سبد خرید شما خالی است.
ردیف تار مرتضی نی‌داوود

ردیف تار مرتضی نی‌داوود
سال انتشار : 1384

 

 

 

این چهار سی‌دی مجموعه‌ی ردیفی است كه استاد مرتضی نی داوود در سال ۱۳۴۸ در سازمان رادیو نواخته و ضبط كرده است. نی داوود این ردیف را در دوران بازنشستگی و در سن هفتاد سالگی نواخته است. اگرچه زمان بندی و سبک‌نوازندگی نی داوود با استادش درویش خان تفاوت زیادی داشته است، اما از قدیم ردیف نی‌داوود را اهل فن به ردیف درویش خان نسبت می داده اند. در این مجموعه نی داوود كلاً ۲۹۷ گوشه را نواخته و نام هریک‌ را در آغاز ذكر كرده است. از شواهد پیداست كه استاد نی‌داوود دو یا سه بار ردیف خود را نواخته است و این اجرا طبق گفته‌ی نزدیكان او آخرین اجراست. به جز آوازهای افشاری، دشتی و اصفهان، در این مجموعه همه‌ی نواخته‌های استاد نی‌داوود عرضه شده است.

M. CD 180

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول، دوم، سوم (دستگاه شور) 3:26 7.86 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:43 1.65 MB 369 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:44 1.71 MB 369 تومان
محمد صادق‌خانی (دستگاه شور) 0:34 1.30 MB 369 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:41 1.57 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه شور) 0:56 2.14 MB 369 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:31 1.19 MB 369 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:48 1.84 MB 369 تومان
رضوی (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 369 تومان
پنجه کردی (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 369 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:36 1.38 MB 369 تومان
زیرکش (دستگاه شور) 0:14 578.64 KB 369 تومان
نشیب و فراز (دستگاه شور) 0:23 904.15 KB 369 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:46 1.77 MB 369 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:25 988.85 KB 369 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:22 3.14 MB 369 تومان
عُزّال (دستگاه شور) 0:16 660.27 KB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 0:32 1.23 MB 369 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:23 925.58 KB 369 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:27 1.03 MB 369 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:30 1.18 MB 369 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:37 1.43 MB 369 تومان
شور بالا، دوبیتی (دستگاه شور) 0:23 921.50 KB 369 تومان
درآمد (دستگاه شور) 0:52 1.99 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:38 1.45 MB 369 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:41 1.59 MB 369 تومان
محمد صادق‌خانی (دستگاه شور) 0:25 992.93 KB 369 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:29 1.11 MB 369 تومان
گریلی (دستگاه شور) 1:09 2.63 MB 369 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:21 3.12 MB 369 تومان
عقده‌گشا (دستگاه شور) 0:18 720.48 KB 369 تومان
پنجه کردی (دستگاه شور) 0:33 1.29 MB 369 تومان
هشتری (دستگاه شور) 0:28 1.07 MB 369 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:21 859.25 KB 369 تومان
شهرآشوب (دستگاه شور) 2:00 4.59 MB 369 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:41 3.88 MB 369 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:00 2.31 MB 369 تومان
آواز (آواز ابوعطا) 1:06 2.54 MB 369 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:11 2.72 MB 369 تومان
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) 1:14 2.84 MB 369 تومان
دو تا یکی (آواز ابوعطا) 0:33 1.27 MB 369 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 0:59 2.25 MB 369 تومان
بغدادی (آواز ابوعطا) 0:55 2.12 MB 369 تومان
رامگُلی (رامکلی) (آواز ابوعطا) 0:58 2.24 MB 369 تومان
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) 1:54 4.38 MB 369 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:39 3.79 MB 369 تومان
گبری قسمت دوم (آواز ابوعطا) 2:20 5.34 MB 369 تومان
عشاق (آواز ابوعطا) 2:15 5.16 MB 369 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 0:51 1.98 MB 369 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 2:18 5.27 MB 369 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 0:38 1.47 MB 369 تومان
آواز (آواز بیات ترک) 1:14 2.83 MB 369 تومان
قسمت چهارم (آواز بیات ترک) 0:20 804.15 KB 369 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:38 1.45 MB 369 تومان
محمد صادق‌خانی (آواز بیات ترک) 0:52 2.02 MB 369 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 0:32 1.24 MB 369 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:32 1.24 MB 369 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:37 1.43 MB 369 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:39 6.07 MB 369 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:39 3.80 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 2:06 4.83 MB 369 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.32 MB 369 تومان
آواز (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.35 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:52 1.99 MB 369 تومان
قسمت پنجم (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.50 MB 369 تومان
قسمت ششم (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.04 MB 369 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.11 MB 369 تومان
زابل قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:06 2.54 MB 369 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.06 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:21 840.89 KB 369 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:16 645.99 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:28 1.09 MB 369 تومان
چهارمضراب لنگ (دستگاه سه‌گاه) 0:37 1.42 MB 369 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.05 MB 369 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.10 MB 369 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:34 3.60 MB 369 تومان
حُزّان [نغمه] (دستگاه سه‌گاه) 0:52 2.01 MB 369 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.62 MB 369 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:56 2.14 MB 369 تومان
پهلوی (دستگاه سه‌گاه) 1:41 3.85 MB 369 تومان
رجز (دستگاه سه‌گاه) 0:46 1.79 MB 369 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.97 MB 369 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 0:23 915.38 KB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.03 MB 369 تومان
قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 369 تومان
آواز (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.29 MB 369 تومان
قسمت پنجم (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.63 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.44 MB 369 تومان
قسمت هشتم (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.40 MB 369 تومان
قسمت نهم (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.66 MB 369 تومان
قسمت دهم (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.30 MB 369 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.36 MB 369 تومان
زابل قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.49 MB 369 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:16 630.68 KB 369 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:18 721.50 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:23 933.74 KB 369 تومان
چهارمضراب لنگ (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.61 MB 369 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.39 MB 369 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.16 MB 369 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:44 3.98 MB 369 تومان
حُزّان [نغمه] (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.03 MB 369 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.79 MB 369 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.80 MB 369 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:47 6.40 MB 369 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 1:22 3.14 MB 369 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 2:09 4.93 MB 369 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.88 MB 369 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 369 تومان
مصاحبه با استاد نی‌داوود (گفت‌وگوگر: کیخسرو بهروزی 1355) 16:07 36.90 MB 369 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 0:44 1.70 MB 369 تومان
آواز (دستگاه همایون) 2:36 5.99 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:03 2.42 MB 369 تومان
تکه‌ای از چهارگاه (دستگاه همایون) 0:45 1.75 MB 369 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 369 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:05 2.48 MB 369 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:12 2.76 MB 369 تومان
پروانه (دستگاه همایون) 0:27 1.06 MB 369 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 2:37 6.02 MB 369 تومان
باوی (دستگاه همایون) 0:47 1.81 MB 369 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:46 1.78 MB 369 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:42 1.63 MB 369 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 1:17 2.97 MB 369 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:14 2.86 MB 369 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:09 2.66 MB 369 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:49 1.87 MB 369 تومان
فرنگ (دستگاه همایون) 1:19 3.02 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:40 1.54 MB 369 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:17 683.74 KB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:48 1.87 MB 369 تومان
طرز (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 369 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:49 4.17 MB 369 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 1:50 4.21 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 1:39 3.79 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:42 1.62 MB 369 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 0:45 1.74 MB 369 تومان
درآمد سوم (دستگاه ماهور) 1:13 2.80 MB 369 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:14 2.83 MB 369 تومان
سارنگ (دستگاه ماهور) 1:02 2.39 MB 369 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:11 2.72 MB 369 تومان
دادآفرین (دستگاه ماهور) 1:39 3.79 MB 369 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 369 تومان
خوارزمی (دستگاه ماهور) 0:44 1.69 MB 369 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 369 تومان
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) 2:47 6.38 MB 369 تومان
خاورانی (دستگاه ماهور) 0:47 1.80 MB 369 تومان
دوتا یکی (دستگاه ماهور) 0:40 1.54 MB 369 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 369 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 0:57 2.19 MB 369 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 369 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.63 MB 369 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:48 1.86 MB 369 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 369 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 0:52 2.01 MB 369 تومان
طوسی (دستگاه ماهور) 1:21 3.12 MB 369 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 0:52 2.01 MB 369 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 369 تومان
شکسته نصیرخانی (دستگاه ماهور) 0:31 1.20 MB 369 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 0:45 1.73 MB 369 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:23 909.25 KB 369 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:19 777.62 KB 369 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:16 655.17 KB 369 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:11 440.89 KB 369 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:37 1.45 MB 369 تومان
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) 0:46 1.77 MB 369 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:08 4.91 MB 369 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 369 تومان
مُخبر [محیّر] (دستگاه ماهور) 0:14 558.23 KB 369 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:26 1,019.46 KB 369 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:56 2.14 MB 369 تومان
راک (دستگاه ماهور) 0:25 981.70 KB 369 تومان
راک صغیر (دستگاه ماهور) 0:47 1.79 MB 369 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:20 3.07 MB 369 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:48 1.87 MB 369 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 0:46 1.79 MB 369 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 3:32 8.11 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.42 MB 369 تومان
آواز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:06 4.84 MB 369 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.32 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.07 MB 369 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.51 MB 369 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 984.76 KB 369 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:15 2.87 MB 369 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.04 MB 369 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:15 2.87 MB 369 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.91 MB 369 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:32 1.24 MB 369 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 369 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:33 1.28 MB 369 تومان
مبرقع و سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.01 MB 369 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.03 MB 369 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:50 1.94 MB 369 تومان
مخبر (محّیر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 649.05 KB 369 تومان
نیشابور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 965.38 KB 369 تومان
اصفهانک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:14 551.09 KB 369 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:35 1.34 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.61 MB 369 تومان
شوشتری‌گردان (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.31 MB 369 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.10 MB 369 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.95 MB 369 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.55 MB 369 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:31 1.22 MB 369 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.40 MB 369 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:18 728.64 KB 369 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.76 MB 369 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.19 MB 369 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 2.45 MB 369 تومان
دستان العرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:22 880.68 KB 369 تومان
نیریز صغیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:40 1.54 MB 369 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.33 MB 369 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:51 1.97 MB 369 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.32 MB 369 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:21 5.41 MB 369 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:48 1.84 MB 369 تومان
آواز (دستگاه نوا) 0:51 1.96 MB 369 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:32 3.53 MB 369 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:06 2.54 MB 369 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 0:42 1.63 MB 369 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 0:59 2.27 MB 369 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 1:13 2.79 MB 369 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 369 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:57 2.21 MB 369 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:22 3.16 MB 369 تومان
عراق (دستگاه نوا) 0:52 1.99 MB 369 تومان
مخبر (محّیر) (دستگاه نوا) 0:19 760.27 KB 369 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:31 1.21 MB 369 تومان
زنگوله (دستگاه نوا) 1:07 2.57 MB 369 تومان
نیشابور (دستگاه نوا) 1:02 2.39 MB 369 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:17 665.38 KB 369 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 0:44 1.71 MB 369 تومان
زمینه‌ی حسینی (دستگاه نوا) 0:47 1.82 MB 369 تومان
حسین (دستگاه نوا) 1:31 3.50 MB 369 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:43 1.67 MB 369 تومان
نیریز صغیر (دستگاه نوا) 0:33 1.27 MB 369 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:41 1.57 MB 369 تومان
رهاوی (دستگاه نوا) 0:39 1.49 MB 369 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 0:42 1.61 MB 369 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:45 1.72 MB 369 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:41 1.58 MB 369 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 0:59 2.28 MB 369 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:06 2.52 MB 369 تومان
نستاری (دستگاه نوا) 4:01 9.21 MB 369 تومان

آثار مشابه