31 KB 369 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 1:04 2.46 MB 369 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 0:50 1.92 MB 369 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 0:56 2.16 MB 369 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:27 1.06 MB 369 تومان
فرنگ و شوشتری‌گردان (دستگاه همایون) 1:03 2.41 MB 369 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:48 1.86 MB 369 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:49 1.90 MB 369 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:03 2.41 MB 369 تومان
میگُلی (دستگاه همایون) 0:23 919.46 KB 369 تومان
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) 1:12 2.76 MB 369 تومان
عزال (دستگاه همایون) 1:06 2.55 MB 369 تومان
دناسری (دستگاه همایون) 0:49 1.88 MB 369 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 3:37 8.31 MB 369 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 2:01 4.65 MB 369 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.55 MB 369 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 0:40 1.55 MB 369 تومان
قسمت دوم بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 1:26 3.31 MB 369 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 1:04 2.46 MB 369 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:08 2.61 MB 369 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:14 2.84 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:53 2.04 MB 369 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:22 879.66 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 1:09 2.66 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 0:16 634.76 KB 369 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:43 3.95 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:06 2.56 MB 369 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:04 2.45 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:01 2.36 MB 369 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 1:07 2.58 MB 369 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 2:01 4.63 MB 369 تومان
حاجی حسنی (دستگاه سه‌گاه) 1:07 2.58 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:10 2.68 MB 369 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:21 847.01 KB 369 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:15 2.87 MB 369 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 0:32 1.26 MB 369 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 0:29 1.11 MB 369 تومان
رُهاب (دستگاه سه‌گاه) 1:02 2.37 MB 369 تومان
مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 0:36 1.38 MB 369 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.86 MB 369 تومان
تخت طاقدیس (تخت کاووس) (دستگاه سه‌گاه) 0:35 1.36 MB 369 تومان
رِنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 3:04 7.05 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.98 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:14 2.86 MB 369 تومان
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.87 MB 369 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.37 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.75 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 0:15 604.15 KB 369 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه چهارگاه) 1:55 4.39 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.48 MB 369 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.43 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.41 MB 369 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.78 MB 369 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.86 MB 369 تومان
قسمت دوم حصار (دستگاه چهارگاه) 2:21 5.38 MB 369 تومان
قسمت سوم حصار (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.70 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:34 3.59 MB 369 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.62 MB 369 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 369 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:10 2.70 MB 369 تومان
قسمت دوم مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.92 MB 369 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:07 2.58 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:06 2.54 MB 369 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:24 937.83 KB 369 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.93 MB 369 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.52 MB 369 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.06 MB 369 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.57 MB 369 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 369 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.26 MB 369 تومان
قسمت دوم منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.11 MB 369 تومان
قسمت سوم منصوری (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.55 MB 369 تومان
لِزگی (دستگاه چهارگاه) 2:44 6.29 MB 369 تومان
متن و حاشیه (دستگاه چهارگاه) 0:48 1.86 MB 369 تومان
رِنگ شهرآشوب (دستگاه چهارگاه) 5:58 13.69 MB 419 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 0:40 1.55 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:43 1.65 MB 369 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:32 3.53 MB 369 تومان
مقدمه‌ی داد (دستگاه ماهور) 0:40 1.56 MB 369 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:42 1.62 MB 369 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه ماهور) 1:40 3.84 MB 369 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 1:07 2.56 MB 369 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:27 3.32 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:33 1.28 MB 369 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 1:31 3.50 MB 369 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:05 2.49 MB 369 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 0:59 2.27 MB 369 تومان
نیشابوک (دستگاه ماهور) 1:38 3.75 MB 369 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:25 3.26 MB 369 تومان
مرادخانی (چهارپاره) (دستگاه ماهور) 0:41 1.60 MB 369 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:42 1.63 MB 369 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:11 2.74 MB 369 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 369 تومان
ابول (حصار ماهور) (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:15 624.56 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:42 1.61 MB 369 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:23 932.72 KB 369 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:05 2.51 MB 369 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 0:50 1.93 MB 369 تومان
قسمت دوم شکسته (دستگاه ماهور) 0:20 790.89 KB 369 تومان
قسمت سوم شکسته (دستگاه ماهور) 0:45 1.74 MB 369 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:48 1.85 MB 369 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 0:48 1.86 MB 369 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:12 497.01 KB 369 تومان
آشورآوند (دستگاه ماهور) 0:40 1.53 MB 369 تومان
اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:23 919.46 KB 369 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:17 683.74 KB 369 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:30 1.17 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:35 1.36 MB 369 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:59 4.55 MB 369 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:39 1.50 MB 369 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:17 2.97 MB 369 تومان
کرشمه‌ی راک و صفیر راک (دستگاه ماهور) 1:15 2.87 MB 369 تومان
رِنگ حَربی (دستگاه ماهور) 2:56 6.74 MB 369 تومان
رِنگ یک‌چوبه (دستگاه ماهور) 1:10 2.70 MB 369 تومان
رِنگ شَلَخو (دستگاه ماهور) 1:16 2.93 MB 369 تومان
ساقی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:11 2.73 MB 369 تومان
کُشته‌مرده (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 369 تومان
صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:08 2.61 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:00 2.31 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 1:11 2.71 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 1:44 3.99 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 369 تومان
گَردانیه (دستگاه نوا) 1:10 2.69 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:16 2.93 MB 369 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:38 1.45 MB 369 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:47 1.80 MB 369 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 0:56 2.15 MB 369 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:26 3.31 MB 369 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 0:31 1.19 MB 369 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:28 1.08 MB 369 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:19 3.02 MB 369 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:19 773.54 KB 369 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:29 3.42 MB 369 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 369 تومان
حسین (دستگاه نوا) 0:47 1.80 MB 369 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:52 2.01 MB 369 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:02 2.40 MB 369 تومان
رنگ نَستاری (نَستالی) (دستگاه نوا) 5:19 12.19 MB 369 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 3:06 7.13 MB 369 تومان
درآمد اول - راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:44 4.00 MB 369 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:40 3.83 MB 369 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.95 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 369 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.70 MB 369 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:35 1.37 MB 369 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.46 MB 369 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 419 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:49 4.17 MB 369 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.85 MB 369 تومان
بال کبوتران (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 949.05 KB 369 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.18 MB 369 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:30 1.18 MB 369 تومان
قَرَچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.07 MB 369 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.75 MB 369 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:31 3.49 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.81 MB 369 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 633.74 KB 369 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.52 MB 369 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.07 MB 369 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.78 MB 369 تومان
ماوراءالنهر (ردیف آقاحسینقلی) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:18 3.01 MB 369 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 1,014.36 KB 369 تومان
فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.42 MB 369 تومان
گفتار نورعلی برومند 7:21 16.84 MB 369 تومان

آثار مشابه